Menu
Dzisiaj jest: 3 Październik 2022    |    Imieniny obchodzą: Teresa, Gerard, Bogumił

obraz viber 2022 09 05 19 19 51 709

Dzień Edukacji Narodowej w ZSZ Dynów

fot. arch. ZSZ Dynów fot. arch. ZSZ Dynów

14 października, młodzież Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, przygotowanym programem artystycznym, powitała swoich wychowawców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły i rodziców na uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Po krótkiej części oficjalnej z pocztem sztandarowym, przedstawiony został program artystyczny, obrazujący na wesoło życie szkoły.

            Pani Dyrektor Halina Cygan przekazując życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w swoim wystąpieniu powiedziała, m.in. „…. wyrażam słowa uznania dla całego Grona Pedagogicznego oraz wszystkich Pracowników Szkoły.  Życzę wszystkim nauczycielom aby trudowi wkładanemu w edukację towarzyszyły zaufanie i szacunek uczniów oraz satysfakcja z dobrze wykonywanej pracy. Niech praca  z młodzieżą będzie przyjemnością, a sukcesy uczniów nagrodą za codzienny trud. Byłym Nauczycielom i  Pracownikom Szkoły  chciałam  także  podziękować  za  wieloletni trud włożony w wychowanie  młodego pokolenia i  rozwój  Zespołu  Szkół  Zawodowych  im. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego w Dynowie….”

Wyrazem wdzięczności ze strony uczniów, za trud nauczycielski, były symboliczne kwiaty, wręczone pedagogom i pracownikom szkoły, a także Pani Dyrektor Halinie Cygan, przez Prezesa i Wiceprezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pana Stanisława Tymowicza i Pana Piotra Krupę, a także Przewodniczącą Rady Rodziców Panią Marię Siekaniec.  Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przekazali także przedstawiciele Organu Prowadzącego Szkołę: Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski i Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, Poseł na Sejm RP Pan Zbigniew Chmielowiec oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie Pani Henryka Papiernik z pracownikami.

                          Natomiast w dniu 12 października podkarpaccy nauczyciele, pracownicy oświaty zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi, nagrodami Ministra Edukacji Narodowej i Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Uroczyste wręczenie odznaczeń i wyróżnień ściągnęło do Rzeszowa nauczycieli i pracowników oświaty z całego województwa. Dla naszej społeczności szkolnej była to szczególna uroczystość, ponieważ szczególne wyróżnienie –  Medal  Komisji Edukacji Narodowej za  szczególne  zasługi  na  rzecz  oświaty i  wychowania  otrzymały: Pani Beata Irzyk i Pani Elżbieta Kiszka, natomiast Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymali: Pani Agata Krupa i Pan Piotr Marcinek. Odznaczeń dokonali Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki i Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty.

       W tym szczególnym dniu Nagrodę Starosty Powiatu Rzeszowskiego otrzymał Pan Władysław Galej, natomiast nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali: Pan Adam Bogusz, Pani Anna Fara,  Pani Anna Gierula, Pani Beata Irzyk, Pan Marcin Kałamucki, Pani Renata Mazur, Pani Honorata Mikoś, Pan Jarosław Mol, Pani Agnieszka Piejko, Pani Bogusława Smolińska, Pani Barbara Ślemp, Pan Maciej Tymowicz, Pani Małgorzata Trybalska, Pani Magdalena Wolańska, Pani Halina Wandas, Pan Piotr Zdeb.  

Wszystkim serdecznie dziękuję i gratuluję.

Halina Cygan

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 17 październik 2016 15:55
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne