Menu
Dzisiaj jest: 21 Maj 2019    |    Imieniny obchodzą: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
NAJNOWSZE:
plus brzozow
reklama
Rzonca
reklama
Łukaciejewska
reklama
aska frydrych
reklama

Przysietnica. 90 lat strażackiej historii

fot. n.p. fot. n.p.

Choć często mało widoczni, służą na co dzień społeczeństwu. Można na nich liczyć o każdej porze dnia i nocy. Nie tylko walczą z ogniem i często ratują zdrowie i życie, lecz także pomagają w wielu innych sytuacjach. To więcej niż służba. To pasja i powołanie. 18 listopada br. jubileusz 90-lecia istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej świętowali strażacy – ochotnicy z Przysietnicy.

Powstała w 1927 r. z inicjatywy Franciszka Hliwy jednostka jest silnie wpisana w życie lokalnej społeczności. Choć jej skład się zmieniał, to zaangażowania i chęci do pracy nigdy nie brakowało. W 1988 r. jednostka odznaczona została Złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Obecnie OSP Przysietnica liczy 90 członków. Oprócz drużyny seniorskiej działają również drużyny młodzieżowe dziewcząt i chłopców. Od 1997 r. decyzją Komendanta Głównego PSP jednostka OSP Przysietnica została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Uchwałą Zarządu zaliczona została też do II kategorii jednostek operacyjno-technicznych Ochotniczych Straży Pożarnych.

W sobotnich jubileuszowych obchodach udział wzięli: posłowie na Sejm RP Joanna Frydrych i dr Piotr Uruski, burmistrz Brzozowa Józef Rzepka wraz z zastępcami Stanisławem Pilszakiem i Dariuszem Kamińskim, przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie Edward Sabik z radnymi Andrzejem Rzepką, Tomaszem Rzepką i Markiem Wackiem, proboszcz parafii pw. św. Marcina w Przysietnicy ks. Jan Smoła, kapelan strażaków o. Tomasz Nogaj, wikariusz miejscowej parafii ks. Ryszard Krempowicz, Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie bryg. Marek Ziobro wraz zastępcą bryg. Krzysztofem Foltą, p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie podinsp. Mariusz Urban, wiceprezes Prezydium Zarządu Oddz. Woj. ZOSP RP w Rzeszowie dh Tadeusz Sieniawski, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzozowie dh Edward Rozenbajgier, naczelnik Spraw Obywatelskich UM w Brzozowie Agnieszka Wilk, dyrektorzy miejscowych placówek oświatowych: Jadwiga Ścibor i Wiesław Pałka, strażacy oraz reprezentanci firm wspierających jednostkę.

Strażackie święto rozpoczęło się przemarszem pocztów sztandarowych i kompanii honorowej w asyście orkiestry dętej OSP „Fire Band” pod batutą Tadeusza Podulki spod placu koło Ośrodka Zdrowia w Przysietnicy do miejscowego kościoła parafialnego. Koncelebrowaną mszę św. w intencji strażaków i ich rodzin sprawowali ks. proboszcz Jan Smoła, ks. prałat Zygmunt Trojnar, ks. Ryszard Krempowicz oraz o. Tomasz Nogaj SJ. W homilii kapelan strażaków podkreślił ogromną rolę strażaków – ochotników dla całej społeczności lokalnej. Oprawę muzyczną mszy św. zapewnił chór parafialny pod kierunkiem Piotra Buczka.

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 w Przysietnicy, gdzie zgodnie z ceremoniałem po złożeniu meldunku o gotowości pododdziału przez komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej dh Mariana Dydka odegrano hymn strażacki. Spikerem uroczystości był st. kpt. Bogdan Biedka z KP PSP w Brzozowie. Zaproszonych gości przywitał prezes zarządu OSP w Przysietnicy dh Roman Szarek. Z kolei naczelnik dh Piotr Gaździk przybliżył rys historyczny jednostki.

W dalszej części uroczystości, za codzienną gotowość do niesienia pomocy oraz służbę dla mieszkańców uhonorowano medalami i odznaczeniami zasłużonych strażaków.  Złoty medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali druhowie: Mariusz Kaznowski, Roman Pietryka, Krzysztof Sobota, Andrzej Szczepek i Zdzisław Szczepek. Srebrnym medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” odznaczona została dh Jadwiga Ścibor. Brązowy medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali druhowie: Józef Baran, Piotr Baran, Piotr Sobota, Jacek Szklarz, Artur Wania i Bogusław Fiejdasz oraz dh Marzena Pudlik. Ponadto odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali druhowie Paweł Obłój i Paweł Szczepek. Odznaką „Za wysługę 50 lat” odznaczony został dh Franciszek Ryba. Odznakę „Za wysługę 40 lat” otrzymali druhowie: Władysław Szczepek, Ryszard Szczepek i Józef Szuma. Odznaką „Za wysługę 35 lat” odznaczeni zostali druhowie: Edward Ryba, Władysław Bąk i Władysław Rzepka.

Pod adresem strażackiej braci okolicznościowe podziękowania oraz życzenia złożyli zaproszeni goście. Słowa uznania w stronę strażaków skierował też burmistrz Brzozowa, a zarazem prezes zarządu oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP Józef Rzepka: Druhny i druhowie dziękuję Wam za Waszą owocną i pełną poświęcenia pracę, życzę dalszego efektywnego rozwoju i spełnienia wszystkich planów, zarówno tych związanych z rozwojem jednostki OSP, jak i tych prywatnych: rodzinnych i zawodowych.

Ze strony jednostki OSP w Przysietnicy, prezes zarządu dh Roman Szarek i Piotr Gaździk w imieniu wszystkich strażaków podziękowali burmistrzowi Brzozowa Józefowi Rzepce, reprezentantom firm wspierających jednostkę oraz zaproszonym gościom i uhonorowali ich pamiątkowymi statuetkami oraz specjalnie wydaną monografią Z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysietnicy w latach 2007-2017.

Jubileusz 90-lecia zakończyło spotkanie braci strażackiej w miejscowym Domu Strażaka, podczas którego był czas na rozmowy i wspomnienia. (np)

Fot. w galerii – (np)

Ostatnio zmienianywtorek, 21 listopad 2017 00:17
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne