Menu
Dzisiaj jest: 19 Maj 2019    |    Imieniny obchodzą: Mikołaj, Piotr, Urban
NAJNOWSZE:
plus brzozow
reklama
Rzonca
reklama
Łukaciejewska
reklama
aska frydrych
reklama

Domaradz. Plany wójta gminy na 2014 r.

fot. domaradz.pl fot. domaradz.pl

    Wójt Gminy Domaradz złożył wniosek na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2010 roku na drogę gminną nr 115627R „Golcowa –Ropa”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Odbudowa drogi realizowana będzie dwuetapowo. W dniu 27 lutego 2014 roku wojewoda Małgorzata Chomycz –Śmigielska wręczyła Wójtowi promesę na kwotę 390 000 złotych na I etap odbudowy drogi „Golcowa – Ropa”. Wójt ma nadzieję, że jeszcze w br. otrzyma kolejną promesę na dokończenie odbudowy drogi „Golcowa-Ropa”.Wójt Gminy odebrał promesę na odbudowę drogi gminnej. Dzięki promesie wyremontowany zostanie kolejny odcinek drogi ”Golcowa –Ropa” na którym położona zostanie nawierzchnia bitumiczna.

Kontynuując realizację programu Odnowy Wsi w Gminie Domaradz, po zrealizowaniu w latach 2010 -2013 projektów we wsi: - Domaradz ( zaplecze kulturalno- sportowe), - Barycz (utwardzenie placu, adaptacja budynku na świetlicę, boisko sportowe , remont Domu Ludowego (remiza OSP ) z wyposażeniem), za łączną kwotę 1 314 119,00 złotych, w 2014 roku działania i środki skoncentrowane są w Golcowej.

W dniu 17 lutego 2014 r. Wójt Gminy podpisał umowę na dotację w kwocie 500 000,00 złotych, na budowę długo oczekiwanego i potrzebnego we wsi Golcowa budynku zaplecza sportowego wraz z kompleksem boisk i parkingiem. Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie istniejącego stadionu w Golcowej. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1 816 540,00 złotych. Przetarg został ogłoszony .Otwarcie ofert nastąpi 14 marca 2014 roku. Inwestycje planuje się zakończyć jesienią br. Widoczne już w Golcowej wyasfaltowane drogi lokalne, parkingi, oświetlenie uliczne, chodniki , umocnienie brzegów Golcówki, most na drodze powiatowej i budowane zaplecze sportowe znacząco zmieniają przestrzeń publiczną w centrum wsi Golcowa.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców w bieżącym roku Wójt będzie kontynuował budowę chodników przy drodze powiatowej Domaradz - Przysietnica we wsi Domaradz i Golcowa.

Po wybudowaniu oczyszczalni ścieków w Domaradzu która w przyszłości przyjmować będzie również ścieki z Golcowej i skanalizowaniu wsi Domaradz (wartość kosztorysowa ponad 17 mln zł) , Wójt przystąpił do budowy wodociągu we wsi Domaradz i Golcowa. Na tą inwestycję pozyskał dofinansowanie w wysokości 4 000 000,00 zł ze środków unijnych. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 12 697 414,00 złotych. Inwestycja będzie zakończona i oddana do użytku jesienią 2014 roku.

Wójt ma również zapewnioną dotację w wysokości 100 000,00 zł na remont placów i parkingów w centrum Domaradza, polegający na koniecznym i pilnym remoncie dojazdu do: ośrodka zdrowia, przedszkola, GOK-u, policji, poczty, urzędu gminy, przysiółka wsi Domaradz „ Zagroda” i mieszkań komunalnych.

Realizacja tego zadania uzależniona jest od przyjęcia środków zewnętrznych do budżetu gminy. Z niewiadomych przyczyn opozycyjna w stosunku do Wójta grupa radnych , mająca większość w Radzie Gminy Domaradz, nie wprowadziła środków zewnętrznych w kwocie 100 000, 00 zł do budżetu gminy na sesjach w dniu 21.01.2014 r. i 25.02.2014 r. blokując w ten sposób realizację tego zadania.

Mimo realizacji tak dużych i kosztownych inwestycji infrastrukturalnych (kanalizacja i wodociąg), Gmina Domaradz jest w dobrej kondycji finansowej. Na dzień dzisiejszy wskaźnik zadłużenia określony w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domaradz wynosi 31, 67 %.

Wójt Gminy Jan Pilch

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne