Menu
Dzisiaj jest: 4 Październik 2023    |    Imieniny obchodzą: Rozalia, Franciszek, Konrad
Magdalena Korona
reklama
Józef Gdański
reklama

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie

22 czerwca w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie (szkoły prowadzonej przez Powiat Rzeszowski) odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Uroczystość rozpoczęła krótkim programem artystycznym, który z tej okazji przygotowali uczniowie pod opieką Pani Bogusławy Pinkowicz i Pani Agaty Krupy. Następnie Pani Dyrektor Halina Cygan w swoim wystąpieniu przedstawiła najważniejsze sukcesy szkoły, podsumowała działalność dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczą szkoły, podziękowała Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Niepedagogicznym za całoroczny trud oraz Rodzicom za pracę na rzecz szkoły. Słowa podziękowania za całoroczne prowadzenie szkoły, okazane wsparcie i zrozumienie zostały skierowane także do Organu Prowadzącego Szkołę Powiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą Józefem Jodłowskim i Panem Wicestarostą Markiem Sitarzem oraz Naczelnika Wydziału Społeczno – Oświatowego Pana Adama Kozaka.

       Wyróżniający się uczniowie – 25 osób (średnia ocen 4,75 i wyżej) z rąk Wicestarosty Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza, Dyrektora szkoły otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy wzorowego ucznia, listy gratulacyjne dla rodziców i nagrody książkowe. W trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego odbyło się także pożegnanie nauczycieli odchodzących na zasłużony odpoczynek: Pani Anny Mol – nauczyciela języka polskiego, Pana Władysława Galeja – nauczyciela nauki jazdy i ks. Stanisława Pieńczaka – księdza katechety.

W imieniu Zarządu Powiatu Rzeszowskiego do odchodzących nauczycieli słowa podziękowania i gratulacji skierował Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz. Ponadto odchodzący nauczyciele otrzymali listy gratulacyjne od Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego i Wicestarosty Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza, poza tym Pani Anna Mol i Pan Władysław Galej otrzymali nagrody Starosty Rzeszowskiego. Słowa podziękowania wraz ze skromnymi upominkami i kwiatami do odchodzących na zasłużony odpoczynek nauczycieli skierowali: Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych                                w Dynowie, przedstawiciele Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.

Pani Anna Mol w imieniu całej trójki nauczycieli podziękowała za wieloletnią współpracę, pomoc, i zrozumienie. Wyrazem podziękowania były przepiękne kosze kwiatów, które otrzymali: Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, Pani Dyrektor Halina Cygan, były Dyrektor szkoły a zarazem Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz i Wicedyrektor szkoły Pan Piotr Zdeb.

Ponadto uczniowie klasy 3a (Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych) otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, a wyróżniający się sportowcy nagrody rzeczowe. Poza tym wyróżniający się uczniowie (60 osób) z średnią ocen 4,0 - 4,74 otrzymali z rąk Dyrektora szkoły i wychowawców listy gratulacyjne dla rodziców i nagrody książkowe, część rodziców osobiście odebrała słowa podziękowania za trud wychowawczy. Natomiast wyróżniający się uczniowie sportowcy otrzymali z rąk byłego Dyrektora szkoły a zarazem Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pana Stanisława Tymowicza oraz nauczycieli wychowania fizycznego nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe wyróżniającym się uczniom wręczyli także: Radny Rady Powiatu Rzeszowskiego Pan Aleksander StochmalKamilowi Nowakowi z kl. 3TPS, a Radny Rady Miasta Dynów Pan Piotr Krupa – Magdalenie Boroń z kl. 2THL. Natomiast klasa 1TI (4 – letnie technikum w zawodzie technik informatyk) z rąk Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Urszuli Domaradzkiej otrzymała pamiątkowy dyplom „Najsympatyczniejszej klasy w szkole” wraz z nagrodą (wyjazd do kina).

     Podziękowania za całoroczny trud dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczy przekazali na ręce Dyrektora szkoły: Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, Przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz, Pan Piotr Krupa i Pani Honorata Mikoś i Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Urszula Domaradzka. Na koniec uczniowie podziękowali pięknymi kwiatami za całoroczny trud dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczy Dyrektorom szkoły: Pani Halinie Cygan, Panu Stanisławowi Tymowiczowi, Panu Wicedyrektorowi Piotrowi Zdebowi, Panu Kierownikowi Szkolenia Praktycznego Marcinowi Kałamuckiemu, zaproszonym Gościom, swoim wychowawcom oraz pracownikom administracji i obsługi. (HC)

Ostatnio zmienianysobota, 23 czerwiec 2018 23:42
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne