Menu
Dzisiaj jest: 19 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Mikołaj, Piotr, Urban

Turniej piłki nożnej w ramach projektu „Biegnij po zdrowie”

fot. arch. ZSZ Dynów fot. arch. ZSZ Dynów

25 kwietnia Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie wraz z Zespołem Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie, było organizatorem turnieju piłki nożnej przeprowadzonego w ramach projektu pod nazwą „Biegnij po zdrowie”. Projekt realizowany jest, jako zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”. 

W turnieju wzięło udział ponad 100 uczestników zajęć i liczna grupa kibiców – fanów pił-ki nożnej. Przy dość wietrznej pogodzie na boisku sportowym ORLIK w Dynowie został róże-grany turniej piłki nożnej, do którego zgłosiło się 10 drużyn. Uroczystego otwarcia turnieju do-konał Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie – Pan Stanisław Tymowicz, a także swoje sportowe pozdrowienie wszystkim uczestnikom turnieju przekazała Pani Halina Cygan – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Nagrody zostały ufundowane przez SP ZSzZ w Dynowie z dotacji uzyskanej w projekcie „Biegnij po zdrowie”, natomiast napoje i posiłek dla zawodników, przekazało Stowarzyszenie z własnych środków.

Turniej przygotowali członkowie SP ZSzZ w Dynowie: Pan Paweł Gierula, Pan Piotr Marcinek, Pan Marek Paściak i Pani Alina Paściak – nauczyciele wychowania fizycznego ZSzZ w Dynowie, przy współpracy innych członków Stowarzyszenia oraz Pana Wojciecha Fary – ratownika medycznego i Pana Łukasza Domina – Prezesa Stowarzyszenia „Aktywny Dynów”, a zarazem Animatora sportu w Dynowie.

 „Szkolenie z prelekcją z zakresu profilaktyki uzalżnień” (alkohol, narkotyki) pod hasłem: „Biegnij po zdrowie…”.

23 maja 2017r. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie zorganizowało „Szkolenie - prelekcję z zakresu profilaktyki uzależnień (alkohol) „ pod hasłem: „Biegnij po zdrowie”. Szkolenie prelekcję z zakresu profilaktyki uzależnień (alkohol) dla uczniów klas pierwszych przeprowadził Pan Mirosław Malicha z Grupy AA „SEBASTIAN” z Dynowa, z zakresy profilaktyki uzależnień (narkotyki) przeprowadziła Pani Elżbieta Kiszka. Uczniowie w trakcie prelekcji mieli możliwość poznania zagrożeń płynących z używania narkotyków, nadużywania, czy też w ogóle spożywania alkoholu. Osobiste refleksje, przeżycia prowadzącego, jeszcze bardziej unaoczniły młodzieży jak wielki ludzkich tragedii niesie alkohol.

Szkolenie otworzył Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dy-nowie Pan Stanisław Tymowicz i Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Pani Halina Cygan.

 Konkurs fotograficzny pod hasłem: „Zdrowie w obiektywie” w ramach projektu  „Biegnij po zdrowie…”.

            14 września 2017 r. Stowarzyszenie Przyjaciół zespołu Szkół Zawodowych wraz z Zespołem Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie dokonali rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego pod hasłem „Zdrowie w obiektywie” w ramach projektu pod nazwą „BIEGNIJ PO ZDROWIE”. Celem konkursu była promocja zdrowego trybu życia i promocja szeroko rozumianego sportu. Na konkurs, którego regulamin opracowała Pani Honorata Mikoś, wpłynęło 19 prac fotograficznych.

Komisja konkursowa w składzie:

1.         Pani Halina Cygan – dyrektor ZSzZ w Dynowie.

2.         Pan Piotr Marcinek – nauczyciel w-f ZSzZ w Dynowie

3.         Pan Stanisław Tymowicz – Prezes SP ZSzZ w Dynowie.

I miejsce Dominika Kłyż – kl. 3THPS, II miejsce Magdalena Gierula – kl. 3THPS, Sylwia Siuśta – kl. 3THPS, wyróżnienia: Dariusz Król –kl. 2TI, Dawid Hadam – kl. 2TI, Teresa Bołoz – kl. 3THPS.

Nagrody konkursowe ufundowane przez Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie zostały wręczone przy okazji kolejnych zajęć projektowych. Projekt realizowany w ramach zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”. Zadanie jest współfinansowane przez Gminę Miejską Dynów. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!!!!

 Zawody lekkoatletyczne - w ramach projektu „Biegnij po zdrowie”.

 10 i 17 października 2017 r. na obiektach sportowych Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie zorganizowało zawody sportowe pod hasłem: „Biegnij po zdrowie…” Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zaplanowano trójbój lekkoatletyczny w skład, którego wchodziły; w kategorii dziewcząt: bieg na 100m, pchnięcie kulą 3 kg lub 4 kg i skok w dal; w kategorii chłopców: bieg na 100m, pchnięcie kulą 5 kg lub 6 kg i skok w dal. Po rozegraniu wszystkich przewidzianych konkurencji wyłoniono zwycięzców.

Zajęciom sportowo – rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży towarzyszyły: występ Szkolnej Grupy Sportowo Tanecznej „APLAUZ”, a także porady medyczne i pomiary ciśnienia.

Wśród dziewcząt triumfowała Teresa Bołoz z klasy 3THPS przed Małgorzatą Bołoz z klasy 1TL i Kingą Baran z klasy 1TL, natomiast wśród chłopców zwyciężył Paweł Wojdyło z klasy 4TI przed Józefem Pawełkiem z klasy 3a i Kacprem Popkiem z klasy 3TL.

17 października 2017 r. na obiektach sportowych Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie zorganizowało zawody sportowe pod hasłem: „Biegnij po zdrowie…” dla dziewcząt i chłopców - uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dynowie (szkoła podstawowa i gimnazjum) w następujących konkurencjach: trójbój lekkoatletyczny, w skład, którego wchodziły; w kategorii dziewcząt: bieg na 100m, pchnięcie kulą i skok w dal; w kategorii chłopców: bieg na 100m, pchnięcie kulą i skok w dal.

 Po rozegraniu wszystkich przewidzianych konkurencji wyłoniono zwycięzców. I tak wśród dziewcząt w kategorii szkołą podstawowa: I miejsce Gabriela Marszałek, II miejsce Paulina Chorążykiewicz, III miejsce Hanna Marszałek, w kategorii gimnazjum: I miejsce Aleksandra Bielec, II miejsce Karolina Skubisz, III miejsce Julia Tereszak, natomiast wśród chłopców w kategorii szkoła podstawowa: I miejsce Jakub Duchniak, II miejsce Karol Pałys, III miejsce Marek Martowicz, w kategorii gimnazjum: I miejsce Miłosz Kocyła, II miejsce Jakub Kocaj, III miejsce Dominik Pyś.              Opiekunami uczniów byli Pan Damian Chudzikiewicz i Pan Radosław Telega.

Ze strony Stowarzyszenia współpracowali, jako sędziowie i organizatorzy: Pani Alina Paściak, Pan Paweł Gierula, Pan Piotr Marcinek, Pan Marek Paściak, opiekę medyczną zapewniał Pan Wojciech Fara – ratownik medyczny. Powyższe zajęcia sportowo - rekreacyjne mogły odbyć się dzięki środkom z zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu” współfinansowanego przez Gminę Miejską Dynów i środkom z budżetu Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie oraz dzięki zaangażowaniu się też Dyrekcji ZSzZ w Dynowie – Pani Haliny Cygan, Pana Piotra Zdeba. Gratulujemy zdobytych nagród, dziękujemy uczestnikom za udział i sportową rywalizację.

         Realizacja projektu była możliwa dzięki zaangażowaniu się wielu osób ze Stowarzyszenia, a także nauczycieli i pracowników ZSzZ w Dynowie. Dziękujemy tym, którzy w różny sposób współpracowali przy realizacji projektu a szczególnie nauczycielom wychowania fizycznego: Panu Pawłowi Gieruli, Panu Piotrowi Marcinkowi, Panu Markowi Paściakowi, Pani Alinie Paściak dyrekcji i kierownictwu szkoły; Pani Dyrektor - Halinie Cygan, Panu Wicedyrektorowi - Piotrowi Zdebowi, Kierownikowi Szkolenia Praktycznego - Panu Marcinowi Kałamuckiemu i Kierownikowi Gospodarczemu - Panu Maciejowi Tymowiczowi, Pani Księgowej - Halinie Wandas, nauczycielom ZSzZ; Pani Pedagog Elżbiecie Kiszce, Pani Honoracie Mikoś, Panu Ryszardowi Dymczakowi, Pani Halinie Rybie, Pani Bogusławie Pinkowicz, Pani Bogusławie Smolińskiej, Panu Wojciechowi Hamerli oraz osobom współpracującym; Panu Mirosławowi Malisze, Panu Łukaszowi Dominowi, Panu Wojciechowi Farze, Panu Damianowi Chudzikiewiczowi i Panu Radosławowi Teledze.     

Zadanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”.                                         

                                                                                                            Prezes

Stowarzyszenia Przyjaciół ZSzZ w Dynowie

Stanisław Tymowicz

Ostatnio zmienianyczwartek, 02 listopad 2017 23:12
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne