Menu
Dzisiaj jest: 7 Luty 2023    |    Imieniny obchodzą: Romuald, Ryszard, Teodor

olimpia mma

„Postscriptum” strażackiego święta…

fot. brzozowiana fot. brzozowiana

    Podczas obchodzonego w tym roku święta Strażaków  komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Brzozowie st. bryg. mgr inż. Jan SZMYD przedstawił działania jednostki w szerokim zakresie, warto o tym wiedzieć gdyż straż pożarna to nie tylko gaszenie pożarów i obsługa zdarzeń drogowych…

Na terenie powiatu brzozowskiego  w 2015 r. zanotowano  932 zdarzenia w tym: 185 pożarów, co stanowi  19,8 % ogółu zdarzeń, 726 miejscowych  zagrożeń, co stanowi  77,9 % ogółu zdarzeń, 21 alarmów fałszywych, co stanowi 2,3 % ogółu zdarzeń. Porównując  statystykę zdarzeń do roku wcześniejszego można stwierdzić, że spośród działań ratowniczych ilość pożarów wzrosła o 50,4 %, ilość miejscowych zagrożeń - wzrosła o 34,4 %,natomiast ilość alarmów fałszywych - wzrosła o 133,3 %. Najwięcej zdarzeń zanotowano w miesiącach: sierpień- 266, wrzesień – 133, lipiec- 98, marzec- 86(…) 30 października w naszej komendzie zakończyły się prace związane z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, Brzozowie, Ustrzykach Dolnych oraz budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Dębicy i Stalowej Woli” w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji” (GIS-Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie to realizowane było przez Powiat Brzozowski. Przewidywany całkowity koszt realizacji wspólnego Projektu wynosił 2.630.627,00 PLN. Poziom dofinansowania Projektu wyniósł ponad 95% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Prace termomodernizacyjne dotowane były ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i objęły następujący zakres prac w KP PSP w Brzozowie: docieplenie ścian budynku  i dachu magazynu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacha instalacji c.o., wymiana pieca, instalacji igrzejników, modernizacja instalacji ciepłej wody używanej z zasobnikiem oraz klimatyzacja.Całkowity koszt inwestycji termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej PSP to blisko 452.000,00zł. Koszt środków kwalifikowanych z NFOŚiGW wyniósł ponad 425.000,00 zł. Pozostałą kwotę tj. 27.000 zł. pokrył Powiat Brzozowski. 31 sierpnia pozyskaliśmy nowy, lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy Ssangyong. Samochód został zakupiony przez Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego z Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Państwa(…) Członkowie klubu HDK „Strażacki Dar” w 2015 r. byli  współorganizatorem 2 dużych akcji oddawania krwi na terenie powiatu brzozowskiego. Od początku działalności klubu uczestniczyli łącznie 10 zorganizowanych akcjach oddawania krwi w których oddali honorowo 50 l krwi. Przed przystąpieniem do klubu wszyscy członkowie oddali łącznie 132 l krwi  co daje łącznie 182 l  krwi. Przy Komendzie działa również Koło Ligi Obrony Kraju „998”które angażuje się w popularyzację i rozwój strzelectwa sportowego na terenie powiatu brzozowskiego, jak również współpracuje z różnymi środowiskami społecznymi i instytucjami w zakresie kultywowania spraw obronnych na terenie kraju. W minionym roku koło to było współorganizatorem dwóch zawodów strzeleckich z udziałem członków LOK naszego regionu. 15 grudnia Strażacy  wspólnie z wolontariuszami Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy wzięli udział w akcji Szlachetna Paczka. W ramach tej akcji strażacy przekazali sprzęt AGD (pralka) ubogiej i potrzebującej rodzinie z powiatu brzozowskiego.  Strażacy wzięli udział również w Mikołajkowej Akcji zbierania prezentów dla dzieci w ramach roku poświęconego osobom niepełnosprawnym w powiecie brzozowskim organizowanym przez starostwo powiatowe(…) Składam serdeczne podziękowania Panu Staroście Brzozowskiemu Zygmuntowi Błażowi, pracownikom Wydziału Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw Obywatelskich, Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych za dotychczasową owocną współpracę oraz wsparcie organizacyjne dla podejmowanych przez nas działań w minionym okresie 2015 roku. Podziękowania kieruję również za dofinansowanie prac termomodernizacji budynku komendy oraz za nadzór i realizację projektu. Słowa podziękowania kieruję na ręce Pana Przewodniczącego Rady Powiatu, oraz radnych Rady Powiatu za współpracę, przychylność i zrozumienie oraz wsparcie naszych działań zmierzających do zapewnienia właściwego bezpieczeństwa pożarowego powiatu. W tym miejscu dziękuję za współpracę samorządowcom z terenu powiatu brzozowskiego w osobach Pana Burmistrza Brzozowa, Panów Wójtów Gmin z terenu powiatu brzozowskiego oraz wszystkim instytucjom i służbom z terenu powiatu za dotychczasową współpracę oraz wspieranie nas w dotychczasowych działaniach.starszy brygadier Jan SZMYDhttp://www.straz.brzozow.pl/aktualnosci/143-obchody-dnia-strazaka-2016-w-komendzie-powiatowej-panstwowej-strazy-pozarnej-w-brzozowie-11-maja-2016r
Ostatnio zmienianypiątek, 13 maj 2016 12:18
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne