Menu
Dzisiaj jest: 23 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Jerzy, Wojciech

Święto Patrona Szkoły Podstawowej w Turzym Polu

fot. Natalia Pytlak fot. Natalia Pytlak

Umarłych wieczność dotąd trwa,

dokąd pamięcią się im płaci.

Wisława Szymborska

         Takie hasło było motywem przewodnim obchodów Dnia Patrona w naszej szkole. W przemówieniu Pani Dyrektor – Zuzanna Konieczna podkreśliła, jak żywa jest pamięć o Patronie naszej szkoły w umysłach młodzieży szkolnej i lokalnej społeczności. Zaakcentowała również potrzebę kształtowania tych cech, które pielęgnował profesor Walerian Pańko, przede wszystkim: szacunku wobec każdego człowieka, pracowitości, uczciwości, patriotyzmu, wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.

Dzień rozpoczęliśmy uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym. Wszyscy uczniowie z pocztem sztandarowym na czele przybyli na nabożeństwo odprawiane przez ks. Andrzeja Barańskiego. Następnie w Domu Strażaka odbyła się uroczysta akademia, w której uczestniczyli honorowi goście: Pan Józef Górny – radca prawny Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Pan Wiesław Motyka – Dyrektor delegatury NIK w Rzeszowie, Pan Edward Sabik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie, Pan Robert Federczak – sołtys Turzego Pola, kierownicy jednostek podległych Gminie Brzozów oraz grono pedagogiczne, rodzice, uczniowie i emerytowani pracownicy szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły, odśpiewania hymnu państwowego oraz przemówienia Pani Dyrektor – Zuzanny Koniecznej. Następnie odbyła się rocznicowa akademia. Scena Domu Strażaka zamieniła się na chwilę w telewizyjne studio emitujące program: Sto pytań do… Miało ono przypomnieć program o takim samym tytule, w którym – po raz ostatni – można było posłuchać Profesora wypowiadającego się na temat afery FOZZ. Wtedy też zapowiedział, że ujawni wyniki kontroli. Niestety, nie dane było mu tego dokonać… Kilka dni później zginął w wypadku samochodowym. Wcielający się w postać Profesora - uczeń naszej szkoły nie zgłębiał się nad zawiłymi problemami dotyczącymi politycznych elit, ale – odpowiadając na pytania uczestników programu – przybliżył zebranym swoje dzieciństwo, młodość, czasy Solidarności i prezesury w NIK-u. Zebranych urzekły piosenki wykonywane przez szkolny chór podczas montażu słowno – muzycznego.

Po zakończeniu uroczystej akademii zaproszeni goście, Pani Dyrektor Szkoły, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie Patrona w Jasionowie.

W tym uroczystym dniu uczniowie klasy I SP zostali włączeni do uczniowskiej braci. W części artystycznej przygotowanej pod kierunkiem Pani Marii Ostrowskiej pierwszoklasiści zadeklarowali być dobrymi uczniami, wyjaśniając rozumienie tego pojęcia. Uroczystego aktu pasowania dokonała Pani Dyrektor, a legitymacje i dyplomy wręczyli: Pan Józef Górny i Pan Edward Sabik. Na zakończenie uroczystości Pan Józef Górny odczytał list skierowany na ręce Pani Dyrektor szkoły, wystosowany przez Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego – Prezesa Najwyższej Izby Kontroli , a następnie pogratulował pierwszoklasistom pięknego występu i włączenia do szkolnej braci.

Marzanna Pańko-Wojtowicz

Składam serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości Dnia Patrona; za oprawę mszy świętej - Pani Annie Heret i Pani Edycie Sabat; za opiekę nad pocztem sztandarowym - Panu Markowi Grządzielowi; za merytoryczne i techniczne przygotowanie akademii – Pani Justynie Nowak, Pani Marzannie Pańko -Wojtowicz i Marii Ostrowskiej; za oprawę muzyczną - Panu Maciejowi Tymkiewiczowi; za solidną pracę zespołową – wszystkim pracownikom szkoły.

Zuzanna Konieczna

dyrektor Szkoły Podstawowej

 w Turzym Polu

Ostatnio zmienianysobota, 14 październik 2017 19:48
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne