Ostrzeżenie
 • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 913.
Menu
Dzisiaj jest: 22 Luty 2024    |    Imieniny obchodzą: Marta, Małgorzata, Piotr

obraz viber 2023 12 13 19 58 47 737

W Gminie Dydnia w minionym roku - resume wójta

W Gminie Dydnia w minionym roku - resume wójta

Jakco roku nadszedł czas podsumowania działań inwestycyjnych Gminy Dydnia. W 2013 r. zrealizowano następujące zadania:

 1. „Modernizacja wraz z wyposażeniem istniejącego budynku na Dom Pracy Twórczej w Dydni”. Projekt ten jest współfinansowany w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. W ramach przedmiotowego projektu wykonano następujące prace:

1. Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające,

2. Wymiana tynków wewnętrznych, podłóg i posadzek,

3. Wymiana pokrycia i naprawa krokwi oraz prostowanie i mocowanie murłaty,

4. Naprawa ścian zewnętrznych + elewacja,

5. Wykonanie izolacji ścian wewnętrznych,

6. Remont stropu nad parterem,

7. Wymiana okien i drzwi,

8. Przebudowa ścianek działowych,

9. Docieplenie poddasza i stropu nad poddaszem,

10. Naprawa i udrożnienie kominów,

11. Wymiana instalacji elektrycznej, wod-kan i c.o.,

12. Malowanie i licowanie ścian,

13. Chodniki i dojścia z kostki brukowej.

2. „Remont i modernizacja Domu Sztuki Muzycznej w Dydni – etap I”. Projekt ten był współfinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W ramach przedmiotowego projektu wykonano następujące prace:

1. Roboty rozbiórkowe,

2. Remont stropów nad parterem i piętrem,

3. Zmiana pokrycia dachowego wraz z częściowym remontem konstrukcji drewnianej dachu,

4. Przebudowa kominów wentylacyjnych,

5. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

6. Podkłady i podłoża pod posadzki,

7. Ścianki działowe,

8. Tynki wewnętrzne + licowania ścian,

9. Elewacja – remont tynków zewnętrznych,

10. Instalacja wod-kan.,

11. Wymiana instalacji elektrycznej,

12. Instalacja c.o..

3. Renowacja figury św. Jana na Skwerze Dydyńskich w Krzemiennej.

Przeprowadzono renowację figury św. Jana na Skwerze Dydyńskich w Krzemiennej, wykonawcą był Bartłomiej Florek. Ponadto wykonano podświetlenie przedmiotowej figury.

4. Remont ogrodzenia stadionu sportowego w miejscowości Grabówka. W ramach „Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych” Ministerstwa Sportu i Turystyki przeprowadzono remont ogrodzenia stadionu sportowego w miejscowości Grabówka. Całkowity koszt przedmiotowego zadania to 60 tys. zł w tym 30 tys. zł dofinansowane w ramach ww. programu.

5. Remonty szkół na terenie gminy:

W Szkole Podstawowej w Niewistce przeprowadzono remont elewacji budynku polegający na uzupełnieniu ubytków w tynkach oraz malowaniu całej elewacji budynku

wraz z wymianą stolarki okiennej w dwóch salach lekcyjnych, ponadto wymieniono stary zużyty piec centralnego ogrzewania na nowoczesny piec firmy Viessmann wraz z pompami i urządzeniami kotłowni.

Budynek szkoły podstawowej w miejscowości Krzywe został poddany kompleksowej termomodernizacji polegającej na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniu wraz z wyprawami elewacyjnymi oraz wymiana pieca centralnego ogrzewania na nowoczesny piec firmy Viessmann.

Wykonane prace zapewniły estetyczny wygląd budynku, przyczyniły się również do zmniejszenia zużycia gazu.

W Zespole Szkół Publicznych w Końskiem zostały wymienione stare drewniane okna na nowe okna PCV, ponadto wymieniono zewnętrzne drzwi do budynku. Na terenie obiektu Zespołu Szkół w Niebocku oddano do użytku plac zabaw realizowany w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła dofinansowany w kwocie 43940 zł. Posiada nawierzchnię poliuretanową w kolorze pomarańczowym i niebieskim oraz zestawy zabawowe. Ponadto uporządkowano dojścia, chodniki wokół szkoły oraz wykonano podjazd dla niepełnosprawnych do budynku przedszkola.

6. Remonty w Domach Ludowych:

Na budynku byłej szkoły podstawowej w miejscowości Ulucz wymieniony został dach. Wykonano nową konstrukcję dachową wraz z pokryciem z blachy trapezowej, rynnami i rurami spustowymi.

W Domu Ludowym w miejscowości Niebocko wykonano kompleksowy remont kuchni polegający na jej przebudowie oraz wyposażeniu.

7. Drogi:

W ramach odbudowy dróg uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych przeprowadzono:

1. Remont drogi w Niebocku (do Cyptora), długość 260 m, nawierzchnia asfaltowa,

2. Remont drogi w miejscowości Wydrna (Waśkówka), długość 800 m, nawierzchnia asfaltowa,

3. Remont drogi w miejscowości Jabłonka (Na Boczara), długość 300 m, nawierzchnia asfaltowa,

4. Remont drogi (Łaz) w miejscowości Końskie, długość 1400 m, nawierzchnia z tłucznia i klińca kamiennego.

8. Chodniki:

Gmina we współpracy z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich wybudowała w Niebocku przy drodze wojewódzkiej kolejny odcinek chodnika o dł. 263 m za kwotę 200 tys. zł z czego 100 tys. z budżetu gminy.

Ponadto we wszystkich miejscowościach z budżetu gminy finansowano także zadania w ramach Funduszu Sołeckiego. Były one realizowane zgodnie z ustaleniami zawartymi we wnioskach rad sołeckich przyjętych przez poszczególne zebrania wiejskie w danych miejscowościach. W oparciu o te wnioski i ustalenia zebrań wiejskich wykonano wiele potrzebnych prac remontowych infrastruktury drogowej oraz bieżące jej utrzymanie. Środki przeznaczane były także na utrzymanie czystości i porządku, zagospodarowanie miejsc i placów publicznych wokół budynków szkół, domów ludowych, zakup niezbędnego sprzętu do ich utrzymania. (UG Dydnia)

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne