Menu
Dzisiaj jest: 30 Listopad 2023    |    Imieniny obchodzą: Justyna, Andrzej, Konstanty

przedzimowo

Wiosenne wypalanie traw trwa nadal

Wiosenne wypalanie traw trwa nadal

    Ludzie zabierają się za wiosenne porządki przy domach i na polach. Bardzo często sprzątając - wypalają trawy, zarośla czy śmieci. Policja, Urząd Miejski w Brzozowie, urzędy gmin w powiecie, Państwowa Straż Pożarna, Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa i kilka jeszcze innych podmiotów można by wymienić, które apelują i przypominają o tym, że wypalanie jest prawnie zabronione i bardzo niebezpieczne.                             

   Pamiętajmy o tym, że z ogniem nie ma żartów. Wysuszone trawy palą się bardzo szybko i trudno człowiekowi nad tym zapanować. A jeśli jeszcze do tego wszystkiego dołączy wiosenny wiatr to o pożar nie jest trudno. Ogień szybko się rozprzestrzenia i może wymknąć się spod kontroli. Wówczas stwarza duże niebezpieczeństwo dla osób i mienia, zwłaszcza gdy przeniesie się na pobliskie zabudowania. Natomiast gdy wypalanie traw ma miejsce przy drodze to dym staje się niebezpieczeństwem w ruchu drogowym. Ogranicza widoczność zarówno dla kierowców, jak i pieszych. Może stać się przyczyną niebezpiecznych i tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. Apelujemy do wszystkich mieszkańców powiatu brzozowskiego o rozsądek podczas wiosennego porządkowania. Pamiętajmy, że wypalanie traw jest prawnie zabronione. Policjanci przyjeżdżający na takie zgłoszenie będą stosować sankcje karne. Czytamy na stronie internetowej KPP Brzozów. W art. 45 ustawy O ochronie przyrody, ustawodawca pisze, że „zabrania się wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin” a art. 59 mówi, że „ kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów lub trzcin podlega karze aresztu albo grzywny”. Niestety, ktoś wypalający trawy nad brzozowską Stobnicą nie znał tych przepisów lub uznał, że nie piszą tam nic o brzegach rzeki, że można ponad 500 metrów brzegu wypalić. Jeszcze w minionym roku na brzegach tej rzeki rosły pierwiosnki, w tym roku nie dano im szans i chyba już nie zakwitną. Komuś, kto uznał, ze te nieużytki lepiej teraz wypalić niż później wykosić, jak trawy podrosną… gratuluję głupoty

    Dodajmy inne przepisy traktujące o powyższym”

USTAWA O LASACH, art. 30 ust. 3 pkt 3 ustawy z 28 września 1991 roku: "W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia i wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych."

KODEKS WYKROCZEŃ, art. 82 § 1 pkt 7 „kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów, a w szczególności w lesie lub na terenie śródleśnym albo w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasu wypala wierzchnią warstwę gleby lub pozostałości roślinne, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”.

KODEKS KARNY, art. 163 § 1 „ kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10", natomiast według art. 164 § 1 „kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

   Więc podstaw do karania wypalających trawy jest wystarczająco, tylko egzekwować je. Może skończy się tradycja rodzinna, jaką kilka lat temu piszący usłyszał od jednego z mieszkańców podbrzozowskiej wsi, kiedy zwrócił starszemu panu uwagę, że wypalanie jest zabronione; ów człowiek powiedział wówczas panie, wypalał mój dziad, mój ojciec, ja wypalam i popatrz pan to mój wnuczek i jego przyuczam. Bez komentarza…

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne