Menu
Dzisiaj jest: 2 Grudzień 2023    |    Imieniny obchodzą: Balbina, Paulina, Bibiana

przedzimowo

JERZY F ADAMSKI "W KRAINIE POGÓRZY"

JERZY F ADAMSKI "W KRAINIE POGÓRZY"

    Bibliofile pasjonujący się publikacjami regionalistycznymi otrzymują kolejną obowiązkową lekturę o terenie historycznej ziemi sanockiej. Książka stanowi wybór ponad czterdziestu tekstów pióra Jerzego F. Adamskiego, scharakteryzowanego przez współautorkę wstępu – Alinę Maślak jako człowieka, który dzięki wrodzonym zdolnościom popartym pracowitością zaskakuje, że potrafi łączyć pracę zawodową i społeczną z działalnością publicystyczną. Jest dla wielu ludzi autorytetem, mistrzem, którym stawał się dzięki dzieleniu się swoimi doświadczeniami z młodymi regionalistami z poszanowaniem ich intelektualnej autonomii.

   Zasadnicza część obszernej antologii została podzielona na trzy rozdziały. Najobszerniejszy obejmuje szkice z przeszłości mikroregionu brzozowskiego i poszczególnych jego miejscowości, eseje o powstaniu i działalności brzozowskiego muzeum i gimnazjum, a także zarysy biograficzne postaci ważnych z perspektywy historii lokalnej. Drugi rozdział poświęcił autor różnym aspektom dziejów kościelnych przede wszystkim w Brzozowie i okolicach – organizacji kościelnej, sanktuariom w Brzozowie, Haczowie i Starej Wsi, kard. Adamowi Kozłowieckiemu, abp. Ignacemu Tokarczukowi oraz zaangażowanym przedstawicielom laikatu, natomiast trzeci rozdział – postaciom, które przewinęły się przez karty wielkiej historii wojen i pracy parlamentarnej.

   Zamieszczone w zbiorze artykuły są świadectwem czegoś, co trafnie określił prof. Franciszek Midura słowami: Jerzy F. Adamski wyróżniał się wielką pasją, dynamiką działania, świetnymi kontaktami ze środowiskiem naukowym. Miał wiele znakomitych pomysłów, jak choćby organizowanie w tak małym ośrodku, międzynarodowych konferencji naukowych, których owocem były znane publikacje. Również prof. Michał Parczewski podkreśla podobne cechy autora: Obecność takich ludzi podtrzymuje na duchu. Potwierdzają znaczenie postaw życiowych zwróconych ku wspólnocie. Publikacje Jerzego F. Adamskiego, których przedmiotem często bywa obraz losów lokalnej społeczności w minionych stuleciach, dają współczesnym mieszkańcom Brzozowskiego świadectwo rodowe, a przez to wzmacniają więzi i podnoszą świadomość obywatelską. Trudno zmierzyć skalę oddziaływania tych książek, ale intuicja podpowiada, że musi być niemała.

M.A.J.

(Gmina Dydnia)

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne