Menu
Dzisiaj jest: 17 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Albert, Laura, Adolf

30 "nowych" dróg w Gminie Domaradz

fot. Tomasz Bober fot. Tomasz Bober

     W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przebudowano w roku 2023 na terenie Gminy Domaradz 30 odcinków dróg gminnych. Wartość zadania to: 5 714 053,88 zł z tego dofinansowanie z Polskiego Ładu: 5 000 000,00 zł. W ramach zadania wykonano:

Przebudowa drogi Domaradz przez Wanicówkę Nr 115612 R w miejscowości Domaradz w km 0+000-0+315.

Przebudowa drogi gminnej Domaradz – Podlas Nr 115602 R w miejscowości Domaradz w km 0+000-0+995.

Przebudowa drogi gminnej Domaradz – SKR Nr 115606 R w miejscowości Domaradz.

Przebudowa drogi dz. nr ewid. 1560/4, 1559/4, 1558/2, 1406/2, 1562/4, 1576  w miejscowości Domaradz.

Przebudowa drogi dz. nr ewid. 11175 w miejscowości Domaradz w km 0+000-0+345.

Przebudowa drogi dz. nr ewid. 1124/1 w miejscowości Domaradz.

Przebudowa drogi dz. nr ewid. 4343 w miejscowości Domaradz.

Przebudowa drogi dz. nr ewid.5263 w miejscowości Domaradz w km 0+000-0+085.

Przebudowa drogi gminnej Nr 115607 R Domaradz przez Płosinę w miejscowości Domaradz w km 0+018-0+785.

Przebudowa drogi dz. nr ewid. 9324 w miejscowości Domaradz w km 0+000-0+090.

Przebudowa drogi dz. nr ewid. 2782 w miejscowości Domaradz w km 0+000-0+155.

Przebudowa drogi dz. nr ewid. 4748 w miejscowości Domaradz w km 0+000-0+200.

Przebudowa drogi dz. nr ewid. 3690 w miejscowości Domaradz w km 0+000-0+120.

Przebudowa drogi dz. nr ewid. 8219 w miejscowości Golcowa.

Przebudowa drogi dz. nr ewid. 3494/2, 3483/2, 3481/2, 3482/4, 3482/6 w miejscowości Golcowa.

Przebudowa drogi dz. nr ewid. 10806 w miejscowości Golcowa w km 0+000-0+245.

Przebudowa drogi gminnej Różanka za kościołem Nr 115638 R w oraz dz. nr ewid. 6094 miejscowości Golcowa w km 0+130-0+250.

Przebudowa drogi gminnej Blizne Różanka Nr 115643 R miejscowości Golcowa w km 1+122-1+957.

Przebudowa drogi gminnej Golcowa - Śmiglówka dz. nr ewid. 10254 miejscowości Golcowa w km 0+057-0+327.

Przebudowa drogi dz. nr ewid. 8880, 8680, 9842, 8843, 8679 w miejscowości Golcowa w km 0+000-0+390.

Przebudowa drogi gminnej Nr 115635 R Golcowa Śmiglówka w miejscowości Golcowa w km 0+000-0+379.

Przebudowa drogi dz. nr ewid. 9201, 9208, 9205, 9037  w miejscowości Golcowa w km 0+000-0+378.

Przebudowa drogi dz. nr ewid. 4781 w miejscowości Golcowa.

Przebudowa drogi dz. nr ewid. 3361 miejscowości Golcowa w km 0+000-0+260.

Przebudowa drogi gminnej Golcowa Dział Nr 115631 R w miejscowości Golcowa w km 0+000-0+182.

Przebudowa drogi dz. nr ewid. 6053/1, 6106/2, 6107/2, 5722/1, 5721/2, 5720/7 w miejscowości Barycz w km 0+000-0+260.

Przebudowa drogi dz. nr ewid. 3196, 3241/2  w miejscowości Barycz w km 0+000-0+195.

Przebudowa drogi dz. nr ewid. 549, 534 w miejscowości Barycz w km 0+000-0+233.

Przebudowa drogi dz. nr ewid. 962 w miejscowości Barycz w km 0+000-0+150.

Przebudowa drogi dz. nr ewid. 2654  w miejscowości Barycz w km 0+000-0+080.

Tomasz Bober

Od Red.  Na realizację wszystkich projektów w ramach Polskiego Ładu przeznaczymy: 72,4 mld zł rocznie. Tyle wyniesie średni roczny koszt projektów (przy uwzględnieniu wzrostu inwestycji prywatnych); czytamy na https://www.gov.pl/web/polski-lad - Z powyższych danych wynika że korzystając z tych dotacji na terenie gminy udało się wykonać-przebudować  ponad 6,5 km dróg. 

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne