Menu
Dzisiaj jest: 25 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Marek, Jarosław, Wasyl

Sztandar dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przysietnicy

fot. Marek Marański fot. Marek Marański

      20 lutego Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Pawła Komborskiego w Przysietnicy otrzymała sztandar. Jego nadanie jest wydarzeniem szczególnym, nie tylko dla szkoły ale także dla całej lokalnej społeczności.

    Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego Adama Szala w asyście Ks. Dziekana Franciszka Gocha – Proboszcza Parafii Brzozów, ks. Prałata Józefa Kasperkiewicza – Proboszcza Parafii w Izdebkach, ks. Jana Smoły – Proboszcza Parafii w Przysietnicy oraz księży posługujących w parafii i rodaków pochodzących z Przysietnicy. Ks. Abp Adam Szal poświęcił nowy sztandar oraz wygłosił okolicznościową homilię, nawiązując do wyjątkowego patrona szkoły, jakim jest ks. Paweł Komborski – długoletni proboszcz parafii w Przysietnicy, wspaniały duszpasterz, życzliwy i skromny człowiek. Duchowny był kapłanem niezłomnym – działaczem antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

Kontynuacja uroczystości miała miejsce w budynku szkoły podstawowej, gdzie odsłonięto tablicę poświęconą pamięci ks. Pawła Komborskiego. Aktu tego dokonali: Ks. Abp Adam Szal, Poseł na Sejm RP Adam Śnieżek, Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd, Burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński oraz Dyrektor SP Nr 2 w Przysietnicy Wiesława Szarek. Zebrani wspólnie odśpiewali „Rotę” Marii Konopnickiej. Kolejnym ważnym punktem uroczystości była prezentacja sztandaru wraz z przekazaniem go przez rodziców dyrektorowi szkoły oraz uczniom, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. Sztandar został ufundowany przez Burmistrza Brzozowa oraz Radę Rodziców Szkoły. Na sztandarze widnieje patriotyczna symbolika – Orzeł Biały oraz postać patrona ks. Pawła Komborskiego. Od dnia nadania czyli od 20 lutego 2020 r. sztandar będzie towarzyszył szkole podczas różnych ważnych uroczystości państwowych i religijnych.

W uroczystości udział wzięła również rodzina ks. Pawła Komborskiego. Głos zabrała jego bratanica – Janina Bolanowska, która wyraziła swoją wdzięczność za możliwość uczestnictwa w tak ważnym wydarzeniu. Stwierdziła: Jesteśmy dumni, że nasz krewny ks. Paweł Komborski zasłużył sobie swoją wiernością Bogu i Ojczyźnie na ten trwały pomnik w postaci Patrona Waszej Szkoły. Uroczystość zgromadziła wielu gości, którzy podczas swoich wystąpień gratulowali nadania prawa posiadania sztandaru. Obecni byli między innymi: Adam Śnieżek i Piotr Uruski – Posłowie na Sejm RP, Asystent Europosła Bogdana Rzońcy Jerzy F. Adamski, Szymon Stapiński – Burmistrz Brzozowa, Zdzisław Szmyd – Starosta Brzozowski, Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie Henryk Kozik wraz z radnymi Markiem Wackiem i Stanisławem Szarkiem. Przekazali oni także społeczności szkolnej życzenia, prezenty oraz listy gratulacyjne.

Burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński podkreślił rolę i znaczenie sztandaru dla szkolnej społeczności. Zaznaczył, że jest to symbol, który łączy obecnych uczniów z tymi, którzy już opuścili szkolne progi oraz tymi, którzy w przyszłości do niej przybędą, a dzień w którym szkoła otrzymała sztandar zapisuje się na stałe w kartach jej historii. Zaznaczył, że posiadanie sztandaru – symbolu najwyższych wartości to zaszczyt oraz wyjątkowe zobowiązanie dla uczniów do większego szacunku do Ojczyzny i patrona szkoły wyrażonego solidną nauką i wzorowym zachowaniem.

List gratulacyjny na ręce Dyrektor Szkoły Wiesławy Szarek przesłała Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, w którym przekazała serdeczne pozdrowienia z okazji świętowania nadania szkole sztandaru. Podkreśliła, że w tradycji narodu polskiego sztandar jest symbolem godności i honoru. Otrzymanie go to wielkie wyróżnienie i zaszczyt. Obecny tutaj sztandar jest znakiem historii i tradycji Państwa Szkoły. Od dzisiaj będzie wam towarzyszył we wszystkich ważnych uroczystościach. Łącząc tych, którzy już opuścili jej szeregi oraz obecnych i przyszłych uczniów i grono pedagogiczne. Życzenia uczniom i gronu pedagogicznemu złożyła również Wizytator Podkarpackiego Kuratora Oświaty Ewelina Drozd. Zaznaczyła, że: otrzymanie sztandaru to zaszczyt, a zarazem dowód uznania, jakim się cieszy szkoła w środowisku lokalnym. Niech ten dzień, wyjątkowo ważny, trwale zapisze się w historii Waszej szkoły.

Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd wspominając patrona szkoły zaznaczył że: „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo” – gratuluję bardzo pięknego, i wymownego motta, umieszczonego na sztandarze szkoły. Powinno być ono wskazówką dla nas wszystkich. Życzę Wam, aby każdy z nas kierował się w życiu tymi słowami.

Uroczystość Nadania Sztandaru uświetniły występy artystyczne w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przysietnicy. Młodzi artyści zaprezentowali piękną i wzruszającą inscenizację „Przed obliczem Pana” Aktorzy przypomnieli trudną drogę kapłańskiej posługi patrona szkoły – ks. Pawła Komborskiego.

  Marek Marański

Fot. Renata Suwała

Zobacz całą foto-galerię http://brzozow.pl/index.php/2020/02/26/sztandar-dla-szkoly-podstawowej-nr-2-w-przysietnicy/#more-38955

Ostatnio zmienianyczwartek, 27 luty 2020 01:07
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne