Menu
Dzisiaj jest: 2 Kwiecień 2023    |    Imieniny obchodzą: Maria, Franciszek, Urban

Kolejne stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

fot. arch. ZSZ Dynów fot. arch. ZSZ Dynów

W ramach projektu: „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych rok szkolny 2017/2018” realizowanego przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Departament Edukacji, Nauki i Sportu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji   w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych –  szkolnictwo zawodowe.

Projekt jest skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych - zawodowych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. 22 listopada 2017r.  Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr  369/7766/17 zatwierdził listę rankingową wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018. Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie - 5 uczniów znalazło się w gronie 385 uczniów z całego województwa podkarpackiego, którym przyznano takie stypendia, a są to:

       Justyna Bugira (4THL) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik logistyk –opiekun Pani Katarzyna Marcinek.

       Kamila Bułdak (3TI) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk – opiekun Pani Honorata Mikoś.

       Damian Domin (4TPS) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych – opiekun Pan Sławomir Litwin.

       Marcin Konopka (3TL) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik logistyk – opiekun Pani Renata Łybacka.

       Kamil Nowak  (3TPS) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych – opiekun Pan Piotr Cygan.

dla których zostały przygotowane i złożone wnioski konkursowe. 

1) Aby otrzymać takie stypendium należało spełnić, m.in. następujące kryteria obowiązkowe:

a) być uczniem co najmniej  2 klasy ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej,

b)  na stałe mieszkać na terenie województwa podkarpackiego lub uczęszczać do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,

c)  średnia ocen z wszystkich przedmiotów co najmniej 4,3 na zakończenie poprzedniego

    roku  nauki (tj.  rok szkolny 2016/2017),

d) średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów zawodowych (w przypadku braku trzech

    przedmiotów zawodowych na świadectwie - z 2 przedmiotów zawodowych i 1 przedmiotu „ogólnego” powiązanego  z zawodem realizowanego na poziomie rozszerzonym. W przypadku gdy na

    świadectwie znalazłby się  tylko  1 przedmiot zawodowy – średnia ocen dotyczy: 1 przedmiotu

   zawodowego i dwóch   przedmiotów „ogólnych”  powiązanych z zawodem realizowanych na poziomie  rozszerzonym) na  poziomie nie niższym niż 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z roku szkolnego 2016/2017, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,

 e) opracować Indywidualny Plan Rozwoju edukacyjnego, tj. zindywidualizowany program

     rozwoju  edukacyjnego ucznia szczególnie uzdolnionego, opracowany do realizacji w roku szkolnym 2017/2018.

2. Kryteria dodatkowe:

a) szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów zawodowych lub przedmiotów „ogólnych”, powiązanych z zawodem,

b) inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów zawodowych lub przedmiotów

  „ogólnych”,  powiązanych  z zawodem. Warto znaleźć się w gronie najlepszych, bo stawką  są uznanie, poczucie własnej wartości oraz stypendium pieniężne. (CH)

 

Ostatnio zmienianyśroda, 29 listopad 2017 15:31
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne