Menu
Dzisiaj jest: 28 Wrzesień 2023    |    Imieniny obchodzą: Marek, Wacław
Magdalena Korona
reklama
Józef Gdański
reklama

XIV edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza „Podkarpackie ślady świętości”

XIV edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza „Podkarpackie ślady świętości”

  XIV edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem„Podkarpackie ślady świętości” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, odbyła się 10 kwietnia w dwóch etapach: rano od  godz.8.00 rozpoczął się konkurs recytatorsko - inscenizacyjny, a w południe, o godz. 12.00 nastąpił finał, którego głównym punktem było rozdanie nagród i wyróżnień oraz występy artystyczne.

Patronat nad konkursem sprawowali: Starosta RzeszowskiBurmistrz Miasta DynowaPodkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Przemyślu, Podkarpacki Kurator OświatyMuzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Muzeum Archidiecezjalne im. świętego Józefa Sebastiana Pelczara w PrzemyśluWojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie,  Brzozowiana – portal regionu brzozowskiego na PodkarpaciuNadleśnictwo DynówMiejski Ośrodek  Kultury w Dynowie.

    Galę konkursową prowadziła Dyrektor szkoły Halina Cygan, która oprócz zaprezentowania nagrodzonych i wyróżnionych uczestników konkursów, serdecznie powitała zaproszonych gości i wszystkich  którzy przybyli na konkurs, a byli to:

    Dziekan Dekanatu Dynowskiego ks. Prałat dr Stanisław Janusz, Proboszcz Parafii Ulanica- ks. Jan Koszałkaks. Marek Wojnarowski - dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Anna Kowalska.Starostwo Powiatowe w Rzeszowie reprezentowali: Starosta RzeszowskiJózef Jodłowski,Naczelnik Wydziału Społeczno –OświatowegoStarostwa Powiatowego w Rzeszowie - Adam Kozak,koordynator biura promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie Iwona Zawadzka, Adam Ziobro z działu promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, radny Rady Powiatu Rzeszowskiego - Aleksander Stochmal, a także Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu - Izabela Kazimierz, Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie Marek Jastrzębski.

Miasto Dynów reprezentowali:Burmistrz Miasta Dynowa - Zygmunt Frańczak, Przewodniczący Rady Miasta Dynów -Roman Mryczko, a zarazem Dyrektor Zespołu Szkół w Łubnie,były Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie -Stanisław Tymowicz,Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie - Aneta Pepaś,Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Henryka Papiernik, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie – Anna Wandas,Prezes Spółdzielni Inwalidów w Dynowie - Małgorzata Kochman  Tymowicz iZastępca PrezesaSpółdzielni Inwalidów w Dynowie – Gertruda Marszałek, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie - Grażyna Paździorny,Prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”w Dynowie – Krystyna Dżuła, z Nadleśnictwa Dynów:Zastępca Nadleśniczego - Adam Tarabuła Małgorzata Kaczorowska,orazdyrektorzy placówek oświatowych Pogórza Przemysko –Dynowskiego; Kazimierz Żak - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, Tadeusz Święs  - Dyrektor Zespołu Szkół w Dynowie, Krzysztof Kędzierski - Dyrektor Zespołu Szkół w Harcie, Wiesława Marszałek  -Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Dynowiei Maria Biernasz - Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Dynowie.

    Konkurs odbywał się w trzech kategoriach, którym przewodniczyły zespoły jurorskie.

Kategorię recytatorską - gdzie udział wzięło 34 uczestników, oceniali: Grażyna Malawska – instruktor w Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie,Małgorzata Grabias - instruktorwWojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, Marek Pyś – aktor filmowy i teatralny.

Najlepsze nadesłane prace fotograficzne - 83 uczestników wybierali: Iwona Zawadzka - koordynator biura promocji Starostwa Powiatowego w RzeszowieIzabela Kazimierz – Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w PrzemyśluMałgorzata Kaczorowska z Nadleśnictwa Dynów, ks. Marek Wojnarowski - dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu.

Halina CyganKomisja „plastyczna”, miała do oceny twórczość 70 uczestników; zajmowali się tym: Bogusław Kędzierski – rzeźbiarz dynowski, właściciel „Galerii Pniak” w Dynowie, Anna Ostafińska – plastyk z Dynowa, Anna Nowicka–Hardulak – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Dynowie i Janusz Miklasz – współwłaściciel „Galerii na Zabramie” w Dynowie.

Kategoria plastyczna

I miejsce        – Martyna Szczepańska – Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi

                         Królowej w Błażowej, opiekun: Małgorzata Zielińska

II miejsce      – Dawid Łach – Zespół Szkół w Dynowie,opiekun: Małgorzata Galej

II miejsce      – Magdalena Sowa - Gimnazjum w Hyżnem, opiekun: Dorota Noworól

Wyróżnienia:

Miłosz Hardulak     - Zespół Szkół w Dynowie, opiekun: Małgorzata Galej

Karolina Sowa         - Zespół Szkół w Dynowie, opiekun: Małgorzata Galej

Patrycja Hałys          – Zespół Szkół nr 2 w Manasterzu, opiekun: Maria Zgłobicka

Martyna Dmitrzak   – Gimnazjum w Dydni, opiekun Adam Bieleń

Bartłomiej Wasieńko - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, opiekun: Anna Kałamucka

Dominika Podczaszy– Zespół Szkół w Niebocku, opiekun Halina Żak – Ruszel

Katarzyna Sieńko    - Zespół Szkół w Łubnie, opiekun: Tomasz Tereszak

Emilia Biesiada       - Zespół Szkół w Niebocku, opiekun: Halina Żak – Ruszel

Weronika Prokop    - Zespół Szkół w Dynowie, opiekun: Małgorzata Galej

Natalia Słupek         - Zespół Szkół w Harcie, opiekun: Agata Zawadzka

Kinga Juras               - Zespół Szkół w Dynowie, opiekun: Małgorzata Galej

Elżbieta Szymańska            - Zespół Szkół w Dynowie, opiekun: Małgorzata Galej

Kategoria fotograficzna

I miejsce        – Bartłomiej Bajda - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie,

                        opiekun: Jarosław Mol                                                        

II miejsce      – Jadwiga Korszniak - Gimnazjum w Hyżnem, opiekun:Dorota Noworól

III miejsce     – Karolina Sowa - Zespół Szkół w Dynowie, opiekun:Monika Mączyńska            

Wyróżnienia:

Iwona Szałęga          - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, opiekun: Halina Ryba

Grzegorz Boroń       - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, opiekun: Beata Irzyk

Aleksandra Uryć     - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, opiekun: Honorata Mikoś

Justyna Młynarska  - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, opiekun: Beata Irzyk

Konrad Makuch      - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, opiekun: Anna Mol

Adam Głąb               – Gimnazjum w Jaśle, opiekun ks. Robert Śliwa

Justyna Bednarczyk            - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, opiekun: Katarzyna Marcinek

Weronika Szelest     - Gimnazjum w Dydni, opiekun Adam Bieleń

Kategoria recytatorsko – inscenizacyjna

Gimnazja

I miejsce        – Izabela Mazur – Gimnazjum w Dydni, opiekun: Zofia Sokołowska – Chorążak

II miejsce      - Antonina Kaweńska-Zespół Szkół nr 2 w Manasterzu,opiekun: Regina Szmulik

III miejsce     – Anna Nowak- Gimnazjum w Dydni, opiekun: Zofia Sokołowska – Chorążak

Wyróżnienia:

Magdalena Niemiec - Zespół Szkół w Łubnie, opiekun: Renata Trzyna

Nikola Mędzela - Zespół Szkół w Dynowie, opiekun: Monika Mączyńska

Szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce        – Izabela Fortuna- Zespół Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie,

                       opiekun: Małgorzata Syrda

II miejsce      – Samuela Łach – II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie,  opiekun: Barbara

                        Bembenek

III miejsce     - Klaudia Łach - Liceum Ogólnokształcące w Dynowie, opiekunowie: Elżbieta

                       Klaczak – Łach, Katarzyna Kłyż

Wyróżnienie:

Jadwiga Kustra i Bartłomiej Wasieńko   -Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, opiekun: Anna Mol

    Oprócz wymienionych kategorii już poza konkursem został ogłoszony konkurs – niespodzianka, należało odgadnąć jakie osoby znajdują się na wskazanym zdjęciu, trzeba dodać bardzo unikatowym. Prawidłowych odpowiedzi było 43, a trzech zwycięzców, którymi okazali się: Daria MarcinekSylwia Błażejowska Ewa Kiełbasa, wybrała Daria – członek chóru Sancta Musica” z Tyczyna. Na wskazanym zdjęciu byli: bł. Jan Paweł IIKardynał Stefan Wyszyński i Kardynał Stanisław Dziwisz.

Każdy uczestnik XIV edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem: „Podkarpackie ślady świętości” (187 osób z 21 szkół), otrzymał pamiątkowy dyplom oraz przepiękne nagrody ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Nadleśnictwo Dynów oraz Państwo Annę i Michała Ostafińskich, a szkoła i opiekunowie (51 osób), podziękowania.        

       W podsumowaniu, swoje umiejętności zaprezentowali laureaci konkursu recytatorskiego,  wystąpił chór Sancta Musica” z Tyczyna pod dyrekcją Agnieszki Fudali, Szkolna Grupa Artystyczno-Teatralna „ANTRAKT” z programem artystycznym zatytułowanym „Angelologia podynowsku”.Z krótkim, ale przepięknym koncertem skrzypcowym zaprezentowała się także studentka 3. roku Guidhall School of Music and Drama w Londynie Sabina Kołodziej,reprezentująca Szkołę Muzyczną I stopnia w Dynowie.

      Gali towarzyszyła bardzo bogata oprawa scenograficzna, na wystawie głównej został zainscenizowany bieszczadzki szlak papieski, na którym znalazły się, m.in. przepiękne oryginalne pamiątki i zdjęcia papieskie ze zbiorów Józefa Rybczyńskiego z Jarosławia, zbiory z Muzeum Archidiecezjalnego im. świętego Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, pamiątki z pobytu bł. Jana Pawła II w Krośnie, repliki nieistniejących cerkwi bieszczadzkich z kolekcji Leszka Rejmańskiego z Leska, a także zbiory prywatne. Bardzo ważnym elementem ekspozycji towarzyszącej konkursowi były zdjęcia mieszkańców Pogórza Przemysko–Dynowskiego obok portretu Ojca św. Jana Pawła II.  

Znaczną część oprawy zajęło zaprezentowanie 67 prac plastycznych, a także ponad 80 prac fotograficznych, które wpłynęły na konkurs i wzbudziły duże zainteresowanie. 

    Końcowa część konkursu to podziękowania za jego organizację, a przekazali je organizatorom: ks. Prałat dr Stanisław Janusz -Dziekan Dekanatu DynowskiegoJózef Jodłowski - Starosta Rzeszowski i Marek Sitarz - Wicestarosta RzeszowskiZygmunt Frańczak - Burmistrz Miasta DynowaAnna Kowalska - Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

    Tradycyjnie już przygotowano wystawę rzeźby Bogusława Kędzierskiego, prac artystycznych Jolanty i Janusza Miklaszów z Dynowa, czy też materiały promocyjne Nadleśnictwa Dynów, wystawę wyrobów piekarni Gminnej Spółdzielni „SCH” w DynowieCukierni Elżbiety i Wiesława Dominów z BachórzaCukierni „Paula” Elżbiety Piskorek z DynowaByły też podziękowania od dyrekcji szkoły - za pomoc dla wielu sponsorów oraz zaproszenie do degustacji regionalnych potraw i oczywiście zaproszenie na „papieskie kremówki”. Jak co roku gala konkursowa została wzbogacona o specjalny poczęstunek proziaki, chleb ze smalcem przygotowane przez „Karczmę pod Semaforem” z Bachórza i krokiety z barszczem ufundowane przez sponsorów konkursu.

Mamy nadzieję, że kolejny –  piętnasty jubileuszowy konkurs w przyszłym roku zgromadzi jeszcze większą rzeszę talentów,  bardziej zagospodaruje „otwartą przestrzeń” i przysporzy więcej niespodzianek.

Halina Cygan

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne