Menu
Dzisiaj jest: 6 Kwiecień 2020    |    Imieniny obchodzą: Katarzyna, Celestyna, Wilhelm

40 lcie

plus polsat Brzozów
reklama
Admin

Admin

URL strony: http://www.brzozowiana.pl

Nozdrzec. „ Maskotka dla biblioteki” - konkurs

  „ Maskotka dla biblioteki” regulamin konkursu

  I Organizator 

Gminna Biblioteka Publiczna w Nozdrzcu z siedzibą w Warze wraz Filiami.

II Cele konkursu 

 Kształtowanie wyobraźni uczestników. Niestandardowa promocja biblioteki. 

III Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej – projektu pluszowej maskotki, która zostanie oficjalną maskotką Gminnej Biblioteki Publicznej w Nozdrzcu z siedzibą w Warze
  wraz Filiami.
 2. Konkurs jest skierowany do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
 3. Każdy uczestnik zapewnia, że:
 4. a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy konkursowej ,
 5. b) nie narusza praw autorskich osób trzecich,
 6. c) nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
 7. Jury będzie oceniać prace bez podziału na kategorie wiekowe.
 8. Jeden autor może nadesłać jedną pracę plastyczną.
 9. Format prac plastycznych minimum A4.
 10. Technika wykonania pracy jest dowolna np. rysunek ołówkiem, flamastrami, różnymi kredkami
  czy farbami itp. Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze. Nie będą dopuszczane prace wykonane na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby, prace z plasteliny, grafiki komputerowe
  lub gotowe pluszaki.
 11. Nagroda będzie przyznawana indywidualnie.
 12. Każda praca powinna zawierać opis na odwrocie: imię i nazwisko uczestnika konkursu, adres, wiek, tel. kontaktowy.

 V Termin i miejsce nadsyłania prac

Pracę należy dostarczyć osobiście do 10 maja 2020 roku do najbliższej placówki Biblioteki Publicznej.

VII Kryteria oceny prac (kolejność od najważniejszego kryterium):

Projekt maskotki powinien być:

 1. oryginalny i zabawny (liczy się pomysł),
 2. kojarzyć się z książką/biblioteką,
 3. możliwie mało skomplikowany i miarę łatwy do uszycia.

Pod uwagę  będzie brana również estetyka i jakość wykonania pracy plastycznej.

 VIII Informacja o wynikach konkursu

O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani do 31 maja 2020 roku. Rozdanie nagród będzie miało miejsce na pikniku z okazji Dnia Dziecka.  Zostanie przyznana jedna nagroda główna
oraz  2 wyróżnienia. Organizator zastrzega, że może nie przyznać nagrody w przypadku braku złożenia odpowiednich prac. Osoba nagrodzona oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomione osobiście
o miejscu i godzinie uroczystego rozdania nagród.

IX Publikacja prac

Wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na przenośnej wystawie, którą będzie można obejrzeć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nozdrzcu z siedzibą w Warze oraz Filiach do końca roku. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny
z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.

 X Uwagi dodatkowe

 1. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 2. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

3.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia drobnych zmian w projekcie maskotki.

 1. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

4.Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikacje zdjęć z uroczystości rozstrzygnięcia konkursu.

 1. Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminna Biblioteka Publiczna w Nozdrzcu z siedzibą w Warze wraz Filiami, w związku z udziałem w Konkursie plastycznym „Maskotka dla biblioteki” zgodnie z Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w 36-245 Nozdrzec 63,

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. a) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych „UODO”, a od 25 maja 2018 r. na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust.m1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”;
 2. b) rozliczenia Konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 23ust. 1 pkt 2 UODO,
  a od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz;
 3. c) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje,
  na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 UODO, a od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.5
 4. Dostęp do danych osobowych będą mieć pracownicy Organizatora obsługujący Konkurs.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje.
  Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
 6. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
 7. a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
  jej cofnięciem; wycofanie zgody oznacza wycofanie udziału w Konkursie i możliwe jest przez przesłanie w wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 8. b) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo
  do przenoszenia danych;
 9. c) do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.
 11. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie obejmuje dane Uczestników w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, wiek, adres e–mail.
 12. Administrator nie zamierza przetwarzać danych w innych celach niż wskazane w ust.2 powyżej.
 13. W kwestiach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem danych
  pod adresem e-mail: : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dydnia. 500 maseczek ochronnych dla szpitala w Brzozowie

      Szycie maseczek ochronnych dla potrzeb szpitalnych w Brzozowie poza Haczowem (o czym pisaliśmy wcześniej) ma miejsce także w gminie Dydnia. Gdyby nie to, że mieliśmy problem z zakupem materiału, nasze maseczki byłyby już o wiele wcześniej mówi wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń.

      31 marca 500 maseczek uszytych w gminie zostało już przekazanych do szpitala w Brzozowie. Uszyło je pięć pań (z Krzywego, Dydni i Niebocka). Dzięki temu, że  kolejne panie zadeklarowały swój udział w tej akcji rozszerzymy produkcję poszukiwanego asortymentu medycznego o kombinezony ochronne. Dotychczas walczyłyśmy o zakup materiału na maseczki a teraz także powalczymy o surowiec  i dodatki pozwalające na uszycie - wykonanie kombinezonów. Poza firmą Marma Polskie Folie, która przekazała nam dwie bele włókniny (deklarując kolejne), nie mamy innych sponsorów, środki finansowe wygospodarowano we własnym budżecie gminnym; całą akcją zajmują się pracownicy Urzędu Gminy: zamawianiem i dostarczeniem materiału oraz dodatków - do osób szyjących, odbiorem gotowego produktu i dostarczeniem do Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego  Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie. Nasza akcja dotyczy bowiem wspierania tego ośrodka - dodaje pani wójt  Wyrazy uznania od nas wszystkich.(inf.wł)

Od redakcji. O ile nam wiadomo akcję szycia maseczek ochronnych zainicjowała w regionie właśnie Pani Alicja Pocałuń.

Są już kolejne inicjatywy w tym zakresie w innych gminach naszego powiatu, ale o tym wkrótce…

Dydnia. 500 maseczek dla szpitala w Brzozowie

       31 marca 500 maseczek uszytych w gminie Dydnia zostało przekazanych do szpitala w Brzozowie. Uszyło je pięć pań (z Krzywego, Dydni i Niebocka) mówi w rozmowie z portalem wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń. Dzięki temu, że  kolejne panie zadeklarowały swój udział w tej akcji rozszerzymy produkcję poszukiwanego asortymentu medycznego o kombinezony ochronne. Nie mamy sponsorów, środki finansowe wygospodarowano we własnym budżecie gminnym; całą akcją zajmują się pracownicy naszego urzędu: zamawianiem i dostarczeniem materiału oraz dodatków do osób szyjących, odbiorem gotowego produktu i przekazaniem do Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego  Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie. Nasza akcja dotyczy bowiem wspierania tego ośrodka. Dodaje Pani Wójt. Wyrazy uznania od nas wszystkich. (red.)

Zmarł ksiądz infułat Julian Pudło

Ksiądz Infułat Julian Kazimierz Pudło

      Urodził się 8 sierpnia 1926 roku w Korczynie koło Krosna. Po uzyskaniu święceń kapłańskich w 1953 roku został skierowany do pracy duszpasterskiej w Brzozowie prowadząc od 1 września 1954 roku lekcje religii dla młodzieży brzozowskich szkół średnich. W 1967 roku otrzymał nominacje na proboszcza parafii w Brzozowie. Przez cały okres swojej pracy duszpasterskiej na terenie Brzozowa wykazywał troskę o parafian i wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu. Dzięki jego zaangażowaniu udało się odrestaurować zabytkową brzozowską kolegiatę, która zachowała swój oryginalny wygląd i wyposażenie niepowtarzalne wnętrze.

      W latach 80. Mimo sprzeciwu władz komunistycznych organizował uroczystości patriotyczne i religijne na terenie miasta. Wielokrotnie szykanowany przez Urząd Bezpieczeństwa nie bacząc na grożące mu szykany współpracował z działaczami ówczesnej opozycji. Swoim autorytetem i postawą, poczuciem patriotyzmu i obowiązku obywatelskiego stał się wzorem do naśladowania dla mieszkańców Powiatu Brzozowskiego. W dowód zasług został w 1999 odznaczony godnością papieską pro notariusza apostolskiego, a w dniu 3 grudnia 1993 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Brzozowa.(Powiat Brzozów)

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne