Menu
Dzisiaj jest: 21 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin

Z myślą o małych szkołach w Gminie Dydnia.

Z myślą o małych szkołach w Gminie Dydnia.

Gminny Ośrodek Kultury w Dydni uzyskał pełne a zarazem największe dofinansowanie, ze wszystkich projektów skierowanych do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury w ramach działania Dom Kultury+, pt. „Spotkania kulturalne próbą ratowania kultury wsi Galicyjskiej” Projektem objęte będzie pięć szkół, które od 1 września 2012 roku działają w formie stowarzyszeń.

Wniosek ma za zadanie zorganizować uczniom ze szkół podstawowych w Krzywem, Witryłowie, Temeszowie, Krzemiennej i Obarzymie zajęć pozalekcyjnych. Dla szkół w Krzywem i Witryłowie będzie to cykl spotkań z folklorem (rytmika, choreografia, wykonanie strojów ludowych). Projekt zakończony będzie koncertami w WDK w Dydni i innych szkołach Gminy Dydnia.

Drugi cykl zajęć pozalekcyjnych skierowany jest do uczniów z szkół z Obarzyma, Krzemiennej i Temeszowa, to cykl zajęć dotyczący tematyki plastycznej (origami, masa plastyczna, wykonywania scenografii do przedstawienia, której scenariusz zostanie oparty na wydanych przez Gminę Dydnia „Legendach i opowieściach ziemi dydyńskiej”). W realizację zadania zaangażowane będą także Rady Pedagogiczne uczestniczących w projekcie szkół.

„Projekt to wyrównywanie szans edukacyjnych, zaangażowanie dzieci do pracy w nowych formach artystycznych, to także świadome i celowe zorganizowanie im wolnego czasu. Należy dodać, że zaangażujemy mieszkańców danej miejscowości do realizacji projektu, a uczestnicy zajęć wyjadą na atrakcyjne wycieczki, jak i będą mieli możliwość uczestnictwa w koncertach zespołów, które maja zdecydowanie większe osiągnięcia na niwie kulturalnej. Dobrze, że projekt jest skierowany do dzieci szczególnie z tym najmniejszych szkół, bo świadczy to chęci wyrównywania szans edukacyjnych i równorzędną dbałość o każdego ucznia, niezależnie czy to małą czy duża szkoła”.

Jacek Adamski – dyrektor GOK w Dydni,

realizator wniosku.

Od redakcji:

   Mamy nadzieję, że w realizacji projektów nie zabraknie udziału prężnie działającej Izby Regionalnej w Krzywem oraz Domu Tradycji i Kultury w Obarzymie. Będziemy śledzić poczynanie, bowiem inicjatywa jest cenna.

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne