Menu
Dzisiaj jest: 27 Wrzesień 2023    |    Imieniny obchodzą: Damian, Wincenty, Kosma
Magdalena Korona
reklama

Brzozów. Euro-San i III Podkarpacki Naturalny Wypas

fot z arch Euro-San w Brzozowie fot z arch Euro-San w Brzozowie

      Stowarzyszenie EURO-SAN z Brzozowa kolejny raz uczestniczy w realizacji zadania publicznego Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2021 roku. Jest to „Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność” w skrócie zwanym „Podkarpackim Naturalny Wypas III”, którego budżet w 2021 roku wynosił 3 148 300 zł. Środki te trafiły do hodowców przez 7 stowarzyszeń, którym Urząd Marszałkowski powierzył wykonanie tego zadania. Bioróżnorodność i ograniczenia ekspansji roślin niepożądanych (barszczu Sosnowskiego) to główne cele programu. Realizacji zadania następuje poprzez zachęcenie rolników do ekstensywnego prowadzenia hodowli zwierząt, opartego o ich wypas na pastwiskach położonych na terenach cennych przyrodniczo oraz zwalczanie gatunków inwazyjnych. W ramach tego zadanie Stowarzyszenie Euro-San w roku bieżącym współpracuje z ponad 170 hodowcami zwierząt gospodarskich z 11 powiatów i 33 gmin województwa Podkarpackiego. Wypas zwierząt prowadzony był na pastwiskach o łącznej powierzchni 2650 hektarów, w tym 2220 hektarów położonych jest na terenach objętych ochroną przyrody. Łączna liczba zwierząt zgłoszona do tego programu przez stowarzyszenie Euro-San wyniosła 2553 zwierząt w tym, 1366 sztuk bydła, 131 koni, 181 owiec, 374 kóz oraz 501 jeleniowatych (danieli i jeleni szlachetnych).

Osobną część programu Podkarpaci Naturalny Wypas III stanowią działań edukacyjno-szkoleniowych. Stowarzyszenie Euro-San przeprowadziło szereg ciekawych inicjatyw szkoleniowych. Szkolenia z zakresu bioróżnorodności i roślin inwazyjnych odbyły się w Centrum Edukacyjnym Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej. Oprócz zajęć edukacyjnych uczestnicy mieli okazję zwiedzić wystawę stałą MPN. Kolejna inicjatywa szkoleniowa skierowana była do pszczelarzy. Wyjazd studyjny do przedsiębiorstwa produkcji pszczelarskiej PHU BARĆ w Biszczy, gdzie oprócz wiedzy fachowej pszczelarze mogli zapoznać się z najnowszym sprzętem pszczelarskim. Ważnym elementem cyklu edukacyjnego były szkolenia skierowane do dzieci. W gminie Dydnia w bibliotece w Grabówce i Końskim dzieci uczestniczyły w wykładach poświęconych hodowli pszczół i ich roli w środowisku. Niestety z powodu zagrożenia epidemiologicznego nie udało się zrealizować części zaplanowanych szkoleń. Wizyta w Instytucie Ogrodnictwa i Pszczelarstwa w Puławach oraz w Instytucie Hodowlanym w Chorzelowie nie doszły do skutku.

Wszystkie wymienione wyżej działania podjęte przez Stowarzyszenie Euro-San w ramach programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III” mają na celu podtrzymać przyrodnicze, środowiskowe, kulturowe i tradycyjne aspekty Podkarpacia stanowiące o jego wyjątkowości. BS  Stowarzyszenie Euro San

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 29 listopad 2021 20:21
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne