Menu
Dzisiaj jest: 7 Grudzień 2023    |    Imieniny obchodzą: Agata, Ambroży, Marcin

przedzimowo

BIBLIOGRAFIA REGIONU BRZOZOWSKIEGO

 C z a s o p i s m a:

Brzozowska Gazeta Powiatowa, od 2001-

Dynowinka, od 2003-

Nasza Gmina Dydnia, od 2004-

Tygodnik Brzozowski, n. 1-20, 2007

Wiadomości Brzozowskie, miesięcznik społeczno kulturalny, od 1991-

O p r a c o w a n i a:

 Adamski J.F., Brzozów, Domaradz, Dydnia, Jasienica Rosielna, Haczów, Nozdrzec i okolice. Nie tylko przewodnik, Krosno 1996

 Adamski J.F. , Brzozów. Muzeum Regionalne—przewodnik, Warszawa-Kraków 1985

Adamski J.F. Dydnia. Gmina w dolinie Sanu, Nowy Sącz 2004

Adamski J.F., Haczów gmina na Podkarpaciu, Haczów 1997

Adamski J.F., Brzozowski S., Skopiński H., Księga pamiątkowa  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignaczego Lukasiewicza w Humniskach, Brzozów 1995 

Adamski J.F., Pogórze Dynowskie. Informator turystyczny, Brzozów 1992

Adamski J.F., 75 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie, Brzozów 1984

Adamski J.F., Kościelne dzieje regionu brzozowskiego, Brzozów 1982

Adamski J.F.., Lignowski M., Oberc F., Śliwa T., Kościół katolicki w Bzozowskiem i Sanockiem 1939-1945, Brzozów-Przemyśl 1992

Avraham Levit A memorial to the Brzozow Community, Izrael 1984

Bata A., Brzozów i okolice, Rzeszów 1984

Bednarz T., Z dziejów parafii Izdebki w latach 1945 - 1990, Wyd. Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 2012

Będzie naszym mistrzem. Pamięci prof. Waleriana Pańki w 10 rocznicę śmierci. Opr. Zbior., Brzozów 2001

Bogdańska B., Brzozów i okolice, Warszawa 1964

Brzozowskie Zeszyty Historyczne, cz. I, z. 1, Wrześniowi tułacze, Brzozów 1993

Brzozowskie Zeszyty Historyczne, cz. I, z. 2, Wrześniowi tułacze, Brzozów 1995

Brzozowskie Zeszyty historyczne, cz II, z. 1, Z lat okupacji, Brzozów 1993

Brzozowskie Zeszyty historyczne, cz II, z.2, Z lat okupacji, Brzozów 1994

Brzozowskie Zeszyty historyczne,  cz III z. 1, Czas wyzwolenia, Brzozów 1993

Brzozowskie Zeszyty Historyczne, cz III, z. 2, Czas wyzwolenia, Brzozów 1995

Brzozowskie Zeszyty historyczne, nr 7, Niepodległościowy szlak ojców naszych pomnikami pisany, Brzozów 1996 

Brzozowskie Zeszyty Historyczne, nr 8 , Czas wyzwolenia (Od Zbrucza po San), Brzozów 1996

Brzozowskie Zeszyty Historyczne, nr 9, Czas wyzwolenia (Na podkarpackim obszarze), Brzozów 1997 

Brzozowskie Zeszyty Historyczne, nr 10, Wrześniowi tułacze (Z harcerskim rodowodem), Brzozów 1998

Brzozowskie Zeszyty Historyczne, nr 11, Z lat okupacji. Niepokonanym na chwałę, Brzozów 1999 

Brzozów, zarys monograficzny, pod redakcją zespołu: Jerzy F. Adamski, J. Czajkowski, B. Jaśkiewicz, M. Rudnicka, R. Terlecki, Brzozów 1990

Ciupka J., W gminie Nozdrzec. Informastor krajoznawczo-turystyczny, Krosno 1999

Chwalcie z nami Panią Świata. Z Dziejów Kościoła na ziemi brzozowskiej, Kraków 1985

Czajkowski J., Budownictwo ludowe Podkarpacia, Rzeszów 1977,  

Czech S., Sport w powiecie brzozowskim 1893-2012, Brzozów 2012

Chmielowiec P., Urząd Bezpieczeństwa w Brzozowie 1944-1956, Rzeszów 2008

Chwalcie z nami Panią Świata. Z Dziejów Kościoła na ziemi brzozowskiej, Kraków 1985

Czech L., Izdebki. Zarys dziejów wsi, Izdebki 2002

Czech S., Sport w powiecie brzozowskim 1893-2012, Brzozów 2012

Daszkiewicz A.,  Międzypartyjne stosunki polityczne w Polsce południowo-wschodniej (lata 1944-1947), Rzeszów 1987

Duda A., Hajduk K., Losy mieszkańców Gminy Nozdrzec w latach 1914-1921, Nozdrec 2018

Dudek H., Meandry żołnierskiego szlaku. Wspomnienia oficera z lat 1939-1947, Brzozów 1995

Dudek W., Gajewski B., Miciak T., Konspiracyjny ruch ludowy w powiecie brzozowskim 1940-1944, Brzozów-Sanok-Kraków-Warszawa 1997

Dydek St., Stara Wieś. Z dziejów wsi i sanktuarium, Brzozów 1996

Dydek St., Stulecie kopalnictwa naftowego w Starej Wsi koło Brzozowa (1892-1992), Brzozów 1992

Dynoviana, rocznik historyczny, nr 3, Dynów  2016

Dynoviana, roznik historyczny nr 4, Dynów 2018

Działalność PPR na ziemi rzeszowskiej (szkice, opracowania, wspomnienia). Zbiór pod redakcją Bronisława Syzdka, Warszawa 1976

Fastnacht A. , Sanok. Materiały do dziejów miasta do XVII w. Opracował i przygotował do druku Feliks Kiryk, Brzozów 1990

Fastnacht A., Słownik historyczno-geograficzny Ziemi Sanockiej w średniowieczu, cz.I, Brzozów 1991,

Fastnacht A., Słownik historyczno-geograficzny Ziemi Sanockiej w średniowieczu, cz, II, Brzozów 1998

Fornal P., Konspiracja akowska i poakowska w powiecie brzozowskim (1939-1949), Rzeszów 2010

Gajewski B., Antoni Żubryd. Od legendy do dokumentów (brak daty i miejsca wydania) 

Gajewski B., Domaradz, wieś nad Stobnicą, Domaradz 1997

Gajewski B., Golcowa. Szkice z dziejów wsi, Brzozów 1989

Gajewski E., "Gospodarze" klubów, "Widnokrąg' nr 24, 1970

Gierlach T., AK w Brzozowskiem. Placówka Domaradz 1940-1944, Krosno 1992

Gil Z., Powiat brzozowski, Krosno 1983

Gmina Domaradz, pod red. J.F Fąfara, Domaradz 2010 

Gnin Haczów zaprasza, Haczów 2010

Gmina Nozdrzec, red. St. Mendelowski, Krosno 2008

Golla S., Niebocko, zarys dziejów wsi, Brzozów 1994

Grochala W., Jak umacniamy GRN,  "Rada Narodowa" nr 42, 1970 

Hajduk K., Zarys dziejów Wary do 1918 roku, Brzozów 2006

Hajduk K., Losem rzuceni…. Pamięci mieszkańców gminy Nozdrzec 1939-1945, Nozdrzec 2011

Jabłonka,  Zarys monograficzny powstania parafii, Krosno 2020

Jak pomóc dziecku na starcie edukacji, praca zbiorowa pod red. A.Kota, Dydnia 2011 

Januszewski Stanisław: Leonardo ze Wzdowa. Rzeszów, 1984    

Kapliczki i figury a terenie Gminy Haczów, praca zbiorowa pod redakcją Krystyny Wojtoń, Trześniów 2015

Katalog zabytków sztuki w Polsce, województwo rzeszowskie, pod redakcją Ewy Śnieżyńskiej-Stolatowej i Franciszka Stolata. Powiat brzozowski, Warszawa 1974, t. 12, z. 2

Kaznowska-Bodzioch B., Kaznowski M., Kościńska H., 25 lat Muzeum Regionalnego w Brzozowie, Brzozów 2005 

Kaznowski M.,  Czterdzieści lat Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzozowie, Brzozow 2008 

Kaznowski m., Brzozowski Szlak Miejsc Pamięci Narodowej. Przewodnik, Brzozów 2011

Kłos S., Wojewodztwo rzeszowskie, Warszawa 1969 

Kocyłowski M., "Czarny" (por), Byłem zastępcą Żubryda, Sanok 1999 

Kolej Brzozów-Rymanów, (odbitka z "Tygodnika Ziemi Sanockiej") w Sanoku, nakładem autora, Drukiem Karola Pollaka, 1910

Komisja Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów fizjograficznych. Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych, Powiat brzozowski, województwo rzeszowskie, n. 54, Warszawa 1   

Kostur B., 45 lat Koła Łowieckiego "Jeleń" w Brzozowie, Brzozów 1998 

Kutrzeba-Pojnarowa A., Trześniów. Tradycyjna kultura chłopska i kierunki przemian (Refleksje etnografa), Brzozów 1988

Krynicki L., Kolegiata w Brzozowie, Brzozów 1997

Krynicki L., Ks. Bartłomiej Misiałowicz, budowniczy brzozowskiego kościoła, Brzozów 2004

Makarski J.W., Nazwy miejscowości dawnej ziemi sanockiej, Lublin 1986, s. 46-47

Masłyk J.M.J., Okruchy nadziei, Kraków 2005

Mieszkańcy powiatu brzozowskiego u progu niepodległości. Praca zbiorowa, Brzozów 2018

M.O., SWeminarium bez nudy, "Głos Mlodzieży", nr 11, 1970 

Nabywaniec S., Kartki z przeszłości wsi Krzywe: 1552-2002, Rzeszów 2005 

Olejko J., Przysietnica, zarys dziejów, Przysietnica 1990

Olejko Z., "Graboszczanie" Kartki z dziejów zespołu obrzędowego i kapeli ludowej w Grabownicy Starzeńskiej (1963-2014), Brzozów 2014

Olszewski E., Początki władzy ludowej na Rzeszowszczyźnie 1944-1947, Lublin 1974

Olszański H., Chłopskie wiatraki Pogórza, Rzeszów 1975

Ostrowski R.,  Grabownica Starzeńska. Kartki z dziejów wsi, Grabownica 2009

Ostrowski R., Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonce. Zarys dziejów 1951-2018, Jabłonka 2018

Ostrowski R., Wydrna. Wędrówki po przeszłości wsi 1468-2013, Grabownica Starzeńska – Rzeszów 2013.

Parczewski M., Miedziane topory z Hłudna, Brzozów 1984

Potocki A., Podkarpackie judaica, Brzozów 1993 

Potocki A., Żydzi w Podkarpackiem, Rzeszów 2006

Potrawy regionalne z gminy Haczów i przygranicznego regionu Słowacji, Wybór materiałów: M. Rygiel i R. Czerwińska, red. Stowarzyszenie „Pro Carpathia”, Haczów 2010Rogula J., (ks), Rzymskokatolicka parafia w Izdebkach w latach 1593 - 2013, Sanok 2013

Rogowski J., Dawne zwyczaje i obyczaje mieszczaństwa brzozowskiego, Brzozów 1982

Rymar S., Haczów wieś ogniś królewska (1350-1960), Kraków 1962 

Twardak, "Profile" nr 1, 1970 

100 lat Gimnazjum I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie (1909-2009). Księga Jubileuszowa pod

redakcją Zbigniewa Sawki, Rzeszów 2009

100 lat szkolnictwa w Warze, 1902-2005, praca zbiorowa, Wara 2005 

100 lat Szkoły Podstawowej w Jasienicy Rosielnej, księga pamiątkowa, red. A. Władyka, Rzeszów 2011

Sześć wieków Brzozowa. Księga pamiątkowa, Brzozów 1959

Tkacz K., Zarys monograficzny powiatu brzozowskiego. Opis miejscowości letniskowo turystycznych, Lwów 1939

Wawszczak Z., Wspólnie przywołujemy cienie ofiar. Pamięci Żydów brzozowskich, Brzozów 1992

Wielki Strajk chłopski w 1937 roku. Uwarunkowania i konsekwencje, pod red. Wacława Wierzbieńca, Rzeszów 2008 

Wierzbieniec W., Z dziejów społeczności żydowskiej Dynowa,  Rzeszow-Dynów 2003

Z historii łowiectwa brzozowskiego. Praca zbiorowa, Brzozów 1993

Ziemia Brzozowska,Album, wyda Libra 2010 (brak miejsca) 

Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego. Praca zbiorowa pod redakcją Feliksa Kiryka, Przemyśl 1991

50-kecie "Brzozovii" 1953-2003, oprac. zbior., Brzozów 2003

A r t y k u ł y 

Złożyli hołd 1400 żydom zamordowanym w 1942 roku. Odwiedzili miejsce kaźni, „Super Nowości”, n. 146, 2002

Bata A., Bachórz, „Podkarpacie” 10/09-03-2011

Baran A., Matka. w : Podkarpacie 1981 nr 41 s. 6

Bratkowski H., Bachórz. W 10 lat później, "Razem", 1970, nr 10 

Brzozów to dla nas ziemia święta, „Nowiny”, n. 190, 1994

Fijałek M., Tam, gdzie "haczowskie wesele" powstało, "Podkarpacie" nr 4, 1970  

Jaśkiewicz Br., Walka z pożarami w dynowie od XV do początku XX wieku, "Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego" w Sanoku, nr 12, 1970, s.45-51 

Kości—to cały dom Israela. Rozmowa z Natanem Weissem, byłym mieszkańcem Brzozowa, przewodniczącym Światowej Organizacji Żydów Brzozowskich w Izraelu, „AZ”, n. 165, 1992

Lubaś W., Skąd te nzawy, "Wieści" nr 13, 1970

Matusz E., Walka z żywiołem, "Perspektywy" r 20, 1970 

Michańczyk K., Cienie są większe od człowieka, „Podkarpacie”, n.20, 1994,

Adamski Jerzy., Sanktuaria Pogórza. Matka Boska Ognista z Brzozowa, „Nasza Gmina Dydnia, Kwartalnik Społeczno-Kulturalny”, n.3, 2011

Pocztówka znad Sanu, "Nowiny rzeszowskie" nr 201, 1970 

Prohaska A., Z przeszłości Brzozowa, "Przewodnik naukowy i literacki", Lwów 1888 

Rogowski J., Grzebieniarze i fajczarze brzozowscy, „Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku”, n. 43, Sanok 1971, s. 33-37

Socha A., Pocztówka z nadsańskich wczasów, "Nowiny rzeszowskie" nr 203, 1970

Ludowe światki w Borownicy, "Życie Przemyskie", nr 12, 1970

Wikas S., Holokaust w Brzozowie, „Nowiny”, n. 163, 1990

Złożyli hołd Żydom zamordowanym w 1943 roku. Odwiedzili miejsce kaźni, "Super Nowości" nr. 146/2002 

Żydzi ziemi sanockiej do 1650 r.,Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, nr 74, 1970 

F o l d e r y, u l o t k i, b r o s z u r y

Adamski J., Gmina Fydnia Wczoraj Dziś Jutro. Biesiada Kultury Dawnej. Dydnia 2006

Brzozów, folder, Przemyśl 1971

Dydek St., Brzozowskie tradycje pożarnicze, Brzozów 1994

Dynów, folder, Przemyśl 1971 

Dynów zaprasza, folder, brak daty wydania 

Katalog pamięci walk i straceń w regionie brzozowskim, Brzozów 1985

Lew S., Malowani ludowe, pająki i kwiaty wsi rzeszowskiej, Katalog wystawy, Brzozów 1970

Muzeum Regionalne w Brzozowie, folder, Brzozów 1981 

Powiat Brzozowski. Bilans 2011-2014, nie sygnowana

Powiat brzozowski. Oferta turystyczna, Brzozów 2010

Prodziewicz M., Miejska Biblioteka Publiczna w Brzozowie 1947-1997. Informator, Brzozów 1997

Skarby gminy Haczów, folder, Haczów 2010

Ścibor J.,  80 lat OSP w Przysietnicy, Brzozów 2007

Wykaz firm handlowych, przemysłowych, rzemieślniczych i wolnych zawodów w Brzozowie i okolicy, Brzozów 1939

100 lat oświaty w Orzechówce, Jasienica 1984

Z dziejów ochotniczych straży pożarnych w gminie Haczów, red. J.F. Adamski, Haczów 1984  

75 lat w służbie pożarniczej w Starej Wsi, opr. S. Dydek, Brzozów 

XXX lat Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzozowie. 1968-1998, nie sygnowana 

S t r o n y  i  p o r t a l e  w w w

Brzozowiana.pl - http://www.brzozowiana.pl/

 Brzozów. Centrum Informacji Turystycznej - http://www.cit.brzozow.pl/

Brzozów - http://www.brzozowonline.pl/

Brzozów. Serwis Internetowy Gminy - http://www.brzozow.pl/

Brzozów 24 - http://brzozow24.pl/

Dynów 360 - http://www.dynow360.pl/

Gmina Domaradz - http://www.domaradz.pl/

Gmina Dydnia - http://www.gminadydnia.pl/

Golcowa - http://www.golcowa.koon.pl/video

Gmina Haczów - http://haczow.pl/

Gmina Nozdrzec - http://www.nozdrzec.pl/

Haczów 24 - http://www.haczow24.pl/

Jasienica Rosielna. Oficjalny Serwis Gminy - http://www.jasienicarosielna.pl/

Miasto Dynów. Oficjalny Serwis Internetowy - http://www.dynow.pl/

Wirtualny Szetel - http://www.sztetl.org.pl/pl/city/brzozow/

Wzdów.Strona o Wzdowie - http://wzdow.pl/

 

Ostatnio zmienianywtorek, 01 grudzień 2020 19:17
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne