Menu
Dzisiaj jest: 22 Luty 2024    |    Imieniny obchodzą: Marta, Małgorzata, Piotr

obraz viber 2023 12 13 19 58 47 737

Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie - „Szkołą fachowych kompetencji zawodowych”

fot. arch. ZSZ Dynów fot. arch. ZSZ Dynów

    W roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie prowadzony przez Powiat Rzeszowski dokonał naboru do trzech klas czteroletniego Technikum oraz jednej klasy trzyletniej Branżowej Szkoły I Stopnia.

Uczniowie rozpoczęli naukę w zawodach:

Technik pojazdów samochodowych z innowacją pedagogiczną – nowoczesne technologie w obróbce skrawaniem (1TPS, wychowawca p. Piotr Marcinek). Zawód pozwala uzyskać kwalifikacje:

- Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

- Organizowanie i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Po ukończeniu technikum można znaleźć zatrudnienie w salonach obsługi i sprzedaży samochodów, warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach diagnostyki pojazdów, firmach przewozowych i kurierskich, firmach sprzedających części samochodowe itp.

Technik logistyk z innowacją pedagogiczną - edukacja transgraniczna i bezpieczeństwo wewnętrzne (1TL, wychowawca p. Agata Krupa). Kwalifikacje tego zawodu to:

- Obsługa magazynów.

- Organizacja transportu.

Po ukończeniu technikum można znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowo-usługowych, firmach transportowych i spedycyjnych.

Technik informatyk z innowacją pedagogiczną - edukacja transgraniczna i bezpieczeństwo wewnętrzne (1TI, wychowawca p. Renata Mazur). Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako np. programista, projektant stron internetowych, administrator sieci komputerowych, grafik komputerowy, konsultant wdrażający programy komputerowe itp.

Mechanik pojazdów samochodowych (1a, wychowawca p. Ryszard Dymczak). Absolwenci uzyskują tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Uzyskane wykształcenie daje możliwość ubiegania się o przyjęcie do Branżowej Szkoły II stopnia lub o zatrudnienie zakładach branży mechanicznej  lub w firmach o zbliżonych profilach i działalności.

W ofercie edukacyjnej szkoła ma również technikum kształcące w zawodzie technik handlowiec z innowacją pedagogiczną - obsługa ruchu  turystycznego.

Po skończeniu technikum można znaleźć zatrudnienie jako sprzedawca, przedstawiciel handlowy, dystrybutor, kierownik działów sprzedaży, prowadzić własną działalność gospodarczą itp.

Od 1 października 2016 r. do 1 października 2019r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w porozumieniu z Organem Prowadzącym Szkołę Powiatem Rzeszowskim realizuje projekt pt. „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. „Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego”. Jest to program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

 Celem projektu jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego m.in. poprzez:

 - uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez uczniów poprzez udział w płatnych wakacyjnych stażach i praktykach w zakładach pracy, dzięki którym uczniowie będą bardziej konkurencyjni na rynku pracy, co przyczyni się do wzrostu zatrudnienia absolwentów szkoły.

W tegorocznych stażach uczestniczyło 62 uczniów. Ich celem było nabycie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy przez ucznia. Uczniowie odbywali czterotygodniowy staż (150 godzin) w zakładach pracy związanych z wybranym kierunkiem kształcenia.

- doposażenie szkoły w nowoczesne środki dydaktyczne.

W kwietniu 2017 r. zakupiono 47 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do dwóch pracowni informatycznych, 18 laptopów z oprogramowaniem do pracowni logistycznej, oraz wyposażono pracownię języków obcych w: stoliki, krzesła, stanowiska uczniowskie ze słuchawkami, tablicę interaktywną, projektor, oprogramowanie do sterowania pracownią, zestawy tablic i filmów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych, doposażono pracownie diagnostyki samochodowej w nowoczesny sprzęt warsztatowy i przyrządy kontrolno – pomiarowe, co przyczyni się do poprawy jakości kształcenia i wyników egzaminów zawodowych.

- objęcie wsparciem w postaci zajęć pozalekcyjnych i kursów zawodowych.

Uczestniczący w projekcie uczniowie, uzyskają dodatkowe kwalifikacje zawodowe, dzięki którym będą mogli pracować nie tylko w wyuczonym zawodzie, ale także w zawodach pokrewnych, co sprawi, że łatwiej będzie im znaleźć pracę po ukończeniu szkoły.

Główne zadania jakie są i będą realizowane w projekcie to kursy zawodowe dla uczniów:

 • kurs obsługi wózków widłowych – kierowca operator wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej,
 • kurs spawania metodą TIG (spawania łukowego elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych - argon) w zakresie wykonywania spoin pachwinowych w złączach blach. Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach - (W-14/IS-17) oraz wg zasad ujętych w normie PN EN ISO 9606-1, którego zaliczenie uprawnia do uzyskania Książeczki Spawacza ze stosownym wpisem zgodnym z Polską Normą, a także Świadectwo Egzaminu Spawacza zgodnie z normą PN EN ISO 9606-1 firmowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i honorowane na całym świecie, dostępne w językach: angielskim i niemieckim,
 • kurs obsługi kas fiskalnych dla uczniów technikum w zawodzie technik handlowiec, technik logistyk - umiejętność potrzebna w każdej firmie usługowo – handlowej,
 • kurs programowania obrabiarek CNC, z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania SinuTrain – Siemens,
 • kurs obsługi ruchu turystycznego - agroturystyki, na kursie uczniowie dowiedzą się jak krok po kroku utworzyć gospodarstwo agroturystyczne, które zmierza od idei do konkretnych działań przynoszących korzyści finansowe. Podczas kursu uczniowie zdobędą gruntowną wiedzę i umiejętności, które pozwolą im wykorzystać rodzinne gospodarstwo i w przyszłości prowadzić własną działalność gospodarczą,
 • kurs prowadzenia e-sklepu, który ma na celu nauczyć uczniów prowadzenia działalności usługowo – handlowej w sieci internetowej, zainspirowanie młodzieży do rozważenia kariery przedsiębiorczej jako atrakcyjnej ścieżki rozwoju zawodowego. Pozwoli uczniom zdobyć wiedzę, będącą podstawą do samodzielnego konfigurowania i obsługiwania sklepu internetowego,
 • wyjazdy studyjne do zakładów pracy i na uczelnie - celem wyjazdów jest zwiększenie wiedzy uczniów na temat możliwości rozwoju własnej kariery zawodowej oraz odpowiedzialności za własną edukację i przyszłości, poszerzenie wiedzy na temat potrzeb współczesnych pracodawców, uwrażliwienie na potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji i potwierdzania posiadanych kwalifikacji.

Warto uczyć się w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie!

Renata Mazur

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 02 październik 2017 00:28
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne