Ostrzeżenie
 • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 913.
Menu
Dzisiaj jest: 4 Marzec 2024    |    Imieniny obchodzą: Łucja, Kazimierz, Eugeniusz

Radni zgodnie za budżetem

Radni zgodnie za budżetem Radni zgodnie za budżetem

Rada Miejska w Brzozowie podczas obrad 17 bm. jednogłośnie uchwaliła tegoroczny budżet. Jest on zrównoważony i stabilny, co oznacza, że zaplanowane dochody, jak i wydatki będą kształtowały się na tym samym poziomie i wyniosą dokładnie 73 mln 824 tys. 457 zł.

   Najwięcej wydatków, bo ok. 30,5 mln zł czyli 42,5 %, pochłonie w 2013 r. edukacja. Ok. 10,8 mln zł zostanie przeznaczonych na pomoc społeczną. Tegoroczne inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy Brzozów wyniosą 6,7 mln zł. Do najważniejszych zadań w tym roku należą: zakończenie rewitalizacji rynku w Brzozowie, termomodernizacja budynków oświatowych, uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Rzeszowskiej w Brzozowie. Ponadto zaplanowano wydatki na kanalizację oraz remonty dróg gminnych, ulic i placów. – Chciałbym pogratulować panu Burmistrzowi i Wysokiej Radzie takiej zgodności przy uchwalaniu budżetu. Jest to jest jeden z niewielu przypadków w województwie podkarpackim, kiedy budżet przechodzi jednogłośnie. To świadczy o tym, że mimo tego, że jest naprawdę trudny rok budżetowy w całym województwie, budżet został dobrze przygotowany, a radni ze zrozumieniem podchodzą do problemu. To zawsze podbudowuje i motywuje do pracy – powiedział obecny na sesji członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Sławomir Miklicz zapytany o sprawy budowy obwodnicy Brzozowa w ciągu drogi wojewódzkiej 886, odpowiedział, że zadanie to zajmuje pierwsze miejsce na liście rezerwowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-13 Oś 2 Infrastruktura techniczna, Działanie 1.2 Infrastruktura komunikacyjna, Schemat A. Drogi wojewódzkie, więc ma bardzo dużą szansę realizacji. Według kosztorysu na budowę obwodnicy Brzozowa potrzeba 80 mln zł. Pewne oszczędności zarząd województwa już posiada, kolejne mają uwolnić się po zwiększeniu dofinansowania ministerialnego na projekty z programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Następne środki powinny się pojawić także w samym RPO, po rozstrzygnięciu przetargów na inwestycje z listy głównej. A na ogół ceny po przetargach zazwyczaj kształtują się na wysokości około 60 % kosztorysu. Budowa obwodnicy Brzozowa w obecnej perspektywie finansowej ma poparcie zarówno marszałka Zygmunta Cholewińskiego, któremu podlegają inwestycje infrastrukturalne, jak i całego zarządu województwa. Zadanie posiada pozwolenie na budowę i w momencie znalezienia środków na tę inwestycję obwodnica Brzozowa znajdzie się w budżecie województwa oraz wieloletniej prognozie finansowej (jej budowa potrwa ponad rok), a Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w drodze przetargu ogłosi wykonawcę.

   XXVI sesja zwyczajna rozpoczęła się od minuty ciszy i wspomnienia o zmarłym 13.01. br. profesorze Michale Kuleszy - honorowym obywatelu Brzozowa. Następnie radni wysłuchali sprawozdania burmistrza Brzozowa z działalności w okresie międzysesyjnym, tj. od 27 grudnia 2012 r.

   Józef Rzepka m.in. powołał komisję konkursowej do rozpatrywania wniosków o wyróżnienie tytułem „Orła Sportu Gminy Brzozów za 2012 r.”, a także w okresie noworocznym jako gość uczestniczył w spotkaniach opłatkowych i kolędowych na terenie gminy. Wziął też udział w posiedzeniu komisji Rady Miejskiej, zebraniu z sołtysami naszej gminy, spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie realizacji inwestycji drogowych na terenie naszej gminy w br. oraz święcie patrona Gimnazjum nr 2 w Przysietnicy. 13 stycznia br. w Brzozowskim Domu Kultury odbył się koncert noworoczny.

   Swoje sprawozdania przedstawili radni przewodniczący poszczególnym komisjom RM: Jan Bąk, Antoni Mazur, Andrzej Rzepka, Kazimierz Tympalski oraz Robert Federczak. W ślad za uchwałą budżetową radni przyjęli uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej gminy Brzozów, uchwalili przedstawiony przez przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisława Pilszaka plan pracy na rok 2013 oraz plany pracy poszczególnych komisji rady Miejskiej.

   Rada zadecydowała też o przyjęciu do realizacji projektu „Czas na aktywność w gminie Brzozów”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Następnie współpracownicy burmistrza odpowiadali na zgłoszone przez radnych zapytania i interpelacje. Z podziękowaniami za wsparcie oraz deklaracją dalszej dobrej współpracy zwrócił się do burmistrza Józefa Rzepki obecny na sesji niedawno mianowany komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie st. bryg. Jan Szmyd.

   Sesję zakończyły wolne wnioski radnych, sołtysów i przewodniczącego rady osiedla.

 

dk

 

 

 

Ostatnio zmienianyczwartek, 04 wrzesień 2014 11:00
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne