Menu
Dzisiaj jest: 29 Marzec 2023    |    Imieniny obchodzą: Wiktoryna, Cyryl, Eustachy

Będą nowe chodniki. Gmina Dydnia - liderem w zakresie poprawy infrastruktury drogowej

fot. z arch. UG w Dydni fot. z arch. UG w Dydni

    Gmina Dydnia jest jedną z 27 gmin województwa podkarpackiego, które zakwalifikowały się do dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – pomoc dla gmin górskich i otrzymała ponad 2,2 mln zł, czyli 100% wnioskowanej kwoty. Podstawą wyliczenia wysokości wsparcia były wydatki, które gmina poniosła na inwestycje w latach 2016-2020. Dofinansowanie z programu wyniosło 40 proc. średniorocznej wartości wydatków na inwestycje w latach 2016-2020, jednak nie więcej niż 8 mln zł na jedną gminę. Wyliczona kwota na podstawie powyższego algorytmu wynosiła właśnie 2 227 463,00 zł

 Jest to nieoceniona pomoc Samorządowi Gminy Dydnia i realne wsparcie inwestycji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Rządowe wsparcie ma wymiar wieloaspektowy, bo to nie tylko zaspokojenie potrzeb mieszkańców, ale przede wszystkim utrzymanie miejsc pracy i stabilizacja gospodarcza regionu. Bez wątpienia Gmina Dydnia z walorami przyrodniczo-historycznymi to atrakcja turystyczna sama w sobie, a inwestycja w bezpieczeństwo zachęci turystów do wybierania tego zakątka Polski – mówi Alicja Pocałuń Wójt Gminy Dydnia

Przedmiotem inwestycji będzie rozbudowa, przebudowa infrastruktury komunalnej niezbędnej do świadczenia i rozwoju usług turystycznych, poprawy bezpieczeństwa turystów i uczestników ruchu drogowego. Zakres inwestycji: budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w Niebocku , Jabłonce, Dydni i Krzemienna i drogi powiatowej w Krzywem, budowa trzech mostów w ciągu drogi  gminnej w Krzemiennej, Końskiem i Witryłowie oraz przebudowa uszkodzonych nawierzchni dróg gminnych. Zadanie będzie zrealizowane do końca 2022 roku – dodaje Pani Wójt.

Od redakcji

    Przypomnieć należy, że poza cyt. kwotą 2.2 mln zł, wniosek o budowę odcinka chodnika w Krzemiennej  (droga nr 835) znalazł uznanie u dyrekcji Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i został już wcześniej przyjęty do realizacji na 2021 r.  Na ten cel, zgodnie z porozumieniem z PZDW gmina wyasygnowała połowę kosztów budowy tego odcinka czyli 170 tys. zł. Podobną kwotę na budowę dwu odcinków chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 887 w Humniskach (Skrzyżowanie) i w Turzym Polu wyasygnowała Gmina Brzozów i te inwestycje będą także realizowane w bieżącym roku.

Niezależnie od tego nowe odcinki chodników powstaną przy drogach powiatowych: Ujazdy-Błażowa -  w Ujazdach, Wara-Jawornik Ruski – w Siedliskach, Barycz-Nozdrzec – w Wesołej, Izdebki-Hłudno – w Hłudnie, Domaradz–Lutcza – w Domaradzu i Izdebki-Hłudno - w Izdebkach. (admin)

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 29 marzec 2021 08:50
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne