Menu
Dzisiaj jest: 28 Listopad 2021    |    Imieniny obchodzą: Jakub, Lesław, Zdzisław
NAJNOWSZE:

logo321

Domaradz. Plany wójta gminy na 2014 r.

fot. domaradz.pl fot. domaradz.pl

    Wójt Gminy Domaradz złożył wniosek na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2010 roku na drogę gminną nr 115627R „Golcowa –Ropa”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Odbudowa drogi realizowana będzie dwuetapowo. W dniu 27 lutego 2014 roku wojewoda Małgorzata Chomycz –Śmigielska wręczyła Wójtowi promesę na kwotę 390 000 złotych na I etap odbudowy drogi „Golcowa – Ropa”. Wójt ma nadzieję, że jeszcze w br. otrzyma kolejną promesę na dokończenie odbudowy drogi „Golcowa-Ropa”.Wójt Gminy odebrał promesę na odbudowę drogi gminnej. Dzięki promesie wyremontowany zostanie kolejny odcinek drogi ”Golcowa –Ropa” na którym położona zostanie nawierzchnia bitumiczna.

Kontynuując realizację programu Odnowy Wsi w Gminie Domaradz, po zrealizowaniu w latach 2010 -2013 projektów we wsi: - Domaradz ( zaplecze kulturalno- sportowe), - Barycz (utwardzenie placu, adaptacja budynku na świetlicę, boisko sportowe , remont Domu Ludowego (remiza OSP ) z wyposażeniem), za łączną kwotę 1 314 119,00 złotych, w 2014 roku działania i środki skoncentrowane są w Golcowej.

W dniu 17 lutego 2014 r. Wójt Gminy podpisał umowę na dotację w kwocie 500 000,00 złotych, na budowę długo oczekiwanego i potrzebnego we wsi Golcowa budynku zaplecza sportowego wraz z kompleksem boisk i parkingiem. Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie istniejącego stadionu w Golcowej. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1 816 540,00 złotych. Przetarg został ogłoszony .Otwarcie ofert nastąpi 14 marca 2014 roku. Inwestycje planuje się zakończyć jesienią br. Widoczne już w Golcowej wyasfaltowane drogi lokalne, parkingi, oświetlenie uliczne, chodniki , umocnienie brzegów Golcówki, most na drodze powiatowej i budowane zaplecze sportowe znacząco zmieniają przestrzeń publiczną w centrum wsi Golcowa.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców w bieżącym roku Wójt będzie kontynuował budowę chodników przy drodze powiatowej Domaradz - Przysietnica we wsi Domaradz i Golcowa.

Po wybudowaniu oczyszczalni ścieków w Domaradzu która w przyszłości przyjmować będzie również ścieki z Golcowej i skanalizowaniu wsi Domaradz (wartość kosztorysowa ponad 17 mln zł) , Wójt przystąpił do budowy wodociągu we wsi Domaradz i Golcowa. Na tą inwestycję pozyskał dofinansowanie w wysokości 4 000 000,00 zł ze środków unijnych. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 12 697 414,00 złotych. Inwestycja będzie zakończona i oddana do użytku jesienią 2014 roku.

Wójt ma również zapewnioną dotację w wysokości 100 000,00 zł na remont placów i parkingów w centrum Domaradza, polegający na koniecznym i pilnym remoncie dojazdu do: ośrodka zdrowia, przedszkola, GOK-u, policji, poczty, urzędu gminy, przysiółka wsi Domaradz „ Zagroda” i mieszkań komunalnych.

Realizacja tego zadania uzależniona jest od przyjęcia środków zewnętrznych do budżetu gminy. Z niewiadomych przyczyn opozycyjna w stosunku do Wójta grupa radnych , mająca większość w Radzie Gminy Domaradz, nie wprowadziła środków zewnętrznych w kwocie 100 000, 00 zł do budżetu gminy na sesjach w dniu 21.01.2014 r. i 25.02.2014 r. blokując w ten sposób realizację tego zadania.

Mimo realizacji tak dużych i kosztownych inwestycji infrastrukturalnych (kanalizacja i wodociąg), Gmina Domaradz jest w dobrej kondycji finansowej. Na dzień dzisiejszy wskaźnik zadłużenia określony w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domaradz wynosi 31, 67 %.

Wójt Gminy Jan Pilch

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne