Menu
Dzisiaj jest: 24 Lipiec 2021    |    Imieniny obchodzą: Kinga, Krystyna, Olga
NAJNOWSZE:

logo321

reklama

Nowe władze w PWSZ Sanok

Po wyborze 18 marca 2016 roku doc. dr Elżbiety Cipory na kolejną kadencję na stanowisku rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, przyszedł czas na wybory prorektorów. Decyzją Kolegium Elektorów PWSZ w Sanoku w dniu 11 maja na stanowisko prorektora ds. dydaktyki została wybrana dr Magdalena Konieczny, która będzie pełnić tę funkcję po raz drugi. Z kolei na stanowisko prorektora ds. rozwoju i nauki wybrana została dr Grażyna Rogala-Pawelczyk. Nowi prorektorzy obejmą swoje stanowiska 1 września 2016 roku na kolejne cztery lata.

dr Magdalena Konieczny – mgr biologii (specjalność mikrobiologia, UMCS w Lublinie), dr nauk rolniczych (Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy). Od 2005 roku nauczyciel akademicki w Instytucie Gospodarki Rolnej i Leśnej PWSZ w Sanoku, a od 1 października 2012 roku pełni w uczelni funkcję prorektora ds. dydaktyki. Autorka publikacji naukowych z zakresu towaroznawstwa produktów pochodzenia zwierzęcego, mikrobiologii żywności oraz prozdrowotnych składników występujących w produktach żywnościowych. Szczególne zainteresowanie naukowe wykazuje w zakresie rolnictwa ekologicznego, biożywności oraz produktów tradycyjnych i regionalnych, zwłaszcza wytwarzanych w rejonie Podkarpacia. W latach 2008-2010 była głównym wykonawcą naukowego grantu promotorskiego przyznanego przez MNiSW, w ramach którego oceniano jakość mlecznych produktów regionalnych wytwarzanych w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. W 2009 roku za prowadzenie innowacyjnych badań naukowych otrzymała stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego. Za działalność dydaktyczną, organizacyjną i naukową otrzymała pięciokrotnie Nagrodę Rektora PWSZ w Sanoku. Mężatka – mąż Robert, córka Karolina.

dr Grażyna Rogala-Pawelczyk – w zawodzie od 33 lat, od początku swojej kariery zawodowej związana z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Katedrą i Zakładem Zarządzania w Pielęgniarstwie. Od początku powstania aktywnie działała na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych; m.in. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych VI kadencji. Obecnie Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych. Nauczyciel i wychowawca wielu roczników pielęgniarek i położnych. Autorka, redaktorka i współredaktorka licznych publikacji zwartych i monografii w naukowych czasopismach krajowych i zagranicznych z zakresu zarządzania, edukacji, etyki i odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych, praw pacjenta oraz organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia. Specjalistka z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych. Od października 2006 roku związana z PWSZ w Sanoku. Laureatka plebiscytu „Kobieta Medycyny 2014, 2016”.

(W galerii: fot. 1 - dr Magdalena Konieczny, fot. 2 - dr Grażyna Rogala-Pawelczyk)

Czytaj dalej...

Symbolika Zawodu Pielęgniarki

      16 maja 2016 roku w Instytucie Medycznym PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku odbyła się kolejna już Uroczystość Symboliki Zawodu Pielęgniarki. Po raz pierwszy odbyła się w Centrum Sportowo-Dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku.

 Podczas Uroczystości 52 studentów II roku kierunku Pielęgniarstwo otrzymało czepek pielęgniarski będący symbolem zawodu.

 Czepek pielęgniarski to symbol profesjonalnego pielęgniarstwa. Stanowi element identyfikacji zawodowej i jest pierwszym krokiem włączenia w szeregi zawodowe. Jak podkreśliła Krystyna Wolska-Lipiec …. Obrzędowość towarzyszy najbardziej podniosłym wydarzeniom życia grupy lub społeczeństwa, ma charakter symboliczny i jest realizowana według ustalonych przez grupę obyczajów, odzwierciedlających przyjęte przez nią wartości i nakazujących ich respektowanie. W pielęgniarstwie obrzędowość kojarzona jest z uroczystościami szkolnymi – czepkowania, paskowania, składania przysięgi, ślubowania – lub z ważnymi wydarzeniami zawodowymi. Z obrzędowością związane są symbole, które kształtują wizerunek pielęgniarki, stanowią ważny element komunikacji ze społeczeństwem, wskazują na przynależność danej osoby do grupy zawodowej. Elementem identyfikacji pielęgniarki są symbole zawodowe takie jak: czepek, mundur, lampka oliwna oraz hymn pielęgniarski”.

Znaczenie czepka w pielęgniarstwie są dwa:

- symboliczne: pokora i gotowość służenia drugiemu człowiekowi. W kulturze ludowej oznacza stan kobiety – zamężna, wdowa, informuje również o  przynależności do grupy zawodowej,

- funkcjonalne: ochrona, zabezpieczenie włosów.

Czepek jako symbol zawodu widnieje na podręcznikach, książkach, pismach zawodowych, jako element loga organizacji pielęgniarskich. Towarzyszy ważnym wydarzeniom i uroczystościom jako symbol – element dekoracyjny: olimpiadom, turniejom, konkursom, świętom zawodowym http://www.wmpp.org.pl/pl/symbole-pielegniarskie/czepek.html

 Po wprowadzeniu sztandaru PWSZ Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa dr Krzysztof Jakubowski powitał zaproszonych gości. Wśród obecnych byli: dr Piotr Uruski – poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, władze Uczelni: Jej Magnificencja doc. dr Elżbieta Cipora – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, dr Magdalena Konieczny – prorektor ds. Dydaktyki, Lesław Siedlecki – kanclerz PWSZ im. J. Grodka. Na Uroczystość przybyli także: Dyrektorzy Zakładów Opieki Zdrowotnej: Adam Siembab dyrektor Szpitala Specjalistycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku, Antoni Kolbuch dyrektor Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie.

Wśród zaproszonych gości byli: dr Grażyna Rogala – Pawelczyk Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Renata Michalska – przewodnicząca VII kadencji Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie, Barbara Błażejowska-Kopiczak – przewodnicząca VI kadencji Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie, Katarzyna Kruczek – pielęgniarka naczelna Szpitala Specjalistycznego, Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku, Zenona Radwańska – pielęgniarka naczelna Szpitala Specjalistycznego, Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. Bronisława Markiewicza w Brzozowie, a zarazem konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, Urszula Hejnosz – pielęgniarka przełożona Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku, Bożena Jastrzębska - Przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek Krośnie, Czesława Kurasz – prezes Powiatowego Centrum Wolontariatu w Sanoku, Krystyna Bętkowska - kierownik Sekcji Oświaty i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sanoku. Obecne były także pielęgniarki oddziałowe z zakładów opieki zdrowotnej, w których studenci odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

 Mgr Krystyna Wolska-Lipiec jest emerytowaną pielęgniarką, czynnym działaczem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. W latach 1993–2002 była przewodniczącą Zarządu Głównego PTP w Warszawie. Swoimi projektami i zamierzeniami ożywiała działalność tego towarzystwa poprzez liczne inicjatywy takie jak: szkolenia, spotkania, sympozja, zjazdy, konkursy i Olimpiady Pielęgniarskie. Dwukrotnie reprezentowała Polskę na kongresach Międzynarodowej Rady Pielęgniarek razem z Barbarą Janus w Vancouver (1997) oraz Kopenhadze (2002).

Jej dziełem jest powstanie Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego http://www.wmpp.org.pl/pl/komisja-historyczna.html, w którym zgromadziła zebrane przez siebie liczne dokumenty, wspomnienia, fotografie z lat I Wojny Światowej oraz spisane losy pielęgniarek i sanitariuszek z lat okupacji. Od roku 2005 jest Przewodniczącą Głównej Komisji Historycznej, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Warszawie.

Pani Krystyna jest nadal czynna na rzecz zawodu pielęgniarskiego i kontynuuje rozpoczętą przed laty działalność społeczną. Za podejmowane działanie i aktywność społeczną przyznano Jej nagrodę im. Staszki Kuratczyk i Zochy Nawojowskiej za „wieloletnią pracę społeczną na rzecz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i utworzenie Archiwum Historii Pielęgniarstwa Polskiego”.

Otwarcia Uroczystości Symboliki Zawodu Pielęgniarki dokonała Jej magnificencja Rektor PWSZ im. Jana Grodka doc. dr Elżbieta Cipora.

Po tym nastąpił najważniejszy moment – ŚLUBOWANIE. Studenci II roku kierunku pielęgniarstwo po zgłoszeniu dyrektorowi Instytutu Medycznego gotowości studentów przez starostę roku Karolinę Hombek, złożyli na ręce kierownika Zakładu Pielęgniarstwa mgr Anety Mielnik ślubowanie. Po tym nastąpił moment nałożenia czepków przyszłym pielęgniarkom i pielęgniarzom. Aktu nałożenia czepków pielęgniarskich dokonały: mgr Krystyna Wolska-lipiec oraz mgr Aneta Mielnik. W pierwszej kolejności czepki otrzymali studenci, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce. Były to następujące osoby:

1.         Sabina Kwiatkowska

2.         Magdalena Słysz

3.         Karolina Hombek

4.         Katarzyna Klecha

5.         Katarzyna Łazoryk

6.         Magdalena Jarema

7.         Paulina Lisowska

8.         Anna Robel.

  Po otrzymaniu czepków pielęgniarskich studenci odśpiewali Hymn pielęgniarski.

Podczas Uroczystości Symboliki Zawodu Pielęgniarki wyróżnieni zostali studenci działający w Kole Wolontariatu. Wręczenia Dyplomów dokonała Prezes Powiatowego Centrum Wolontariatu w Sanoku Czesłąwa Kurasz. Szczególną aktywnością w Kole Wolontariatu wykazali się studenci:

1.         Gabriela Buczek.

2.         Gabriela Fic-Śmigiel.

3.         Anna Haus.

4.         Karolina Hombek.

5.         Magdalena Jarema.

6.         Katarzyna Klecha.

7.         Alicja Kochmańska.

8.         Anna Kraczkowska-Polityńska.

9.         Grzegorz Kulon.

10.       Katarzyna Łazoryk.

11.       Dominika Mermer.

12.       Anna Robel.

13.       Magdalena Słysz.

14.       Anna Wójcik.

Okolicznościowe dyplomy oraz nagrody książkowe otrzymali także studenci aktywnie działający w Studenckim Kole Wolontariatu. Wręczyli je mgr Krystyna Wolsks-Lipiec oraz mgr Renata Michalska. Wśród wyróżnionych byli:

1.         Karolina Hombek.

2.         Magdalena Słysz.

3.         Magdalena Jarema.

4.         Anna Wójcik.

Ważnym elementem Symboliki Zawodu Pielęgniarki był wykład pt.: „Nasze korzenie”, wygłoszony przez mgr Krystynę Wolską-Lipiec przewodnicząca Głównej Komisji Historycznej i Centralnego Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego w Warszawie. Obecność mgr Krystyny Wolskiej-Lipiec był dla sanockiego środowiska pielęgniarskiego zaszczytem i ogromnym wyróżnieniem.

Uroczystość uświetnił występ muzyczny przygotowany przez pracowników i studentów Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej PWSZ im. J. Grodka w Sanoku. Występ przygotowali dr Iwona Bodziak, mgr Zofia Kielar oraz mgr Robert Handermander.

Na zakończenie studenci wyrazili swoją wdzięczność za obecność wszystkim zaproszonym gościom: Władzom Powiatu, Uczelni, Kadrze Zarządzającej Zakładami Opieki Zdrowotnej oraz pracownikom naukowym i dydaktycznym Instytutu Medycznego, za udział w kształceniu studentów kierunku pielęgniarstwo.

dr Ewa Smoleń  

Czytaj dalej...

Koncert wiosenny

Studenci Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku zapraszają miłośników muzyki na KONCERT WIOSENNY, który odbędzie się 25 maja 2016 r. o godz. 17.00 w Centrum Sportowo-Dydaktycznym PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku ul. Mickiewicza 21. W programie różne style i gatunki muzyczne w wersji wokalno-instrumentalnej. Serdecznie zapraszamy - wstęp wolny.

Czytaj dalej...

Zakład Pielęgniastwa PWSZ im. J. Grodka w Sanoku zrealizował V edycję programu profilaktycznego " Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!"

W Zakładzie Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. Grodka w Sanoku zakończyła się kolejna edycja szkolnego programu edukacyjnego pod hasłem „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” Prowadź zdrowy styl życia i bądź niezależny! w którym wzięło udział ponad 200 uczniów z sanockich szkół ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami.  Program był realizowany w oparciu o ogólnopolską kampanię społeczną w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych, której głównym inicjatorem jest Główny Inspektorat Sanitarny. Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania. Główną grupą docelową programu są kobiety w wieku prokreacyjnym, ciężarne oraz ich rodziny i bliscy.

            Poruszana problematyka jest odpowiedzią na aktualne problemy i potrzeby zdrowotne społeczeństwa. Według badań GIS z 2012 roku 2,2% polskich kobiet w ciąży przyjmuje środki uspokajające lub nasenne, 7% pali papierosy, a aż 10,1% spożywa alkohol, a dodatkowo 22,5% ciężarnych jest codziennie narażonych na wdychanie dymu tytoniowego w domu. O ile 90,2% kobiet, jako wysoki czynnik ryzyka dla rozwijającego się płodu, uznaje aktywne palenie tytoniu, świadomość na temat szkodliwości picia alkoholu jest dużo niższa.

            Nadal wiele Polek uważa, że picie niewielkich ilości alkoholu w trakcie ciąży nie jest szkodliwe dla płodu (2,5%), a niektóre z nich są zdania, że picie dużych ilości alkoholu nie jest w ogóle ryzykowne. Niepokojącym jest również fakt, iż 56,5% kobiet ciężarnych nie uzyskało od lekarza informacji na temat skutków spożycia alkoholu w ciąży, a 1,4% Polek dowiedziało się, że picie małej ilości alkoholu w ciąży jest dopuszczalne lub nawet zalecane.   W konsekwencji w 2012 roku u 0,5% badanych dzieci z wadami wrodzonymi stwierdzano cechy alkoholowego zespołu płodowego (FAS) w postaci m.in. niedorozwoju płytek paznokciowych, krótkich szpar powiekowych, braku rynienki nosowo-wargowej, zeza, cienkiej górnej wargi i krótkiej szyi.

            Poradnictwo prowadzone przez nauczycieli i studentów kierunku pielęgniarstwo jest nie tylko sposobem zdobycia dodatkowych wiadomości i umiejętności, ale również okazją do innego spojrzenia na tak ważne tematy jak zdrowie w okresie prokreacyjnym. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za skorzystanie z naszej dodatkowej oferty edukacyjnej i zapraszamy na udział w kolejnych edycjach z zakresu oświaty zdrowotnej.

Czytaj dalej...

Mistrzostwa ratowników

            21 kwietnia sanocka Uczelnia była głównym organizatorem Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym o Puchar Rektora PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, które odbyły się w 11 punktach na terenie całego Sanoka. W Mistrzostwach wzięło udział 23 drużyny (11 scenariuszy wypadków). Zawody obejmowały trzy kategorie, w każdej z nich przyznano 3 miejsca.

WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA

SW - szkoły wyższe

I miejsce – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

II miejsce – II rok ratownictwa medycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku

III miejsce – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

 ZRM - zespoły ratownictwa medycznego

I miejsce – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Bieszczadzka

II miejsce – SP ZOZ Sanok (Stacja Pogotowia Ratunkowego)

III miejsce – SP ZOZ Kolbuszowa (Stacja Pogotowia Ratunkowego)

 KPP - kwalifikowana pierwsza pomoc

I miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna w Besku

II miejsce – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie

III miejsce – Ochotnicza Straż Pożarna w Niebieszczanach

Anna Chudzik

Czytaj dalej...

Botanika dla przedszkolaków

    Studenckie Koło Naukowe FOTOsynteza działające w PWSZ Sanok w Światowym Dniu Ziemi odwiedziło sanockie przedszkole nr 3. Na korytarzach dużo roślin doniczkowych, kolorowe plakaty o tematyce przyrodniczej wykonane przez dzieci – to przedszkole z ekologicznymi aspiracjami, z międzynarodowym certyfikatem "Zielonej Flagi". Członkowie i opiekun koła przeprowadzili zajęcia, prelekcje dla dwóch grup w wieku  3-4 i 5-6 lat.  Temat przewodni: "Czy rośliny mają dzieci?". Przekazanie małym odbiorcom podstawowych informacji o florze wiosennej, jej roli w przyrodzie, nie było łatwe nawet dla profesjonalisty dr Mariana Szewczyka, w czym pomagały mu jak mogły studentki Amelia Piegdoń i Ewa Bujalska. 

 FOTOsynteza przyniosła bukiet kwitnących aktualnie kwiatów. Dzieci poznawały ich polskie nazwy, siedlisko oraz użyteczne informacje na ich temat. Oglądały pod lupą i wąchały. Były mini konkursy pt. "Jak nazywa się ten kwiat/roślina?”. Co zaskakujące, niektóre dzieci bardzo dobrze zapamiętały niełatwe do nauczenia się, dwuczłonowe nazwy i zostały za to nagrodzone  kolorowankami. Na ręce pań opiekunek przekazaliśmy kluczyki do oznaczania flory wiosennej lasów autorstwa Stanisława Kucharzyka i książeczki o lesie od zaprzyjaźnionego Nadleśnictwa Baligród. Dydaktyka dla przedszkolaków... to niełatwa rzecz, ale warto było zadać sobie trochę trudu, by nauczyć „przyszłych dorosłych” jak poznawać przyrodę ojczystą.

 Ewa Bujalska

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne