Menu
Dzisiaj jest: 8 Grudzień 2023    |    Imieniny obchodzą: Maria, Wirginia, Wirgiliusz

przedzimowo

Golcowa będzie miała kanalizację

Golcowa będzie miała kanalizację

     21 marca została podpisana umowa na realizację zadania:  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap”. Została ona zawarta w wyniku postępowania zakupowego jakie zostało przeprowadzone. Wykonawcą zadania zostało: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., z Rzeszowa. 

     Umowę podpisywali: ze strony Gminy Domaradz Pan Jana Kędra - Wójt Gminy,  przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Elżbiety Barud; ze strony Wykonawcy: Pan Dariusz Kosiorowski – Prezes Zarządu. Wartość umowy wynosi: 13 900 008,60 zł

Zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych polegających na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap”.

Inwestycja ta realizowana będzie w 2 częściach  w następującym zakresie: Część I projektowa obejmuje opracowanie niezbędnej do realizacji I etapu przedsięwzięcia dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację prac, zgodnie z przepisami ustawy prawa budowlanego, w tym wszelkich innych niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji; Część II wykonawcza obejmuje wykonanie robót budowlano – instalacyjnych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową zakończone opracowaniem dokumentacji powykonawczej. Zakres II części wykonawczej obejmował będzie: budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z  rur PCV/PE -  rurociągi główne o długości ok. 12 347 mb. budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV/PE - rurociągi boczne i przyłącza domowe o  długości ok. 11 503 mb. budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100 RC PN10 o długości ok. 218 mb. dostawę i montaż 3 kpl. sieciowych przepompowni ścieków P1, P2, P3 włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej fi 315 w miejscowości Domaradz.

 Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7 505 000,00 zł.

Katarzyna Wójcik

Ostatnio zmienianyczwartek, 24 marzec 2022 11:29
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne