Menu
Dzisiaj jest: 16 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Alina, Aneta, Justyna

"Podkarpacka Tęcza '24"

fot. Emilia Trześniowska fot. Emilia Trześniowska

     Regulamin

Informacje wstępne

 Organizator konkursu:

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DYNOWIE.

 1. Patronat nad konkursem sprawują:

Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Rzeszowski, Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, Burmistrz Miasta Dynów, Wójt Gminy Dynów, Podkarpacki Kurator Oświaty, Muzeum Archidiecezjalne im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Radio FARA – Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej, Via – Katolickie Radio Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów S.A., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Komendant Miejski Policji w Rzeszowie, Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „Kruszgeo SA”, Brzozowiana – portal regionu brzozowskiego na Podkarpaciu, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, „SZiK” z Tyczyna, Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dynowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.  

Cele konkursu i kategorie

 1. Cele konkursu :
 • popularyzacja historii i miejsc związanych z legendami Podkarpacia,
 • uwrażliwienie na losy pojedynczych bohaterów, których życie owiane jest legendą,
 • poszerzanie wiedzy uczniów o przeszłości, historii ziemi podkarpackiej
 • kształtowanie więzi emocjonalnej z „NASZĄ MAŁĄ OJCZYZNĄ”,
 • rozwijanie zdolności artystycznych i informatycznych uczniów,
 • wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia,
 • rozbudzanie ciekawości przeszłością Podkarpacia.
 1. Organizatorzy zapraszają do udziału w zmaganiach konkursowych przede wszystkim uczniów szkół

     ponadpodstawowych i podstawowych województwa podkarpackiego.

 Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach artystycznych i dwóch grupach wiekowych:

 1. a) kategoria plastyczna - dwie grupy wiekowe: szkoły ponadpodstawowe i podstawowe

     (klasy od I do IV i V- VIII),

 1. b) kategoria fotograficzna - dwie grupy wiekowe: szkoły ponadpodstawowe i podstawowe

    (klasy od VI do VIII),

 1. c) kategoria multimedialna - dwie grupy wiekowe: szkoły ponadpodstawowe i podstawowe

   (klasy od VI do VIII).

 1. Warunkiem udziału w kategorii plastycznej jest samodzielne wykonanie ilustracji do dowolnej legendy związanej z Podkarpaciem inspirowanej podaniem, opowieścią ludową itp. (np. corrida w Dynowie, Diabeł Łańcucki i inne) .

Obowiązujący format pracy to A3, technika dowolna. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia oraz opis (na odwrocie): dane autora (imię i nazwisko, szkoła), tytuł pracy oraz imię i nazwisko opiekuna.

 Jury dokona oceny według następujących kryteriów:

 • kompozycję,
 • estetykę wykonanej pracy,
 • pomysłowość i samodzielność w przedstawieniu tematu,
 • walory artystyczne ,
 • czytelność przekazu.

 W kategorii fotograficznej należy przygotować samodzielnie 1 zdjęcie (barwne lub czarno – białe),

miejsca owianego tajemnicą, legendą, z którym wiąże się jakaś historia prawdziwa lub tkwiąca                            w świadomości zbiorowej (np. “Prządki” i inne).

Format zdjęć : 20x30 cm (A4).  Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia oraz opis (na odwrocie zdjęcia): dane autora (imię i nazwisko, szkoła), tytuł pracy oraz imię i nazwisko opiekuna.

 Jury dokona oceny według następujących kryteriów:

 • zgodność z tematem konkursu,
 • ciekawe rozwiązania i ujęcie tematu,
 • oryginalność i estetyka pracy,
 • technika wykonania.

6.  W kategorii multimedialnej uczestnik przygotowuje prezentację na jeden z trzech tematów:

„Cudowne, niesamowite i legendarne miejsca” (temat odnosi się do miejsca lub miejsc, z których powstaniem wiążą lub wiąże się jakaś historia, legenda np. tajemnicze źródełko o uzdrawiającej mocy, błędny kamień i inne).

 1. „Ludzie - legendy. Ich historie i pasje” (uczestnik przedstawia osobę lub ludzi, których działalność społeczna, artystyczna, sportowa, polityczna, historia życia oraz pasje, hobby wpłynęły na rozsławienie Podkarpacia, mogą to być również wynalazcy, naukowcy itp. - np. Ignacy Łukasiewicz i inne).
 2. „Historia, która wydarzyła się naprawdę(zadaniem uczestnika jest odniesienie się do wydarzenia z przeszłości lub współczesności, z którym wiąże się jakaś intrygująca, niesamowita historia, ważne wydarzenie, które miało miejsce na Podkarpaciu np. wizyta prezydenta Ignacego Mościckiego we wsi Wydrna, odkryte na Podkarpaciu skarby kultury materialnej i niematerialnej i inne ).

Do konkursu można zgłosić tylko 1 prezentację na jeden z wybranych tematów (w dowolnej aplikacji do tworzenia prezentacji), przygotowaną przez 1 osobę. Musi być ona opatrzona tytułem i danymi autora. Uczestnik sam decyduje o jej formie (np. relacja, przewodnik, pamiętnik i in.). Wszystkie umieszczone w prezentacji treści (wpisy, zdjęcia i inne) muszą być zgodne z wybranym tematem tej kategorii konkursu. Prezentacja musi być przekazana w formie elektronicznej – na płycie CD.

Do prezentacji należy dołączyć kartę zgłoszenia.

 Jury dokona oceny według następujących kryteriów:

 • oryginalność witryny,
 • zawartość merytoryczna,
 • ciekawe ujęcie tematu,
 • szata graficzna, efekt wizualny,
 • celowe, przemyślane rozwiązania techniczne.

 Terminarz:

 1. Opisane prace plastyczne, fotograficzne i multimedialne wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem
  rodzica/ opiekuna należy przesłać lub podać organizatorom do 14 marca 2024r. do tego dnia muszą
      być  u organizatorów.
 2. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły www.zsz-dynow.net. 
 3. Gala rozdania nagród, połączona z wręczeniem dyplomów i nagród uczestnikom we wszystkich
  kategoriach, odbędzie się 18 kwietnia 2024r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych
  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, o godz. 10.00.

 Informacje organizacyjne

 1. Organizatorzy zapewniają poczęstunek.
 2. Uczestnicy – laureaci konkursu przyjeżdżają na koszt własny.
 3. Organizatorzy mając przekonanie o tym, że zainteresowanie młodzieży walorami naszego regionu
  w dużej mierze zależy od nauczycieli, przewidzieli potwierdzenia dla opiekunów przygotowujących

    uczestników i podziękowania dla szkół.

 1. Prace konkursowe wraz z kartami zgłoszeń prosimy przesłać na adres:

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 1. Polna 3

36 – 065 Dynów

(z dopiskiem) Konkurs „Podkarpacka Tęcza”

 Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac konkursowych.

 1. Uczestnik, wysyłając prace na konkurs, akceptuje niniejszy regulamin oraz zgadza się na
  przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku oraz prac w związku z organizacją imprezy
  kulturalnej.
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem sekretariatu szkoły (odpowiedzialne osoby:
  dyrektor p. Halina Cygan, wicedyrektor p. Piotr Zdeb - telefonicznie 16 652 10 45 albo
     
  mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 3. W przypadku zmian każda szkoła zostanie dodatkowo poinformowana.

Załącznik:

 1. Karta zgłoszenia do konkursu wraz z zgodą rodziców / opiekunów prawnych uczniów biorących udział w konkursie.

Organizatorzy

Ostatnio zmienianywtorek, 30 kwiecień 2024 08:42
Więcej w tej kategorii: « "Podkarpacka Tęcza" - ma już 20 lat
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne