Menu
Dzisiaj jest: 25 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Marek, Jarosław, Wasyl

Dynów. XV Podkarpacka Tęcza już za nami...

fot. brzozowiana fot. brzozowiana

     XV edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Podkarpacie w drodze” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, odbyła się 16.04.2015 r. w dwóch etapach: rano od  godz.8.00 rozpoczął się konkurs recytatorsko - inscenizacyjny a w południe, o godz. 12.00 nastąpił finał, którego głównym punktem było rozdanie nagród i wyróżnień oraz występy artystyczne.

Patronat nad konkursem sprawowali: Starosta Rzeszowski, Burmistrz Miasta Dynów, Wójt Gminy Dynów, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Przemyślu, Podkarpacki Kurator Oświaty, Polskie Radio Rzeszów S.A., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Brzozowiana – portal regionu brzozowskiego na Podkarpaciu, Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie.

Galę konkursową prowadziła Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, która oprócz zaprezentowania nagrodzonych i wyróżnionych uczestników konkursów, serdecznie powitała zaproszonych gości i wszystkich  którzy przybyli na konkurs, a byli to:

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie reprezentowali: Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, Naczelnik Wydziału Społeczno –OświatowegoStarostwa Powiatowego w Rzeszowie Pan Adam Kozak,i Pan Marcin Tupaj  z Wydziału Społeczno –OświatowegoStarostwa Powiatowego w Rzeszowie oraz Radni Rady Powiatu Rzeszowskiego – Pan Krzysztof Kędzierski, Pan Jan Sieńko i Pan Aleksander Stochmal.

Ks. Marek Wojnarowski - dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, ks. Krzysztof Rzepka – dyrektor Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej – Radio FARA a także Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu Pani Izabela Kazimierz, Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie Pan Marek Jastrzębski, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Pan Tomasz Kałamarz, przedstawiciele Aeroklubu Podkarpackiego w Krośnie.

Miasto Dynów i Gminę Dynów reprezentowali: Burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak, Przewodnicząca Rady Miasta Dynów Pani Ewa Hadam, Przewodnicząca Rady Gminy Dynów Pani Beata Skiba, były Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie a zarazem Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz, Prezes Spółdzielni Inwalidów w Dynowie Pani Małgorzata Kochman Tymowicz, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie Pani Grażyna Paździorny, z Nadleśnictwa Dynów: Zastępca Nadleśniczego Pan Adam Tarabuła i Małgorzata Kaczorowska, oraz dyrektorzy placówek oświatowych Pogórza Przemysko – Dynowskiego: Pan Kazimierz Żak - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, Pan Tadeusz Święs  - Dyrektor Zespołu Szkół w Dynowie, Pani Maria Biernasz - Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Dynowie. Media reprezentowali: Brzozowianę – portal regionu brzozowskiego na Podkarpaciu Pan Jan Wolak, redaktor naczelny miesięcznika „Dynowinka” Pan Maciej Jurasiński, „Życie Podkarpackie” Pan Kamil Zarański.

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach, którym przewodniczyły zespoły jurorskie.

Kategorię recytatorską - gdzie udział wzięło 31 uczestników, oceniali: Pani Grażyna Malawska – instruktor w Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie, Pani Jadwiga Orzechowska - instruktor Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, ks. Krzysztof Rzepka - dyrektor Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej – Radio FARA.

Najlepsze nadesłane prace fotograficzne - 43 uczestników wybierali: Pani Izabela Kazimierz – Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu, ks. Marek Wojnarowski - dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Pan Marcin Tupaj inspektor w Wydziale Społeczno –Oświatowym Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Pani Małgorzata Kaczorowska z Nadleśnictwa Dynów.

Komisja „plastyczna”, miała do oceny twórczość 82 uczestników; zajmowali się tym: Pan Bogusław Kędzierski – rzeźbiarz dynowski, właściciel „Galerii Pniak” w Dynowie, Anna Nowicka – Hardulak – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Dynowie i Janusz Miklasz – współwłaściciel „Galerii na Zabramie” w Dynowie.

Wyniki końcowe:

Kategoria plastyczna

I miejsce        - Katarzyna Miazga – Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu

I miejsce        - Jakub Miśniakiewicz  - Zespół Szkół w Dynowie

II miejsce      - Kinga Kobylarz – Zespół Szkół w Dzikowcu

II miejsce      - Paulina Miazga - Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu

III miejsce     - Alicja Gierasiewicz - Zespół Szkół w Bachórzu

III miejsce     - Celestyna Blama - Zespół Szkół w Dynowie

Wyróżnienia:

Marzena Duda                    - Gimnazjum nr 1 w Izdebkach

Kornelia Smolich                - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Marta Kończyk                   - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Birczy

Paulina Kiszka                    - Gimnazjum nr 1 w Izdebkach

Karolina Wasieńczak         - Zespół Szkół w Dynowie

Karolina Sowa                    - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Agnieszka Kurpisz             – Zespół Szkół w Dzikowcu

Bartłomiej Wasieńczak     - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Jakub Bednarz                    - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Birczy

Zuzanna Sobkowicz          - Liceum Ogólnokształcące w Dynowie

Poza konkursem zostali nagrodzeni: Patrycja Gołąb i Tomasz Szul ze Szkoły Podstawowej w Ulanicy oraz Jakub Wróbel ze Szkoły Podstawowej w Bachórzu.

Kategoria fotograficzna

I miejsce        -  Karolina Sowa - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

I miejsce        -  Natalia Potoczna – I Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie

II miejsce      - Zuzanna Sobkowicz - Liceum Ogólnokształcące w Dynowie

II miejsce      - Gabriela Brewczak - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

III miejsce     - Justyna Bednarczyk - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

III miejsce     - Mateusz Szałajko – Zespół Szkół w Kańczudze        

Wyróżnienia:

Szymon Fara             - Liceum Ogólnokształcące w Dynowie

Katarzyna Ferenc     - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Weronika Szelest     - Gimnazjum w Dydni

Anna Wołoszyn       – Zespół Szkół w Kańczudze        

Paweł Sierant            - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Anna Zawadzka      - Zespół Szkół w Nozdrzcu

Klaudia Skałuba      - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Kategoria recytatorsko – inscenizacyjna

Gimnazja

I miejsce        Kamila Maculak - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Birczy

II miejsce      - Antonina Kaweńska – Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu

III miejsce     - Martyna Kłyż - Zespół Szkół w Dynowie

Wyróżnienia:

Nikola Mędzela                  - Zespół Szkół w Dynowie

Aleksandra Szczepan        - Zespół Szkół w Dynowie

Szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce        - Klaudia Łach  i Anna Tworzydło - Liceum Ogólnokształcące w Dynowie

II miejsce      - Aneta Garduła – Liceum Ogólnokształcące w Błażowej    

III miejsce     - Elżbieta Szymańska – Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie

Wyróżnienia:

Karolina Sowa         - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Anna Nowak           - I Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie

Każdy uczestnik XV edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem: „Podkarpacie w drodze” (155 osób z 28 szkół), otrzymał pamiątkowy dyplom oraz przepiękne nagrody ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu, Nadleśnictwo Dynów, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie a szkoła i opiekunowie (50 osób), podziękowania.        

       W podsumowaniu, swoje umiejętności zaprezentowali laureaci konkursu recytatorskiego, Kapela „TOŃKO” z Dynowa, Szkolna Grupa Artystyczno-Teatralna „ANTRAKT” z programem artystycznym zatytułowanym „Podróże kształcą, czyli bajka "O Janku, co psom szył buty”. Z krótkim, ale bardzo przepięknym koncertem zaprezentowali się nauczyciele ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie.

       Gali towarzyszyła prezentacja multimedialna „W krainie uśmiechu – Tajlandia i Laos” – czyli wspomnienia z podróży do Azji Pani Magdaleny Wolańskiej – nauczyciela języka angielskiego w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, pokazy Aeroklubu Podkarpackiego w Krośnie.  Jak co roku gali także towarzyszyła bardzo bogata oprawa scenograficzna, na wystawie głównej zostały zgromadzone różne środki komunikacji, m.in. tratwa z wyposażeniem od Bractwa Flisackiego im. św. Barbary z Ulanowa, motory, sanie, paralotnia, a także ubiory, walizki ze zbiorów prywatnych i Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Znaczną część oprawy zajęło zaprezentowanie prac plastycznych,  prac fotograficznych, które wpłynęły na konkurs a także gazetki tematyczne, które wzbudziły duże zainteresowanie. 

            Końcowa część konkursu to podziękowania za jego organizację, a przekazali je organizatorom: Pan Józef Jodłowski - Starosta Rzeszowski i Pan Marek Sitarz - Wicestarosta Rzeszowski, Pan Zygmunt Frańczak - Burmistrz Miasta Dynów, Pan Stanisław Guzik i Pan Piotr Krupa ze Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Swoje gratulacje przesłali także: Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Stanisław Ożóg, Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwa Przyjaciół Dynowa Pan Andrzej Stankiewicz

Tradycyjnie już przygotowano wystawę rzeźby Pana Bogusława Kędzierskiego, a także  fotografie Dynowa i okolic wykonane przez Pana Daniela Gąseckiego, materiały promocyjne Nadleśnictwa Dynów, wystawę wyrobów: piekarni Gminnej Spółdzielni „SCH” w Dynowie, Cukierni Elżbiety i Wiesława Dominów z Bachórza, Cukierni „Paula” Elżbiety Piskorek z Dynowa, Restauracji „Aleksandria” z Dynowa, Zakładów Przetwórstwa Mięsnego „Błażowiak” z Błażowej. Były też podziękowania od dyrekcji szkoły - za pomoc dla wielu sponsorów oraz zaproszenie do degustacji regionalnych potraw. Jak co roku gala konkursowa została wzbogacona o specjalny poczęstunek proziaki, chleb ze smalcem, masłem czosnkowym przygotowane przez „Karczmę pod Semaforem” z Bachórza i fasolkę po bretońsku, ufundowane przez sponsorów konkursu.

Mamy nadzieję, że kolejny konkurs w przyszłym roku zgromadzi jeszcze większą rzeszę talentów,  bardziej zagospodaruje „otwartą przestrzeń” i przysporzy więcej niespodzianek.  (Halina Cygan)

Ostatnio zmienianyniedziela, 19 kwiecień 2015 19:48

Galeria

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne