Menu
Dzisiaj jest: 28 Wrzesień 2023    |    Imieniny obchodzą: Marek, Wacław
Magdalena Korona
reklama
Józef Gdański
reklama

Brzozów, ul. Harcerska w nowej odsłonie

fot. brzozowiana.pl fot. brzozowiana.pl

      Zakończono przebudowę ul. Harcerskiej. Głównym celem tej inwestycji była poprawa warunków komunikacyjnych i odwodnienia oraz warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze gminnej, która jest ważnym ogniwem sieci komunikacyjnej miasta.  Ciąg drogowy jest dość intensywnie wykorzystywany przez ruch pieszych, zwłaszcza młodzież do szkoły podstawowej a także samochody osobowe. Droga na przedmiotowym odcinku przebiega przez tereny mieszkaniowe o zabudowie jednorodzinnej jak również wielorodzinnej.

     W ramach zadania z uwagi na znaczne ubytki nawierzchni drogi  i częściowy brak chodnika zaplanowano w szczególności: wykonanie jezdni dwukierunkowej o zmiennej szerokości od 3,5 do 6,0 m; utworzenie dwóch przejść dla pieszych z oznaczeniem dla osób niewidomych poprzez wykonanie pasa z kostki integracyjnej o szerokości 0,5 m; budowę chodników wraz z bariero-poręczami, umocnienie skarpy wzdłuż drogi. Ponadto w ramach przedmiotowego zadania przewidziano również rewitalizację obszaru przyległego do ul. Harcerskiej poprzez utwardzenie placu wraz z modernizacją studni oraz wykonaniem elementów małej architektury takich jak: stoliki ławeczki, kosze na śmieci, stojaki na rowery stoły do szachów itp.

Realizacja zaplanowanych prac przyczyni się do stworzenia uporządkowanej przestrzeni publicznej, która zyska nową funkcję społeczną i rekreacyjną. Zakres inwestycji obejmował wykonanie: usunięcie części drzew i zakrzaczenia, wykonanie niezbędnych robót ziemnych wzdłuż istniejącej korony drogi, przebudowa części przelotowej istniejącego kanału odwodnienia, wymiana i uzupełnienie wpustów ulicznych; Wykonaniu chodników dla pieszych o łącznej dł. ok. 173 m. Wykonanie placu utwardzonego  wraz z wyposażeniem elementów małej architektury takich jak

Stojaki na rowery

Ławki parkowe

Kosze betonowe

Stoliki do gry w szachy wraz ze stołkami.

Stoliki terenowe

Wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową  na dł. ok. 435 m i szer. jezdni od 3,5-6,0 m

Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego ( oznakowania pionowego oraz poziomego a także barier ochronnych). Wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi na ul. Staszica o dł. ok. 75 m. Montażu oświetlenia ulicznego,

Częściowe umocnienie skarp elementami betonowymi ażurowymi na podsypce, Uzupełnienie poboczy, Oczyszczenie i uporządkowanie terenu. Poszerzenie zjazdu z ul. Tysiąclecia na ul. Harcerską ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Poszerzenie zjazdu z ul. Mickiewicza na ul. Staszica ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego. Wzmocniono podbudowę pod nawierzchnię asfaltowa na ul. Staszica.

 Ogółem wartość prac wyniosła 2 300 000,00 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 6 Spójność Przestrzenna i Społeczna. Działanie 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego wyniosła 85% kosztów kwalifikowanych. Pozostałą część kosztów zadania stanowi udział własny budżetu Gminy Brzozów.

  Adam Florek

Ostatnio zmienianysobota, 23 kwiecień 2022 21:37
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne