Menu
Dzisiaj jest: 27 Wrzesień 2023    |    Imieniny obchodzą: Damian, Wincenty, Kosma
Magdalena Korona
reklama

Brzozów - Człowiek Jest Ważny

fot. arch. UMiG Brzozów fot. arch. UMiG Brzozów

      Wraz z najlepszymi życzeniami noworocznymi nadszedł czas na podsumowanie działań  również w sferze społecznej naszej Gminy. Po dwóch latach Wydział Spraw Społecznych zakończył realizację  niezwykle ważnych programów pomocowych – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2020 i 2021  oraz Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021 –  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

     W dalszym ciągu realizujemy  programy:  taksówka społeczna  („Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, finansowana ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014-2020,  Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym) , opieka sąsiedzka („Bezpiecznie we własnym domu-usługi sąsiedzkie i teleopiekuńcze” współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna; Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych) oraz pomoc materialna o charakterze socjalnym.

W tym okresie objęliśmy wsparciem łącznie ponad 500 rodzin!

Pomimo, że był to dla nas  czas wytężonej pracy,   to jej wartość przyniosła nam wiele satysfakcji, radości i motywacji do dalszych działań.

Dziękujemy Państwu za wszystkie słowa  wdzięczności.  Przyjmując  je, mamy pewność że nasza praca jest  ważna i potrzebna.

 Dziękujemy również wszystkim instytucjom dzięki którym te projekty mogliśmy dla Państwa prowadzić a należą do nich:

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

( czytamy na stronie Brzozów.pl)

Ostatnio zmienianysobota, 01 styczeń 2022 12:37
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne