Menu
Dzisiaj jest: 26 Maj 2020    |    Imieniny obchodzą: Filip, Paulina, Marianna

40 lcie

Rewitalizacja rynku w Brzozowie - c.d.

Rewitalizacja rynku w Brzozowie - c.d.

 

    W związku z pytaniami i wątpliwościami mieszkańców Brzozowa, dotyczącymi szczegółów prowadzonych prac w ramach rewitalizacji rynku, na stronie internetowej Urzędu Miasta Kazimierz Jara Naczelnik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Dróg UM w Brzozowie przedstawił szczegółową informację na ten temat. Za zgodą autora i rzecznika prasowego UM - przytaczamy ją w całości.

Zakres zadania

   Projekt inwestycji przewiduje rewitalizację płyty rynku w Brzozowie poprzez: przebudowę płyty rynku, układu drogowego, chodników, przebudowę oświetlenia, iluminację ratusza; budowę, przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury technicznej, w tym kanalizacji deszczowej, przyłącza wodociągowego do projektowanych obiektów oraz sieci energetycznej; budowę obiektów małej architektury oraz zieleni.

Charakterystyka inwestycji

   Projekt rewitalizacji rynku został zatwierdzony przez Starostę Brzozowskiego i posiada pozwolenie na budowę. Założeniem jest takie przekształcenie placu wokół ratusza, aby uzyskać otwartą przestrzeń publiczną, funkcjonalną i atrakcyjną dla mieszkańców oraz turystów. Ze względu na zły stan i niską wartość estetyczną i przyrodniczą zostanie wymieniona nawierzchnia ciągów kołowych i pieszych oraz usunięta zieleń niska i wysoka. Płyta rynku, ulic dojazdowych oraz chodników będzie dostosowana do wysokości posadowienia budynków wokół rynku oraz drogi wojewódzkiej. Modyfikacja układu komunikacyjnego polega na poszerzeniu i poprawie parametrów technicznych ciągów pieszo-jezdnych. Układ komunikacji kołowej zostanie zachowany, a uporządkowane, oddzielone pasem zieleni parkingi będą zlokalizowane za ratuszem. Zjazdy z drogi wojewódzkiej, chodnik i oświetlenie drogowe zostaną przebudowane zgodnie z warunkami wydanymi przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Całkowicie będzie wymieniony układ oświetlenia oraz małej architektury. Pomniki oraz rzeźby zostaną przeniesione w inne miejsce, zostanie też usunięty nieczynny przyłącz wodociągowy wraz ze skrzynką wodomierzową. Zmiany w zakresie sieci i instalacji ograniczą się wyłącznie do wykonania przyłączeń projektowanych obiektów do istniejącej sieci, zgodnie z warunkami wydanymi przez właścicieli infrastruktury. Wykonane będą: nowe oświetlenie płyty rynku, układu drogowego oraz fontann, sieć wodociągowa zasilającą fontanny, sieć kanalizacji deszczowej z typowymi kratkami drogowymi oraz odwodnienia z wpustami szczelinowymi.

Architektura

   Północno-wschodnia część placu to przestrzeń wydarzeń kulturalnych i lokalizacji sceny koncertowej. Natomiast fragment wzdłuż południowo-zachodniej pierzei rynku wraz z kameralnym skwerem we wschodnim narożniku ma spełniać funkcję komercyjno-gastronomiczną. Płyta rynku będzie miała nawierzchnię z kostki brukowej i z płyt granitowych różnych odcieni. Regularny podział płyty w formie kamiennej siatki uporządkuje przestrzeń urbanistyczną rynku, a jednocześnie scali poszczególne strefy funkcjonalne. Wewnętrzna część płyty rynku podkreśli reprezentacyjny charakter ratusza. Opisana na okręgu posadzka przed jego elewacją frontową będzie kontynuowała współśrodkowy układ schodów wejściowych. Przed wejściem do ratusza staną dwie fontanny: pierwsza, typowa, z wertykalnym obrazem wodnym, a druga - z otwartym dostępem i obrazem wodnym w postaci horyzontalnego szeregu strumieni wody. Na płytę rynku i plac przed ratuszem od drogi krajowej będą prowadziły poszerzone schody. Za budynkiem ratusza zaprojektowano parking na 24 miejsca postojowe (w tym 2 dla niepełnosprawnych). Pas zieleni oddzielający parking od wewnętrznej części rynku poprzez wprowadzenie nasadzeń brzozą i pasmowe ułożenia kostki granitowej nawiąże do nazwy i historii miasta. Istniejące w dole rynku schody wraz z murkiem oporowym i pasem zieleni będą stanowiły obiekt budowlany, który pozwoli na zniwelowanie spadku i utworzy - gdy nie będzie ustawiona scena plenerowa - miejsce wydarzeń kulturalnych.

Zieleń

   Kształt jak i rozmieszczenie form roślinnych będzie nawiązywać do architektury rynku uwzględnieniem uwarunkowań fizjograficznych, klimatycznych oraz zminimalizowania nakładów na pielęgnację. Układ roślinności podkreśli geometryczny układ przestrzeni rynku. Od strony zachodniej zaprojektowano żywopłot z cisa - rośliny zimozielonej. Wzdłuż południowo-zachodniej pierzei będzie pas trawnika sianego na ekokratce, która wzmacnia grunt i zapobiega niszczeniu trawy. Przed rozpoczęciem prac rzeczoznawca Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na podstawie inwentaryzacji drzewostanu oraz roślinności rynku wraz z opisem stanu zachowania i charakterystyką stanu zdrowotnego sporządził ekspertyzę przyrodniczą. Gmina uzyskała zgodę na usunięcie drzew i krzewów na podstawie decyzji administracyjnej właściwego organu - Starosty Brzozowskiego. Decyzję poprzedziła pozytywna opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Rzeszowie.

Koszt inwestycji

   Wartość prac rewitalizacyjnych płyty rynku w Brzozowie wg kosztorysu inwestorskiego netto wynosi 4.789.590,18 zł czyli 5.891.195,92 zł brutto. Na realizację tego projektu Gmina Brzozów uzyskała pomoc finansową w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych (po przetargu) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013. Na przetarg wpłynęły 24 oferty z całej Polski. Ostatecznie wartość robót budowlanych wg najkorzystniejszej oferty wynosi 3.374.821,68 zł netto czyli 4.151.030,67 zł brutto.

Zmiana organizacji ruchu

   Zgodnie z projektem organizacji ruchu w Brzozowie rynek stanowi drogę publiczną i podlega rygorom przepisów ustawy o drogach publicznych. W celu zachowania bezpieczeństwa i utrzymania niezbędnego ruchu drogowego inwestor (Gmina Brzozów) opracowała i uzyskała decyzję zatwierdzającą projekt organizacji ruchu w związku z wykonywaniem rewitalizacji płyty rynku w mieście Brzozowie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz – Sanok. Projekt wcześniej został pozytywnie zaopiniowany przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie i Marszałka Województwa Podkarpackiego. Wykonawca robót opracował i uzyskał decyzję Starosty Brzozowskiego zatwierdzającą projekt czasowej organizacji ruchu - etap 0, etap I, etap II dla inwestycji p.n. „Rewitalizacja płyty rynku w mieście Brzozów”. Przed przystąpieniem do robót ustawiono nowe znaki drogowe, które zmieniły sposób korzystania z płyty rynku w czasie wykonywania prac rewitalizacyjnych płyty rynku. Uprasza się o dostosowanie do tych znaków.

   Planowany termin zakończenia prac rewitalizacyjnych to 30 sierpnia 2013 r.

 

 

 

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne