Menu
Dzisiaj jest: 23 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Iwona, Michał, Dezyriusz
NAJNOWSZE:

Gospodarka wodno kanalizacyjna w Izdebkach - po nowemu

fot. UG Nozdrzec fot. UG Nozdrzec

     To właśnie dzisiaj (18.04) odbyło się uroczyste oddanie i poświęcenie powstałej infrastruktury w ramach rzeczonej inwestycji, której celem była przebudowa kilkudziesięcioletniej sieci wodociągowej. W ramach przedsięwzięcia zmodernizowano budynek stacji uzdatniania wody wraz z instalacjami i uzbrojeniem technicznym. Ponadto, wybudowano dwa naziemne zbiorniki retencyjno — wyrównawcze oraz pozostałą infrastrukturę, która zabezpieczy setki mieszkańców w życiodajną, a przede wszystkim odpowiednio oczyszczoną. Prace inwestycyjne polegały również na kompleksowej wymianie sieci wodociągowej o łącznej długości 8 439,7 m. oraz przyłączy bieżącej wody, której jakość uległa zdecydowanej poprawie.

Pozytywne efekty inwestycji można zauważyć nie tylko w wymiarze społecznym, ale również środowiskowym — już teraz widoczny jest znaczny spadek strat w wodzie, których powodem była stara i nieszczelna sieć wodociągowa. Mniejsze straty w wodzie, to również mniejsze zużycie energii elektrycznej, a to wszystko pozwala osiągnąć wymierne korzyści ekonomiczne dla naszej jednostki samorządu terytorialnego oraz mieszkańców gminy. Jednak najbardziej budujące są korzyści dla środowiska — wspomniane mniejsze zużycie energii elektrycznej oraz zniwelowanie strat w wodzie sprawia, że gm. Nozdrzec dokłada swoją cegiełkę do ochrony środowiska, czego wymierne skutki powinny być odczuwalne w szerszym ujęciu niż to nasze — lokalne.

„Jest to już kolejne i z pewnością nie ostatnie działanie z zakresu gospodarki wodno — kanalizacyjnej jakie zostało zrealizowane podczas obecnej kadencji samorządu terytorialnego. Obszar, który uległ kilkudziesięcioletnim zaniedbaniom został poddany zdecydowanej aktywności inwestycyjnej. Dzisiaj uroczyście oddano do użytku wodociąg wraz z infrastrukturą w Izdebkach. Dokładnie w lutym 2022 roku podczas zimowej aury — oddano niemalże 11 kilometrowy odcinek zmodernizowanej sieci wodociągowej na terenie Sołectwo Wesoła Ujazdy, Ryta Górka. Jednak to nie wszystko. Mając na uwadze, iż na terenie gminy o powierzchni 121 kilometrów kwadratowych znajdowało się jedynie 10,1 km sieci kanalizacyjnej — przystąpiono do realizacji przedmiotowej inwestycji na terenie m. Nozdrzec i Wara. Niebawem ruszy I etap budowy gminnej oczyszczalni w Nozdrzcu. Nie są to puste słowa czy obietnice, a działania które zostały zakończone lub są w ciągłej realizacji. Oczywiście nie bez znaczenia są środki zewnętrzne, ale i również odpowiednia polityka finansowa, której skrupulatna realizacja w ramach budżetu pozwala na wygospodarowanie środków finansowych, bez których rzeczone inwestycje nie byłyby możliwe. Odpowiednia płynność finansowa wpływa pozytywnie na możliwość poniesienia własnego udziału finansowego przez gminę, w ramach wielu inwestycji. Cieszę się, że przygotowane projekty obecnej kadencji są sukcesywnie realizowane” — mówi Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski.

Realizowane inwestycje — nie tylko te w obszarze gospodarki wodno — kanalizacyjnej, ale również w ramach remontu i modernizacji dróg wewnętrznych oraz rozbudowy infrastruktury drogowej w ciągu dróg powiatowych, co jest pozytywnym efektem współpracy z Radą Powiatu w Brzozowie oraz Wicestarostą Brzozowskim Jacek Adamski — determinują rozwój gminy i społeczności lokalnej.

„Dotychczas Raport Finansowy Samorządu Terytorialnego, będący kompletnym, apolitycznym oraz obiektywnym opracowaniem — obejmującym wszystkie jednostki samorządu terytorialnego z terenu kraju — wskazuje na systematyczny i zrównoważony rozwój naszej gminy. Z roku na rok, wskaźniki wykorzystywane do pomiaru rozwoju poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, uzasadniają zasadność podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Na przestrzeni lat wzrósł udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, przy jednoczesnym spadku zadłużenia gminy. Spłacane są coraz wyższe raty kredytu, nie zaciągamy nowych zobowiązań finansowych, a gmina jest w stanie ponieść koszty inwestycji odpowiadających na potrzeby mieszkańców. To nie tylko przedsięwzięcia w obszarze wodno — kanalizacyjnym. To również chodniki, drogi wewnętrzne, liczne zakupy sprzętu komunalnego, finansowanie ochrony przeciwpożarowej, oświaty, kultury oraz działań inwestycyjnych m.in. w ciągu dróg powiatowych, o które nieustannie apeluje Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski, a gmina partycypuje w kosztach ich realizacji — to nie wszystko. Wiele się zmieniło, wiele się zmienia i wierzę, że jeszcze wiele pozytywnych działań przed nami” — komentuje Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec Adrian Skubisz.

W ramach zrealizowanej inwestycji słowa podziękowania kierujemy do Posła na Sejm RP Piotra Uruskiego, który wsparł starania władz gminy w pozyskaniu środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wartość inwestycji: 5 508 272,79 zł; Środki z RFIL: 3 449 074,05 zł; Środki z PROW: 1 070 017,00 zł; Udział własny gniny: 989 181,74 zł (AS)

Ostatnio zmienianypiątek, 21 kwiecień 2023 12:33
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne