Menu
Dzisiaj jest: 18 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Alicja, Feliks, Eryk

Dofinansowania na infrastrukturę drogową powiatu

fot. Powiat Brzozów fot. Powiat Brzozów

     Bezpieczeństwo pieszych oraz poprawa komfortu podróżowania od lat jest jednym z nadrzędnych celów władz samorządowych powiatu. Nikogo nie powinien zatem dziwić fakt, że pieczołowite monitorowanie stanu nawierzchni dróg oraz umiejętne pozyskiwanie środków zewnętrznych przynosi co roku konkretne rezultaty. Jednym z ostatnich starań są trzy pozyskane dofinansowania na łączną kwotę niemal 4 milionów złotych. Dzięki tym środkom w 2024 roku zrealizowane zostaną trzy zadania z zakresu infrastruktury drogowej.

     Ponad 3 miliony 126 tysięcy złotych otrzymał powiat brzozowski na przebudowę drogi powiatowej Brzezianka – Stara Wieś. Według kosztorysu kwota ta w 63 % pokryje koszty inwestycji, której wartość szacuje się na niemal 5 milionów zł. Pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich środki pozwolą na przebudowę niemal 3,2 km drogi powiatowej w Starej Wsi. - Bardzo cieszy fakt, iż starania czynione o uzyskanie dofinansowania, przynoszą konkretne rezultaty, tak jak w tej inwestycji. Jesteśmy świadomi, że lepsza jakość lokalnych dróg nie tylko zwiększa bezpieczeństwo korzystających z nich osób, ale też wpływa na gospodarkę, podnosząc szanse na rozwój i inwestycje. Na pewno poprawi się też komfort podróżowania na tej trasie – podkreślał Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd. W ramach inwestycji nie zabraknie licznych prac towarzyszących. Do tych najbardziej kosztownych zaliczyć trzeba odwodnienie korpusu drogowego, pogłębienie i wyprofilowanie rowów, wykonanie zjazdów indywidualnych i na drogi boczne, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz umocnienia skarp.

Aktywne przejście dla pieszych wraz z dwoma 23-metrowymi odcinkami chodnika powstaną natomiast w Woli Jasienickiej przy drodze Krosno-Jasienica Rosielna. Całkowita kosztorysowa wartość zadania oszacowana jest na kwotę 235 745, z czego 188 596 zł pochodzić będzie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. - To idące z postępem czasu rozwiązanie w skuteczny sposób zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w newralgicznym punkcie miejscowości. Istotnym elementem tej inwestycji będzie montaż znaku hybrydowego D-6 podświetlanego z turbiną wiatrową, panelem fotowoltaicznym, czujnikiem ruchu i doświetleniem przejścia. Ich obecność ma szczególne znaczenie w warunkach ograniczonej widoczności na drodze, będących następstwem mgły, burzy, czy silnych opadów śniegu, gdyż poprzez pulsowanie znak aktywnie zwraca uwagę kierowców na rejon przejścia dla pieszych – wyjaśnia Starosta Zdzisław Szmyd.

     Kolejnym zadaniem, które otrzymało dofinansowanie jest przebudowa drogi powiatowej Brzozów – Turze Pole, w ramach której wybudowany zostanie półkilometrowy odcinek chodnika w Turzym Polu. Wartość tego zadania według kosztorysu zamknie się w kwocie 784 895 zł, z czego aż 627 916 zł stanowić będzie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (80% wartości zadania). Pozostałe środki pochodzić będą z budżetu powiatu brzozowskiego.(Powiat Brzozów)

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne