Menu
Dzisiaj jest: 24 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Aleks, Grzegorz, Aleksander

„Get Everybody In!”czyli Erasmus+ w SP 1 Przysietnicy

fot. grupa Erasmus+ SP1 Przysietnicaca fot. grupa Erasmus+ SP1 Przysietnicaca

      Program Erasmus plus w Zespole Szkół Nr 1 w Przysietnicy dobiegł końca. W dniach od 18-20 marca odbyło się ostatnie spotkanie w ramach projektu „Get Everybody In!” mające na celu zwieńczenie pracy nad broszurą na temat edukacji włączającej-finałowym produktem projektu.

Pan dyrektor Wiesław Pałka wraz z nauczycielkami: Katarzyną Bednarczyk, Anną Orzechowską i Gabrielą Gajdą wspólnie z władzami lokalnymi i oświatowymi oraz z zaproszonymi gośćmi, powitali w naszej szkole partnerów projektowych z Turcji, Rumunii i Macedonii Północnej.

Głównym założeniem projektu „Get Everybody In!” było włączenie wszystkich uczniów do społeczności szkolnej, poprzez zapewnienie równych szans i okazji do wspólnych działań. Podczas wizyty nauczyciele realizowali cele projektu biorąc udział w zajęciach wyrównawczych, rewalidacyjnych logopedycznych i wychowawczych. Mogli przez to zaobserwować jakie techniki i metody pracy z uczniami stosowane są w polskiej szkole. Nauczyciele pokazali w jaki sposób dzieci w przedszkolu uczą się języka angielskiego wykorzystując metody aktywizujące między innymi TPR (Total Physical Response-metoda reagowania całym ciałem). Na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej nasi partnerzy dowiedzieli się w jaki sposób można korygować wady postawy u dziecka oraz wspierać wydolność organizmu. Na zajęciach rewalidacyjnych nauczyciel wspierał uczennicę w ćwiczeniu umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Ciekawe dla przyjezdnych gości okazały się również zajęcia o charakterze terapeutycznym w ramach udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Były to ćwiczenia doskonalące m.in. zmysły, pamięć i wrażliwość słuchową.

Lekcja wychowawcza o charakterze warsztatowym miała na celu kształtowanie w uczniach postawy otwartości, tolerancji i wrażliwości wobec ich niepełnosprawnych rówieśników. Prowadzące pokazały uczniom z jakimi trudnościami borykają się osoby niewidzące, niesłyszące, z niepełnosprawnością ruchową i zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Były to symulacje oparte na rzeczywistych czynnościach wykonywanych przez osoby niepełnosprawne. Uczestnicy zapoznali się również z polskim alfabetem migowym i alfabetem Braille'a.

Duże wrażenie na naszych gościach zrobiła nowoczesna pomoc dydaktyczna jaką jest dywan interaktywny. Umożliwił on przeprowadzenie ciekawych i dynamicznych zajęć, które łączyły elementy nauki i zabawy.

Nasi partnerzy złożyli również wizytę w Fundacji Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie. Zapoznali się z historią działalności fundacji, realizowanymi przez nią projektami oraz sposobami pozyskiwania środków na jej rozwój i pomoc podopiecznym.

Poza realizacją zadań projektowych nasi zagraniczni goście mogli również zwiedzić nasze sąsiednie miejscowości. Byliśmy w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, Pijalni Czekolady w Korczynie, Bieszczadzkiej Szkole Rzemiosła w Uhercach Mineralnych, a także w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

Zwieńczeniem całodziennej pracy było uczestnictwo w zabawach i tańcach integracyjnych prowadzonych przez uczennice ze Szkolnego Klubu Mediatorów Rówieśniczych i wręczenie certyfikatów uczestnictwa w projekcie.

Nasi partnerzy są bardzo zadowoleni ze współpracy z naszą szkołą. Jesteśmy pewni, że pomimo tego, iż projekt dobiegł końca, miłe wspomnienia zostaną nam na zawsze w pamięci.

Gabriela Gajda, Katarzyna Bednarczyk i Anna Orzechowska

Ostatnio zmienianyśroda, 27 marzec 2024 15:10
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne