Menu
Dzisiaj jest: 2 Kwiecień 2023    |    Imieniny obchodzą: Maria, Franciszek, Urban

Górki. Nowy odcinek drogi na Kijowiec oddany do użytku

fot. RavF UM Brzozów fot. RavF UM Brzozów

       Mieszkańcy  przysiółka Kijowiec w miejscowości Górki nie kryją zadowolenia z faktu, że  od dnia 11 października br.,  będą mogli dotrzeć do swoich domów w sposób znacznie łatwiejszy, szybszy i przede wszystkim bezpieczniejszy. Wszystko za sprawą  wykonanego przez samorząd gminy Brzozów przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie kolejnego odcinka drogi gminnej o długości 241 metrów, o którą  w szczególności mieszkańcy Górek  bardzo mocno zabiegali.  Przebudowa drogi gminnej na działkach gruntowych Nr 2938 i 2952 została zrealizowana w ramach projektu „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brzozów”.

       Jest to najkrótsza droga łącząca miejscowość Górki z Grabownicą Starzeńską z której mieszkańcy obydwu miejscowości bardzo często korzystają. Jak zapewnił Burmistrz Szymon Stapiński –  dołoży wszelkich starań by w okresie najbliższych czterech lat kolejne, obecnie szutrowe odcinki tejże drogi zyskały również nową nakładkę asfaltową.

W odbiorze prac, który miał miejsce dnia 11 października br.,  uczestniczył Burmistrz Brzozowa – Szymon Stapiński, Marcin Chudzikiewicz – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Funduszy Pomocowych wraz z pracownikami, Sołtys Sołectwa Górki – Mateusz Bednarczyk oraz wykonawca prac Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie reprezentowane przez Prezesa Zarządu Zbigniewa Irzyka. W ramach inwestycji na drodze gminnej wykonana została nowa podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i położona została nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej, w tym: utwardzeniem poboczy i oczyszczeniem rowów. Ogólna wartość inwestycji wdł. kosztorysu powykonawczego wyniosła 132.874,72 zł. Zadanie zostało sfinansowane przez gminę Brzozów w łącznej wysokości 57.874,72 zł (w tym z  funduszu sołeckiego na rok 2019  w kwocie  38.214,00 zł) oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego w  Rzeszowie przeznaczonych na ochronę gruntów rolnych  w wysokości 75.000 zł.

Jak podkreślił gospodarz sołectwa Górki Mateusz  Bednarczyk dzięki dobrej współpracy  Radnych Rady Miejskiej w Brzozowie i Rady Powiatu oraz Sołtysa i Rady Sołeckiej z  Burmistrzem Brzozowa Szymonem Stapińskim możliwym stało się pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania zadania ze środków Urzędu Marszałkowskiego w  Rzeszowie. Dodał także, że do tej pory współpraca Radnych, Sołtysa wsi Górki  i Rady Sołeckiej oraz miejscowych organizacji, w tym OSP w Górkach  z władzami gminy Brzozów przyniosła efekty w postaci remontu m.in.: części podmurówki przy budynku Domu Strażaka w Górkach i wykonania płyty odbojowej wokół budynku, gdzie przy nakładzie finansowym gminy Brzozów duże zaangażowanie w prace wykazali miejscowi strażacy.

Sołtys zwrócił również uwagę, iż w bieżącym roku wykonano ponadto remont strażnicy znajdującej się na Woli Góreckiej, którego łączny koszt wyniósł blisko dwadzieścia piec tysięcy złotych  przy 35%  wkładzie gminy Brzozów w realizację zadania. Na tym przysiółku rozpoczęto także przebudowę tzw. „Małej Obwodnicy”, która będzie kontynuowana  w bieżącym i przyszłym roku, gdzie docelowo również ma być położona nakładka asfaltowa. (RavF)

Ostatnio zmienianywtorek, 15 październik 2019 12:19
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne