Menu
Dzisiaj jest: 21 Marzec 2023    |    Imieniny obchodzą: Lubomir, Benedykt, Mikołaj

XIV edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza „Podkarpackie ślady świętości”

XIV edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza „Podkarpackie ślady świętości”

  XIV edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem„Podkarpackie ślady świętości” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, odbyła się 10 kwietnia w dwóch etapach: rano od  godz.8.00 rozpoczął się konkurs recytatorsko - inscenizacyjny, a w południe, o godz. 12.00 nastąpił finał, którego głównym punktem było rozdanie nagród i wyróżnień oraz występy artystyczne.

Patronat nad konkursem sprawowali: Starosta RzeszowskiBurmistrz Miasta DynowaPodkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Przemyślu, Podkarpacki Kurator OświatyMuzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Muzeum Archidiecezjalne im. świętego Józefa Sebastiana Pelczara w PrzemyśluWojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie,  Brzozowiana – portal regionu brzozowskiego na PodkarpaciuNadleśnictwo DynówMiejski Ośrodek  Kultury w Dynowie.

    Galę konkursową prowadziła Dyrektor szkoły Halina Cygan, która oprócz zaprezentowania nagrodzonych i wyróżnionych uczestników konkursów, serdecznie powitała zaproszonych gości i wszystkich  którzy przybyli na konkurs, a byli to:

    Dziekan Dekanatu Dynowskiego ks. Prałat dr Stanisław Janusz, Proboszcz Parafii Ulanica- ks. Jan Koszałkaks. Marek Wojnarowski - dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Anna Kowalska.Starostwo Powiatowe w Rzeszowie reprezentowali: Starosta RzeszowskiJózef Jodłowski,Naczelnik Wydziału Społeczno –OświatowegoStarostwa Powiatowego w Rzeszowie - Adam Kozak,koordynator biura promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie Iwona Zawadzka, Adam Ziobro z działu promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, radny Rady Powiatu Rzeszowskiego - Aleksander Stochmal, a także Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu - Izabela Kazimierz, Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie Marek Jastrzębski.

Miasto Dynów reprezentowali:Burmistrz Miasta Dynowa - Zygmunt Frańczak, Przewodniczący Rady Miasta Dynów -Roman Mryczko, a zarazem Dyrektor Zespołu Szkół w Łubnie,były Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie -Stanisław Tymowicz,Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie - Aneta Pepaś,Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Henryka Papiernik, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie – Anna Wandas,Prezes Spółdzielni Inwalidów w Dynowie - Małgorzata Kochman  Tymowicz iZastępca PrezesaSpółdzielni Inwalidów w Dynowie – Gertruda Marszałek, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie - Grażyna Paździorny,Prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”w Dynowie – Krystyna Dżuła, z Nadleśnictwa Dynów:Zastępca Nadleśniczego - Adam Tarabuła Małgorzata Kaczorowska,orazdyrektorzy placówek oświatowych Pogórza Przemysko –Dynowskiego; Kazimierz Żak - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, Tadeusz Święs  - Dyrektor Zespołu Szkół w Dynowie, Krzysztof Kędzierski - Dyrektor Zespołu Szkół w Harcie, Wiesława Marszałek  -Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Dynowiei Maria Biernasz - Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Dynowie.

    Konkurs odbywał się w trzech kategoriach, którym przewodniczyły zespoły jurorskie.

Kategorię recytatorską - gdzie udział wzięło 34 uczestników, oceniali: Grażyna Malawska – instruktor w Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie,Małgorzata Grabias - instruktorwWojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, Marek Pyś – aktor filmowy i teatralny.

Najlepsze nadesłane prace fotograficzne - 83 uczestników wybierali: Iwona Zawadzka - koordynator biura promocji Starostwa Powiatowego w RzeszowieIzabela Kazimierz – Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w PrzemyśluMałgorzata Kaczorowska z Nadleśnictwa Dynów, ks. Marek Wojnarowski - dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu.

Halina CyganKomisja „plastyczna”, miała do oceny twórczość 70 uczestników; zajmowali się tym: Bogusław Kędzierski – rzeźbiarz dynowski, właściciel „Galerii Pniak” w Dynowie, Anna Ostafińska – plastyk z Dynowa, Anna Nowicka–Hardulak – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Dynowie i Janusz Miklasz – współwłaściciel „Galerii na Zabramie” w Dynowie.

Kategoria plastyczna

I miejsce        – Martyna Szczepańska – Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi

                         Królowej w Błażowej, opiekun: Małgorzata Zielińska

II miejsce      – Dawid Łach – Zespół Szkół w Dynowie,opiekun: Małgorzata Galej

II miejsce      – Magdalena Sowa - Gimnazjum w Hyżnem, opiekun: Dorota Noworól

Wyróżnienia:

Miłosz Hardulak     - Zespół Szkół w Dynowie, opiekun: Małgorzata Galej

Karolina Sowa         - Zespół Szkół w Dynowie, opiekun: Małgorzata Galej

Patrycja Hałys          – Zespół Szkół nr 2 w Manasterzu, opiekun: Maria Zgłobicka

Martyna Dmitrzak   – Gimnazjum w Dydni, opiekun Adam Bieleń

Bartłomiej Wasieńko - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, opiekun: Anna Kałamucka

Dominika Podczaszy– Zespół Szkół w Niebocku, opiekun Halina Żak – Ruszel

Katarzyna Sieńko    - Zespół Szkół w Łubnie, opiekun: Tomasz Tereszak

Emilia Biesiada       - Zespół Szkół w Niebocku, opiekun: Halina Żak – Ruszel

Weronika Prokop    - Zespół Szkół w Dynowie, opiekun: Małgorzata Galej

Natalia Słupek         - Zespół Szkół w Harcie, opiekun: Agata Zawadzka

Kinga Juras               - Zespół Szkół w Dynowie, opiekun: Małgorzata Galej

Elżbieta Szymańska            - Zespół Szkół w Dynowie, opiekun: Małgorzata Galej

Kategoria fotograficzna

I miejsce        – Bartłomiej Bajda - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie,

                        opiekun: Jarosław Mol                                                        

II miejsce      – Jadwiga Korszniak - Gimnazjum w Hyżnem, opiekun:Dorota Noworól

III miejsce     – Karolina Sowa - Zespół Szkół w Dynowie, opiekun:Monika Mączyńska            

Wyróżnienia:

Iwona Szałęga          - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, opiekun: Halina Ryba

Grzegorz Boroń       - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, opiekun: Beata Irzyk

Aleksandra Uryć     - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, opiekun: Honorata Mikoś

Justyna Młynarska  - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, opiekun: Beata Irzyk

Konrad Makuch      - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, opiekun: Anna Mol

Adam Głąb               – Gimnazjum w Jaśle, opiekun ks. Robert Śliwa

Justyna Bednarczyk            - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, opiekun: Katarzyna Marcinek

Weronika Szelest     - Gimnazjum w Dydni, opiekun Adam Bieleń

Kategoria recytatorsko – inscenizacyjna

Gimnazja

I miejsce        – Izabela Mazur – Gimnazjum w Dydni, opiekun: Zofia Sokołowska – Chorążak

II miejsce      - Antonina Kaweńska-Zespół Szkół nr 2 w Manasterzu,opiekun: Regina Szmulik

III miejsce     – Anna Nowak- Gimnazjum w Dydni, opiekun: Zofia Sokołowska – Chorążak

Wyróżnienia:

Magdalena Niemiec - Zespół Szkół w Łubnie, opiekun: Renata Trzyna

Nikola Mędzela - Zespół Szkół w Dynowie, opiekun: Monika Mączyńska

Szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce        – Izabela Fortuna- Zespół Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie,

                       opiekun: Małgorzata Syrda

II miejsce      – Samuela Łach – II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie,  opiekun: Barbara

                        Bembenek

III miejsce     - Klaudia Łach - Liceum Ogólnokształcące w Dynowie, opiekunowie: Elżbieta

                       Klaczak – Łach, Katarzyna Kłyż

Wyróżnienie:

Jadwiga Kustra i Bartłomiej Wasieńko   -Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, opiekun: Anna Mol

    Oprócz wymienionych kategorii już poza konkursem został ogłoszony konkurs – niespodzianka, należało odgadnąć jakie osoby znajdują się na wskazanym zdjęciu, trzeba dodać bardzo unikatowym. Prawidłowych odpowiedzi było 43, a trzech zwycięzców, którymi okazali się: Daria MarcinekSylwia Błażejowska Ewa Kiełbasa, wybrała Daria – członek chóru Sancta Musica” z Tyczyna. Na wskazanym zdjęciu byli: bł. Jan Paweł IIKardynał Stefan Wyszyński i Kardynał Stanisław Dziwisz.

Każdy uczestnik XIV edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem: „Podkarpackie ślady świętości” (187 osób z 21 szkół), otrzymał pamiątkowy dyplom oraz przepiękne nagrody ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Nadleśnictwo Dynów oraz Państwo Annę i Michała Ostafińskich, a szkoła i opiekunowie (51 osób), podziękowania.        

       W podsumowaniu, swoje umiejętności zaprezentowali laureaci konkursu recytatorskiego,  wystąpił chór Sancta Musica” z Tyczyna pod dyrekcją Agnieszki Fudali, Szkolna Grupa Artystyczno-Teatralna „ANTRAKT” z programem artystycznym zatytułowanym „Angelologia podynowsku”.Z krótkim, ale przepięknym koncertem skrzypcowym zaprezentowała się także studentka 3. roku Guidhall School of Music and Drama w Londynie Sabina Kołodziej,reprezentująca Szkołę Muzyczną I stopnia w Dynowie.

      Gali towarzyszyła bardzo bogata oprawa scenograficzna, na wystawie głównej został zainscenizowany bieszczadzki szlak papieski, na którym znalazły się, m.in. przepiękne oryginalne pamiątki i zdjęcia papieskie ze zbiorów Józefa Rybczyńskiego z Jarosławia, zbiory z Muzeum Archidiecezjalnego im. świętego Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, pamiątki z pobytu bł. Jana Pawła II w Krośnie, repliki nieistniejących cerkwi bieszczadzkich z kolekcji Leszka Rejmańskiego z Leska, a także zbiory prywatne. Bardzo ważnym elementem ekspozycji towarzyszącej konkursowi były zdjęcia mieszkańców Pogórza Przemysko–Dynowskiego obok portretu Ojca św. Jana Pawła II.  

Znaczną część oprawy zajęło zaprezentowanie 67 prac plastycznych, a także ponad 80 prac fotograficznych, które wpłynęły na konkurs i wzbudziły duże zainteresowanie. 

    Końcowa część konkursu to podziękowania za jego organizację, a przekazali je organizatorom: ks. Prałat dr Stanisław Janusz -Dziekan Dekanatu DynowskiegoJózef Jodłowski - Starosta Rzeszowski i Marek Sitarz - Wicestarosta RzeszowskiZygmunt Frańczak - Burmistrz Miasta DynowaAnna Kowalska - Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

    Tradycyjnie już przygotowano wystawę rzeźby Bogusława Kędzierskiego, prac artystycznych Jolanty i Janusza Miklaszów z Dynowa, czy też materiały promocyjne Nadleśnictwa Dynów, wystawę wyrobów piekarni Gminnej Spółdzielni „SCH” w DynowieCukierni Elżbiety i Wiesława Dominów z BachórzaCukierni „Paula” Elżbiety Piskorek z DynowaByły też podziękowania od dyrekcji szkoły - za pomoc dla wielu sponsorów oraz zaproszenie do degustacji regionalnych potraw i oczywiście zaproszenie na „papieskie kremówki”. Jak co roku gala konkursowa została wzbogacona o specjalny poczęstunek proziaki, chleb ze smalcem przygotowane przez „Karczmę pod Semaforem” z Bachórza i krokiety z barszczem ufundowane przez sponsorów konkursu.

Mamy nadzieję, że kolejny –  piętnasty jubileuszowy konkurs w przyszłym roku zgromadzi jeszcze większą rzeszę talentów,  bardziej zagospodaruje „otwartą przestrzeń” i przysporzy więcej niespodzianek.

Halina Cygan

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne