Menu
Dzisiaj jest: 25 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Marek, Jarosław, Wasyl

Europoseł Elżbieta Łukacijewska gościem Szkoły Podstawowej nr 2 w Golcowej

fot. Kazimierz Barański fot. Kazimierz Barański

        25 listopada w Szkole Podstawowej Nr 2 w Golcowej przyjmowaliśmy wyjątkowego gościa - Panią Elżbietę Łukacijewską, która pełni funkcję posła  do Parlamentu Europejskiego. Dzięki Jej finansowemu wsparciu, Pan Kazimierz Barański, znany w naszym regionie Społecznik działający na rzecz dzieci, wykonał w naszej szkole baśniowe malowidła, stanowiące niezwykłą dekorację sal lekcyjnych i korytarzy. W spotkaniu wzięła też udział Pani Katarzyna Rysz-Jęczkowska,  Dyrektor Biura Poselskiego w Sanoku.

      Uczniowie klas starszych w  okolicznościowym wystąpieniu, wsparci prezentacją multimedialną, opowiedzieli o historii szkoły,  przedstawili kierunki działań dydaktycznych wychowawczo-profilaktycznych i opiekuńczych naszej placówki, a także ofertę edukacyjną i najważniejsze osiągniecia swoich kolegów w różnorodnych projektach edukacyjnych, programach czy konkursach na przestrzeni ostatnich lat. Nasi wychowankowie podkreślali, że w szkole panuje przyjazna atmosfera, silnie akcentowane są wartości rodzinne. Poprzez różnorodne działania placówka kształtuje postawy patriotyczne i religijne, ekologiczne, społeczne, obywatelskie, prozdrowotne, przygotowuje do życia w demokratycznym społeczeństwie, uczy respektowania praw i obowiązków dziecka, ucznia, obywatela. Uczniowie zaprezentowali również liczne akcje charytatywne, w których biorą udział, zwracali uwagę na szeroko zakrojoną współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz na podejmowanie skutecznych starań w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych przeznaczonych na rozwój szkoły i wzbogacenie oferty edukacyjnej. W nawiązaniu do poszanowania dziedzictwa kulturowego uczniowie klas młodszych wykonali ludowy taniec „Trojak”, a  chór szkolny uświetnił spotkanie doniosłym śpiewem pieśni patriotycznych.

Idee społecznikowskie, dzięki którym powstała nasza szkoła, są w żywe i dziś. Troska Ludzi Wielkiego Serca o dobro dzieci umożliwia podejmowanie  różnorodnych inicjatyw wspierających rozwój naszych uczniów, co utwierdza w przekonaniu, że warto pomagać…

Na pamiątkę spotkania, wykonane zostały fotografie, a obecni Goście w dowód uznania  za zaangażowanie w działalność społeczną otrzymali okolicznościowe statuetki. Pani Elżbieta podarowała uczniomy gry planszowe. 

Cieszymy się ze spotkania i mamy nadzieję, że na długo zapiszemy się w Pani pamięci.

Agnieszka Łobaza

Ostatnio zmienianywtorek, 26 listopad 2019 20:50
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne