Menu
Dzisiaj jest: 20 Marzec 2023    |    Imieniny obchodzą: Aleksandra, Klaudia, Anatol

Przysietnica. 90 lat strażackiej historii

fot. n.p. fot. n.p.

Choć często mało widoczni, służą na co dzień społeczeństwu. Można na nich liczyć o każdej porze dnia i nocy. Nie tylko walczą z ogniem i często ratują zdrowie i życie, lecz także pomagają w wielu innych sytuacjach. To więcej niż służba. To pasja i powołanie. 18 listopada br. jubileusz 90-lecia istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej świętowali strażacy – ochotnicy z Przysietnicy.

Powstała w 1927 r. z inicjatywy Franciszka Hliwy jednostka jest silnie wpisana w życie lokalnej społeczności. Choć jej skład się zmieniał, to zaangażowania i chęci do pracy nigdy nie brakowało. W 1988 r. jednostka odznaczona została Złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Obecnie OSP Przysietnica liczy 90 członków. Oprócz drużyny seniorskiej działają również drużyny młodzieżowe dziewcząt i chłopców. Od 1997 r. decyzją Komendanta Głównego PSP jednostka OSP Przysietnica została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Uchwałą Zarządu zaliczona została też do II kategorii jednostek operacyjno-technicznych Ochotniczych Straży Pożarnych.

W sobotnich jubileuszowych obchodach udział wzięli: posłowie na Sejm RP Joanna Frydrych i dr Piotr Uruski, burmistrz Brzozowa Józef Rzepka wraz z zastępcami Stanisławem Pilszakiem i Dariuszem Kamińskim, przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie Edward Sabik z radnymi Andrzejem Rzepką, Tomaszem Rzepką i Markiem Wackiem, proboszcz parafii pw. św. Marcina w Przysietnicy ks. Jan Smoła, kapelan strażaków o. Tomasz Nogaj, wikariusz miejscowej parafii ks. Ryszard Krempowicz, Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie bryg. Marek Ziobro wraz zastępcą bryg. Krzysztofem Foltą, p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie podinsp. Mariusz Urban, wiceprezes Prezydium Zarządu Oddz. Woj. ZOSP RP w Rzeszowie dh Tadeusz Sieniawski, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzozowie dh Edward Rozenbajgier, naczelnik Spraw Obywatelskich UM w Brzozowie Agnieszka Wilk, dyrektorzy miejscowych placówek oświatowych: Jadwiga Ścibor i Wiesław Pałka, strażacy oraz reprezentanci firm wspierających jednostkę.

Strażackie święto rozpoczęło się przemarszem pocztów sztandarowych i kompanii honorowej w asyście orkiestry dętej OSP „Fire Band” pod batutą Tadeusza Podulki spod placu koło Ośrodka Zdrowia w Przysietnicy do miejscowego kościoła parafialnego. Koncelebrowaną mszę św. w intencji strażaków i ich rodzin sprawowali ks. proboszcz Jan Smoła, ks. prałat Zygmunt Trojnar, ks. Ryszard Krempowicz oraz o. Tomasz Nogaj SJ. W homilii kapelan strażaków podkreślił ogromną rolę strażaków – ochotników dla całej społeczności lokalnej. Oprawę muzyczną mszy św. zapewnił chór parafialny pod kierunkiem Piotra Buczka.

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 w Przysietnicy, gdzie zgodnie z ceremoniałem po złożeniu meldunku o gotowości pododdziału przez komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej dh Mariana Dydka odegrano hymn strażacki. Spikerem uroczystości był st. kpt. Bogdan Biedka z KP PSP w Brzozowie. Zaproszonych gości przywitał prezes zarządu OSP w Przysietnicy dh Roman Szarek. Z kolei naczelnik dh Piotr Gaździk przybliżył rys historyczny jednostki.

W dalszej części uroczystości, za codzienną gotowość do niesienia pomocy oraz służbę dla mieszkańców uhonorowano medalami i odznaczeniami zasłużonych strażaków.  Złoty medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali druhowie: Mariusz Kaznowski, Roman Pietryka, Krzysztof Sobota, Andrzej Szczepek i Zdzisław Szczepek. Srebrnym medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” odznaczona została dh Jadwiga Ścibor. Brązowy medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali druhowie: Józef Baran, Piotr Baran, Piotr Sobota, Jacek Szklarz, Artur Wania i Bogusław Fiejdasz oraz dh Marzena Pudlik. Ponadto odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali druhowie Paweł Obłój i Paweł Szczepek. Odznaką „Za wysługę 50 lat” odznaczony został dh Franciszek Ryba. Odznakę „Za wysługę 40 lat” otrzymali druhowie: Władysław Szczepek, Ryszard Szczepek i Józef Szuma. Odznaką „Za wysługę 35 lat” odznaczeni zostali druhowie: Edward Ryba, Władysław Bąk i Władysław Rzepka.

Pod adresem strażackiej braci okolicznościowe podziękowania oraz życzenia złożyli zaproszeni goście. Słowa uznania w stronę strażaków skierował też burmistrz Brzozowa, a zarazem prezes zarządu oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP Józef Rzepka: Druhny i druhowie dziękuję Wam za Waszą owocną i pełną poświęcenia pracę, życzę dalszego efektywnego rozwoju i spełnienia wszystkich planów, zarówno tych związanych z rozwojem jednostki OSP, jak i tych prywatnych: rodzinnych i zawodowych.

Ze strony jednostki OSP w Przysietnicy, prezes zarządu dh Roman Szarek i Piotr Gaździk w imieniu wszystkich strażaków podziękowali burmistrzowi Brzozowa Józefowi Rzepce, reprezentantom firm wspierających jednostkę oraz zaproszonym gościom i uhonorowali ich pamiątkowymi statuetkami oraz specjalnie wydaną monografią Z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysietnicy w latach 2007-2017.

Jubileusz 90-lecia zakończyło spotkanie braci strażackiej w miejscowym Domu Strażaka, podczas którego był czas na rozmowy i wspomnienia. (np)

Fot. w galerii – (np)

Ostatnio zmienianywtorek, 21 listopad 2017 00:17
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne