Menu
Dzisiaj jest: 4 Październik 2023    |    Imieniny obchodzą: Rozalia, Franciszek, Konrad
Magdalena Korona
reklama
Józef Gdański
reklama

Powiat

Irlandzkie praktyki uczniów brzozowskiego ZSB

 • Dział: Powiat
 • Napisał
     W Zespole Szkół Budowlanych realizowany jest projekt „Irlandzkie praktyki uczniów” w ramach programu Erasmus+ sektor kształcenie i szkolenia zawodowe. Projekt realizowany jest od 28 grudnia 2020 r. do 27 grudnia 2021 r. i pierwotnie zakładał wyjazd uczniów na praktyki do Irlandii. Niestety, ze względu na obostrzenia i sytuację epidemiologiczną w tym kraju nasz dotychczasowy partner zawiesił działalność. Chcąc kontynuować realizację projektu, zdecydowaliśmy się podjąć współpracę z firmą EU Mobility Sverige z siedzibą w szwedzkim Malmö. Dzięki temu uczniowie mogli odbyć praktyki właśnie w Szwecji. Czterej uczniowie kształcący się w zawodzie technik budownictwa przebywali w Malmö od 8 listopada do 3 grudnia 2021 roku. Podróż do Szwecji rozpoczęła się od przejazdu autokarem na lotnisko w Krakowie. Z Krakowa samolotem do Kopenhagi, skąd już tylko krótka podróż pociągiem przez most nad cieśniną Sund do Malmö. Uczniowie wraz z opiekunem zostali zakwaterowani w First Hotel przy Jorgen Kocksgatan w centrum Malmö.…
Czytaj dalej...

Brzozowskie Stowarzyszenie Ludzi Twórczych. Łączy nas pasja

 • Dział: Powiat
 • Napisał
    Stowarzyszenie Ludzi Twórczych w Brzozowie działa prężnie już od 11 lat. Może pochwalić się dużym dorobkiem społecznym i kulturalnym. Skupia artystów, twórców ludowych głównie z powiatu brzozowskiego, jak również z okolicznych miejscowości. 24 listopada br. odbyło się spotkanie promujące publikację pt. „Promocja kultury poprzez twórczość ludową w Regionie Brzozowskim część IV”, współfinansowaną ze środków Gminy Brzozów. Przy tej okazji Stowarzyszenie świętowało jubileusz 10-lecia istnienia, który przypadał w tamtym roku, ale jego obchody ze względu na pandemię zostały  odroczone.      Nasze Stowarzyszenie posiada otwartość do dzielenia się swoim doświadczeniem, bo łączy nas pasja. Jesteśmy organizacją, która umie patrzeć na siebie całościowo. Nie zatrzymuje się wyłącznie na ideach, tylko wiarygodnie pracuje na swój pozytywny wizerunek w społeczeństwie. Zawsze pamięta, jaki jest jej główny cel działania. A celem tym jest rozwijanie i pomnażanie dorobku kultury polskiej.  Realizowanie, wspieranie i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego poprzez realizację zadań jakimi są…
Czytaj dalej...

Brzozów. Euro-San i III Podkarpacki Naturalny Wypas

 • Dział: Powiat
 • Napisał
      Stowarzyszenie EURO-SAN z Brzozowa kolejny raz uczestniczy w realizacji zadania publicznego Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2021 roku. Jest to „Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność” w skrócie zwanym „Podkarpackim Naturalny Wypas III”, którego budżet w 2021 roku wynosił 3 148 300 zł. Środki te trafiły do hodowców przez 7 stowarzyszeń, którym Urząd Marszałkowski powierzył wykonanie tego zadania. Bioróżnorodność i ograniczenia ekspansji roślin niepożądanych (barszczu Sosnowskiego) to główne cele programu. Realizacji zadania następuje poprzez zachęcenie rolników do ekstensywnego prowadzenia hodowli zwierząt, opartego o ich wypas na pastwiskach położonych na terenach cennych przyrodniczo oraz zwalczanie gatunków inwazyjnych. W ramach tego zadanie Stowarzyszenie Euro-San w roku bieżącym współpracuje z ponad 170 hodowcami zwierząt gospodarskich z 11 powiatów i 33 gmin województwa Podkarpackiego. Wypas zwierząt prowadzony był na…
Czytaj dalej...

Kolejna inicjatywa Sanitas-u w onkologii szpitala w Brzozowie

 • Dział: Powiat
 • Napisał
    Na Oddziale Dziennym Chemioterapii Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie powstała nowa, kameralna, przyjazna sala do chemioterapii. Dedykowana jest pacjentkom z rakiem piersi. Sala jest uzupełnieniem działań Breast Cancer Unit, którego celem jest kompleksowe leczenie tej choroby.     „Cieszymy się, że stowarzyszenie Sanitas mogło zaangażować się w ten projekt. Każda inicjatywa za którą kryją się lepsze i godne warunki leczenia chorych na raka warta jest wsparcia, zwłaszcza, że współpraca z POO w Brzozowie od lat świetnie się układa” – mówiła  Anna Nowakowska z Sanitas.  „Nie tylko wygląd tej sali bardziej przyjazny i miły wpływa na kobiety ale pełni rolę również jako grupa wsparcia. Pacjentki ze sobą rozmawiają, wymieniają doświadczenia i wspierają się wzajemnie”. – dodała Jolanta Sawicka – Koordynator Oddziału Dziennej Chemioterapii. „Kobietą się jest pomimo choroby-to integralna część każdej z nas. W trakcie leczenia wielokrotnie zapominamy o tym ważnym aspekcie, a przecież atrakcyjność to nie tylko kwestia…
Czytaj dalej...

Brzozowskie osuwiska

 • Dział: Powiat
 • Napisał
    Problematyka osuwisk oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi była tematem przewodnim szkolenia, zorganizowanego 16 listopada w Starostwie Powiatowym w Brzozowie. Ruchy masowe ziemi mają pejoratywny wpływ na jakość ludzkiego życia, niosąc poważne straty materialne oraz społeczne. Nic więc dziwnego, że tak potrzebną tematykę podjął Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, w ramach projektu Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej.     Tak jak kluczem do prawidłowego zabezpieczenia osuwiska jest właściwe rozpoznanie geologiczne podłoża, tak do podjęcia skutecznych działań potrzeba wykwalifikowanych, doświadczonych specjalistów. To właśnie te osoby, mające w swej pracy styczność z ruchami masowymi, pracujące w administracji publicznej, mogły skorzystać ze szkolenia. - Teren powiatu brzozowskiego niestety posiada predyspozycje do powstawania osuwisk, czemu sprzyja charakter rzeźby terenu i budowa geologiczna. Podczas tego szkolenia omówione zostały zasady dokumentowania ruchów masowych oraz tematyka Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej. Poruszano też zagadnienia dotyczące ograniczenia ryzyka osuwiskowego na etapie planowania przestrzennego oraz zabezpieczenie osuwisk finansowanych ze…
Czytaj dalej...

Uczniowie brzozowskiego I Liceum Ogólnokształcącego w ramach programu Erasmus+ zwiedzili Wilno

     I Liceum Ogólnokształcące w Bzozowie realizuje projekt Erasmus+ pn.: „Lokalne rozwiązania dla globalnych wyzwań”. Projekt rozpoczął się 1 września 2019r. i pierwotnie miał zakończyć się 31 sierpnia 2021 r. W związku z wybuchem pandemii i brakiem możliwości realizacji mobilności w poprzednim roku szkolnym, projekt został wydłużony do 31 sierpnia 2022 r. Organizacją koordynującą projekt jest szkoła Istituto Superiore statale „Mario Rutelli” z Sycylii, a partnerami projektu są szkoły z Rumunii, Litwy, Hiszpanii, Portugalii i Polski. Celem realizacji projektu jest stworzenie wirtualnej firmy działającej na rynku międzynarodowym, lecz uwzględniającej potrzeby rynku lokalnego i w związku z tym oferującej produkty dostosowane do lokalnych uwarunkowań społecznych, kulturowych i religijnych. Podczas pracy nad kolejnymi etapami projektu uczniowie rozwijają kompetencje miękkie, a także umiejętności informatyczne i logicznego myślenia. Zakładając firmę, uczniowie uczą się poprzez: rozwiązywanie problemów, współpracę, działanie zadaniowe i wzajemne uczenie się od siebie. Dzięki realizacji projektu w środowisku międzynarodowym, uczniowie rozwijają…
Czytaj dalej...

„Polski Ład” - wsparcie dla samorządów w powiecie brzozowskim

 • Dział: Powiat
 • Napisał
    Ponad 56 milionów złotych otrzymały w sumie samorządy z powiatu brzozowskiego, zarówno powiat, jak i gminy w jego skład wchodzące w pierwszej edycji naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesy samorządowcom, staroście brzozowskiemu i wójtom, wręczył Adam Śnieżek - Poseł na Sejm RP. Uroczyste przekazanie miało miejsce 25 października br. Powiat Brzozowski otrzymał 15 milionów 675 tysięcy złotych na przebudowę dróg powiatowych Brzozów - Wara i Izdebki - Obarzym w miejscowościach: Brzozów, Przysietnica, Izdebki, Wara, Obarzym. Pieniądze na dofinansowanie inwestycji przyznano też wszystkim sześciu gminom tworzącym powiat brzozowski. Oto kwoty dla poszczególnych samorządów: - gmina Brzozów 7 milionów 600 tysięcy złotych na przebudowę infrastruktury drogowej na terenie miasta Brzozów wraz z ciągami pieszymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, - gmina Domaradz 7 milionów 505 tysięcy złotych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa - I etap, - gmina Dydnia (dwie promesy) 4 miliony 750…
Czytaj dalej...

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne