Menu
Dzisiaj jest: 20 Marzec 2023    |    Imieniny obchodzą: Aleksandra, Klaudia, Anatol

XVII edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Zdrowe Podkarpacie”

XVII edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem                 „Zdrowe Podkarpacie”

XVII edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „ Zdrowe Podkarpacie” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, odbyła się 06.04.2017r. w dwóch etapach: rano od godz.8.00 rozpoczął się konkurs recytatorsko - inscenizacyjny, a w południe, o godz. 12.00 nastąpił finał, którego głównym punktem było rozdanie nagród i wyróżnień oraz występy artystyczne.

Patronat nad konkursem sprawowali: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Rzeszowski, Burmistrz Miasta Dynów, Wójt Gminy Dynów, Podkarpacki Kurator Oświaty, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Polskie Radio Rzeszów S.A., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Brzozowiana – portal regionu brzozowskiego na Podkarpaciu, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie.

Galę konkursową prowadziła Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, która oprócz zaprezentowania nagrodzonych i wyróżnionych uczestników konkursów, serdecznie powitała zaproszonych gości i wszystkich, którzy przybyli na konkurs, a byli to:

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie reprezentowali: Pan Adam Kozak – Naczelnik Wydziału Społeczno – Oświatowego, Pani Elżbieta Kubicka i Pan Marcin Tupaj z Wydziału Społeczno – Oświatowego, Pani Iwona Zawadzka - Kierownik Biura Promocji, Pan Michał Łazarów z Biura Promocji oraz Radni Rady Powiatu Rzeszowskiego – Pan Krzysztof Kędzierski, Pan Jan Sieńko i Pan Aleksander Stochmal.

Ks. Prałat Stanisław Janusz – Dziekan Dekanatu Dynowskiego, Ks. Marek Wojnarowski - dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, a także Pan Bartosz Podubny - Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu, Pan Marek Jastrzębski - Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Pani Anna Kowalska – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, Pan Robert Pieszczoch – Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Pan Tomasz Kałamarz.  

Miasto Dynów reprezentowali: Pan Zygmunt Frańczak - Burmistrz Miasta Dynów, Pani Renata Potoczna - Skarbnik Miasta Dynów, Pani Ewa Hadam - Przewodnicząca Rady Miasta Dynów, Pan Stanisław Tymowicz były Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, a zarazem Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pan Piotr Krupa - Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Radny Miasta Dynów, właściciel Zakładu Usługowo - Handlowego „KRUPP” z Dynowa, Pani Grażyna Paździorny - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, Pan Adam Pilch - Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów, Pan Adam Ryba – Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Dynowie, oraz dyrektorzy placówek oświatowych Pogórza Przemysko – Dynowskiego: Pan Kazimierz Żak - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, Pani Zbigniew Walus - Wicedyrektor Zespołu Szkół w Dynowie, Pan Jan Gosztyła Dyrektor Zespołu Szkół w Hłudnie, Pan Roman Mryczko – Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Łubnie. Media reprezentowała Pani Anna Leśniewska z redakcji programów kultury wysokiej i publicystyki z Polskiego Radia „Rzeszów”. W gali konkursowej wzięli także udział: Pani Krystyna Dżuła – Prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie i Pan Łukasz Domin – Prezes Stowarzyszenia „Aktywny Dynów” i Towarzystwa Sportowego DYNOVIA Dynów.

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach, oraz konkursie towarzyszącym „Co dobrego z lasu?”,  którym przewodniczyły zespoły jurorskie.

Kategorię recytatorską - gdzie udział wzięło 22 uczestników, oceniali: Pani Grażyna Malawska – instruktor w Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie, Pani Jadwiga Orzechowska - instruktor w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, Pani Anna Leśniewska z redakcji programów kultury wysokiej i publicystyki Polskiego Radia „Rzeszów”.

Najlepsze, z nadesłanych 33. prac multimedialnych wybierali: ks. Marek Wojnarowski - dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Pani Iwona Zawadzka - kierownik Biura Promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Pan Marcin Tupaj inspektor w Wydziale Społeczno – Oświatowym Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.  

Komisja „plastyczna”, miała do oceny twórczość 110 uczestników, a zajmowali się tym: Pan Bogusław Kędzierski – rzeźbiarz dynowski, właściciel „Galerii Pniak” w Dynowie, Anna Nowicka Hardulak – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Dynowie, oraz Państwo Jolanta i Janusz Miklasz – właściciele „Galerii na Zabramie” w Dynowie. Ponadto na konkurs wpłynęło 27 prac ze szkół podstawowych (ich autorzy zostali nagrodzeni dyplomami za udział, a szkoły nagrodą książkową).

Natomiast 58 prac nadesłanych na konkurs towarzyszący organizowany wspólnie ze szkołą przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie i Nadleśnictwo Dynów „Co dobrego z lasu?” oceniali: Pani Małgorzata Kaczorowska z Nadleśnictwa Dynów, Pani Grażyna Paździorny - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie i przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Pan Tomasz Kałamarz.

Wyniki końcowe:

Kategoria plastyczna

I miejsce        Jakub Miśniakiewicz – Zespół Szkół w Dynowie

II miejsce      Sylwia Mazur – Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku

                         Izabela Niemiec – Zespół Szkół w Dynowie  

III miejsce     Piotr Pasierbski – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Przemyślu

                         Justyna Bugira – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

                        Katarzyna Chachura – Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku

Wyróżnienia

                        Justyna Kruk - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Przemyślu

Kamil Głąb – Gimnazjum w Kańczudze

Weronika Bieleń – Zespół Szkół w Dzikowcu

Karolina Sowa – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Martyna Suchecka – Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu

Aleksandra Marek – Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie

Paweł Dyrkacz – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku

Karolina Mocha – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Paulina Bielec – Zespół Szkół w Dynowie

Patrycja Hendzel – Liceum Ogólnokształcące w Dynowie

Nagroda specjalna ufundowana przez Stowarzyszenie „Aktywny Dynów” Sabina Głowacz - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie.

Kategoria multimedialna

            I miejsce        Kamila Bułdak – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

            II miejsce      Jakub Dąbrowski – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

III miejsce     Dominika Potoczna – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Wyróżnienia

                        Sebastian Szczepek – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie

                        Grzegorz Szałajko - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Paweł Sierant – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Magdalena Boroń – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Piotr Kiełbasa – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Kategoria recytatorsko – inscenizacyjna

I miejsce        Aleksandra Szczepan - Zespół Szkół w Dynowie

                                   Wioletta Łysek – Zespół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie

II miejsce      Laura Kilon - Liceum Ogólnokształcące w Dynowie

III miejsce     Karolina Sowa - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Wyróżnienia

Agnieszka Jureczko - Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

 Joanna Niemiec – Zespół Szkół w Łubnie

Martyna Kłyż i Hubert Kozdra - Liceum Ogólnokształcące w Dynowie

Konkurs towarzyszący „Co dobrego z lasu?”

Kategoria gimnazja

I miejsce        Aleksandra Szczepan – Zespół Szkół w Dynowie

II miejsce      Karolina Kopacka – Publiczne Gimnazjum w Dubiecku

III miejsce     Emilia Jarema – Zespół Szkół w Hłudnie

Wyróżnienia

                        Stanisław Tworzydło – Zespół Szkół w Hłudnie

                        Hubert Bujdasz – Zespół Szkół w Dynowie

                        Dominika Mareńczak – Publiczne Gimnazjum w Birczy

                        Natalia Mościszko – Gimnazjum w Krasiczynie

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce        Katarzyna Chachura – Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku

II miejsce      Dominik Birak – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

                                   Ewelina Czycz – Zespół Szkół Leśnych w Lesku

III miejsce     Aleksander Dudek – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

                                   Dorota Łazor – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Wyróżnienia

                        Sabina Mnich – Liceum Ogólnokształcące w Dynowie

                        Filip Jagusztyn – Liceum Ogólnokształcące w Dynowie

                        Aleksandra Błotnicka – Liceum Ogólnokształcące w Dynowie

                        Dominika Jarosz – Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie

                        Mateusz Dańczak – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Każdy uczestnik XVII edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem: „Zdrowe Podkarpacie”, otrzymał pamiątkowy dyplom oraz przepiękne nagrody ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu, Burmistrza Miasta Dynów, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Wójta Gminy Dynów, Nadleśnictwo Dynów, Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, Bank Spółdzielczy w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Miejską Bibliotekę Publiczną w Dynowie,  a szkoła (38 szkół) i opiekunowie (60 osób), podziękowania.        

Gala konkursowa tradycyjnie rozpoczęła się, odśpiewaniem hymnu imprezy pt.: „Podkarpacie”. W podsumowaniu, zaprezentowała się Szkolna Grupa Artystyczno - Teatralna „ANTRAKT” z programem artystycznym zatytułowanym „Moda na zdrowie, a także z pokazem tańca Szkolna Grupa Sportowo – Taneczna „APLAUZ”. Ponadto galę uświetniły pokazy taneczne („ZAKOCHANY PIERROT” i „PAJĄK I MOTYLE”) w wykonaniu Zespołu „GEST” z Brzozowa, kierowanego przez Pana Marka Grządziela, oraz pokazy JU-JITSU wykonane przez Uczniowski Klub Sportowy KIGAI Wara. Jak co roku gali towarzyszyła także bardzo bogata oprawa scenograficzna pod hasłem „Zdrowe Podkarpacie to…”, badania profilaktyczne (sprzęt rehabilitacyjny, nowoczesne urządzenia medyczne służące do badań profilaktycznych), żyj bez nałogów (m.in. plakaty antynikotynowe), prawidłowe odżywianie (piramida zdrowia), sport (bardzo nowoczesny sprzęt sportowy, oraz Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo). Część oprawy zajęło zaprezentowanie prac plastycznych, broszur informacyjnych „Co dobrego z lasu?”, które wpłynęły na konkurs.   

            Końcowa część konkursu to podziękowania za jego organizację, a przekazali je organizatorom: Pan Adam Kozak – Naczelnik Wydziału Społeczno – Oświatowego Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Ks. Prałat Stanisław Janusz - Dziekan Dekanatu Dynowskiego, Pan Zygmunt Frańczak - Burmistrz Miasta Dynów, Pan Stanisław Tymowicz i Pan Piotr Krupa ze Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pani Anna Kowalska – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, Pan Marek Jastrzębski - Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Swoje gratulacje przesłali także: Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Stanisław Ożóg, Poseł na Sejm RP Pani Krystyna Wróblewska, Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Władysław Ortyl.   

Tradycyjnie już przygotowano degustację wyrobów: Piekarni Gminnej Spółdzielni „SCH” w Dynowie, Cukierni Elżbiety i Wiesława Dominów z Bachórza, Cukierni „Paula” Elżbiety Piskorek z Dynowa, Zakładów Przetwórstwa Mięsnego „Błażowiak” z Błażowej. Były też podziękowania od dyrekcji szkoły - za pomoc dla wielu sponsorów oraz zaproszenie do degustacji regionalnych potraw. Jak co roku gala konkursowa została wzbogacona o specjalny poczęstunek proziaki, chleb ze smalcem, masłem czosnkowym przygotowane przez „Karczmę pod Semaforem” z Bachórza i gulasz, ufundowane przez sponsorów konkursu. Ponadto na łączniku szkolnym można było skorzystać z porad: dietetyczki Pani Eweliny Szeremety Łach, specjalisty medycyny naturalnej, fizjoterapeuty Pana Łukasza Matlaka, a także pszczelarza Pana Roberta Młynarskiego.

Mamy nadzieję, że kolejny konkurs w przyszłym roku zgromadzi jeszcze większą rzeszę talentów, bardziej zagospodaruje „otwartą przestrzeń” i przysporzy więcej niespodzianek. (Materiał przesłany)

Ostatnio zmienianyniedziela, 09 kwiecień 2017 13:10
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne