Menu
Dzisiaj jest: 23 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Jerzy, Wojciech

2 mln złotych na lepsze drogi w mieście! Rozpoczęły się kolejne remonty brzozowskich ulic

fot. UMiG Brzozów fot. UMiG Brzozów

    Ponad 2 miliony złotych kosztować będzie trwający już remont ulic: Harcerskiej, Kilińskiego i Staszica.

Powstaną nowe nawierzchnie, przejścia dla pieszych i chodniki. W ramach tego zadania zaplanowano również wykonanie utwardzonego placu, modernizację studni oraz montaż elementów małej architektury, między innymi: stolików, ławeczek, koszy na śmieci, stojaków na rowery czy stołów do szachów.

Ulica Harcerska - obecny jej tan techniczny jest bardzo zły i wymaga przebudowy oraz rewitalizacji otocznia. Ubytki w nawierzchni utrudniają poruszanie się i stanowią przeszkodę przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, w tym również dla osób starszych i chorych. Częściowy brak chodnika stwarzający dziś przeszkodę w bezpiecznym poruszaniu się pieszych wzdłuż drogi – zostanie uzupełniony wraz z miejscowo budowanymi bariero-poręczami, wzmocniona zostanie także przydrożna skarpa. W ramach prowadzonych tam prac, ulica zyska między innymi jezdnię dwukierunkową o szerokości od 3.5 do 6 m z przejściami dla pieszych i oznaczeniem dla osób niewidomych oraz niepełnosprawnych

Inwestycja stanowi uzupełnienie zaplanowanych działań dotyczących Brzozowskiego Domu Kultury oraz parku miejskiego. Dzięki zadaniu stworzony zostanie bezpieczny ciąg komunikacyjny do rewitalizowanych obszarów i obiektów. Przebudowa drogi wpłynie również na poprawę wizerunku otoczenia oraz stanu technicznego infrastruktury publicznej. Przebudowana infrastruktura komunikacyjna będzie elementem łączącym wszystkie działania infrastrukturalne, niezbędne do realizacji zaplanowanych działań miękkich. Ponadto dzięki zastosowaniu elementów zabezpieczających poprawi się bezpieczeństwo poruszania pieszych oraz osób niewidomych. Eliminacja ubytków w nawierzchni poprawi płynności poruszania się osobom niepełnosprawnym, z ograniczeniami ruchowymi. Działania takie wpływają na ograniczenia wyeliminowania społecznego osób korzystających z infrastruktury publicznej.

Rewitalizacja działek nr 1499, 1500 Działki o numerach ewidencyjnych 1499, 1500 zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Harcerskiej. Obecnie jest to teren niezagospodarowany, porośnięty roślinnością wymagającą prac pielęgnacyjnych. Obszar ten nie pełni żadnej funkcji.

W ramach zadania zaplanowano zagospodarowanie terenu o powierzchni około 1500 m2 poprzez wykonanie utwardzonego placu, modernizację (znajdującej się tam) studni oraz montaż elementów małej architektury m.in. stoliki, ławeczki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stojaki na rowery, stoły do szachów (szachy są popularne w naszym mieście o czym często wspominamy na portalu). Przybędzie nieco nowych terenów zielonych. Miejsce to zyska nową funkcję społeczną i rekreacyjną. Utworzone zostanie miejsce do spotkań mieszkańców, które wpłynie na integrację społeczności, w szczególności z obszaru rewitalizacji.

Zadanie to jest częścią projektu „Rewitalizacja obszaru miejskiego w Brzozowie” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 6 Spójność Przestrzenna i Społeczna. Działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. Koszt zadania to około 2,25 mln zł a dofinansowanie to blisko 1,5 mln zł.

Gruntowny remont drogi – wymiana nawierzchni wraz z podbudową. Wartość robót budowlanych około 160 tys. złotych w całości finansowana z środków własnych Gminy Brzozów. (admin, np. informacji UMiG)

Ostatnio zmienianypiątek, 23 lipiec 2021 23:45
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne