Menu
Dzisiaj jest: 19 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Mikołaj, Piotr, Urban

Kolejne stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

fot. arch. ZSZ Dynów fot. arch. ZSZ Dynów

     W ramach projektu: „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019” realizowanego przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Departament Edukacji, Nauki i Sportu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe.

     Projekt jest skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych - zawodowych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. 27 listopada 2018r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 3/53/18 zatwierdził listę rankingową wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019.
Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie - 8 uczniów znalazło się w gronie 363 uczniów z całego województwa podkarpackiego, którym przyznano takie stypendia, a są to: 

 • Magdalena Boroń (3THL) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik logistyk – opiekun Pani Honorata Mikoś.
 • Kamila Bułdak (4TI) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk – opiekun Pani Barbara Ślemp.
 • Mateusz Dańczak (4TI) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk – opiekun Pan Wojciech Hamerla.
 • Sabina Głowacz (4TL) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik logistyk – opiekun Pani Anna Kałamucka.
 • Marcin Konopka (4TL) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik logistyk – opiekun Pan Ryszard Dymczak.
 • Patryk Kudła (3TPS) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych – opiekun Pan Piotr Cygan.
 • Kamil Nowak (4TPS) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych – opiekun Pan Sławomir Litwin.
 • Sandra Siwulec (4TI) z 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk – opiekun Pan Adam Bogusz.

dla których zostały przygotowane i złożone wnioski konkursowe. 

Aby otrzymać takie stypendium należało spełnić, m.in. następujące kryteria obowiązkowe: 

a) pobieranie nauki w co najmniej 2 klasie,
b) stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego lub uczęszczanie do ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,
c) średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów z grupy przedmiotów zawodowych i/lub przedmiotów ogólnych powiązanych z zawodem na poziomie nie niższym niż 4,66 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z roku 2017/2018, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń, z zastrzeżeniem, że w grupie 3 wybranych przedmiotów musi znaleźć się przynajmniej jeden przedmiot zawodowy z oceną klasyfikacyjną na poziomie nie niższym niż 5,
d) opracowany Indywidualny Plan Rozwoju edukacyjnego, tj. zindywidualizowany program rozwoju edukacyjnego ucznia szczególnie uzdolnionego, opracowany do realizacji w roku szkolnym 2018/2019.
Kryteria dodatkowe:
a) średnia ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 4,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z roku 2017/2018, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,
b) osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów zawodowych lub przedmiotów „ogólnych” powiązanych z zawodem lub osiągnięcia zawodowe

Warto znaleźć się w gronie najlepszych, bo stawką są uznanie, poczucie własnej wartości oraz stypendium pieniężne na realizację zadań zawartych w Indywidualnym Planie Rozwoju edukacyjnego. (HC)

 

Ostatnio zmienianyczwartek, 29 listopad 2018 19:19
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne