Menu
Dzisiaj jest: 21 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Anzelm, Bartosz, Feliks

Zakończenie roku szkolnego w dynowskim Zespole Szkół Zawodowych

fot. arch. ZSZ Dynów fot. arch. ZSZ Dynów

      19 czerwca 2019 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie (szkoły prowadzonej przez Powiat Rzeszowski) odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość rozpoczęła krótkim programem artystycznym, który z tej okazji przygotowali uczniowie pod opieką Pani Honoraty Mikoś i Pani Katarzyny Marcinek. Następnie Pani Dyrektor Halina Cygan w swoim wystąpieniu przedstawiła najważniejsze sukcesy szkoły, podsumowała działalność dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczą szkoły, podziękowała Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Niepedagogicznym za całoroczny trud oraz Rodzicom za pracę na rzecz szkoły. Słowa podziękowania za całoroczne prowadzenie szkoły, okazane wsparcie i zrozumienie zostały skierowane także do Organu Prowadzącego Szkołę – Powiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą Józefem Jodłowskim i Panem Wicestarostą Markiem Sitarzem oraz Rady Powiatu Rzeszowskiego na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu Rzeszowskiego Panem Tomaszem Wojtonem.

Wyróżniający się uczniowie – 32 osoby (średnia ocen 4,75 i wyżej) z rąk Pana Jana Sieńko Członka Zarządu Powiatu Rzeszowskiego i Pani Haliny Cygan Dyrektora szkoły otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy wzorowego ucznia, oraz listy gratulacyjne dla rodziców i nagrody książkowe. Także tego zaszczytu dostąpili uczniowie klasy 3a (Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych – wychowawca Pan Marek Paściak), którzy otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Poza tym wyróżniający się uczniowie z średnią ocen 4,0 - 4,74 otrzymali z rąk Dyrektora szkoły i wychowawców listy gratulacyjne dla rodziców i nagrody książkowe, część rodziców osobiście odebrała słowa podziękowania za trud wychowawczy. Natomiast wyróżniający się uczniowie – sportowcy otrzymali z rąk Pana Piotra Krupy - Wiceprezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie oraz nauczycieli wychowania fizycznego nagrody rzeczowe. Ponadto nagrody rzeczowe wyróżniającym się uczniom wręczyli także: Pan Aleksander Stochmal - Radny Rady Powiatu Rzeszowskiego– Magdalenie Boroń z kl. 3THL a Pan Piotr Krupa - Radny Rady Miasta Dynów– Magdalenie Siry. Podczas uroczystości zostały także ogłoszone wyniki Szkolnego konkursu na najlepszą frekwencję „Jestem trendy – chodzę do szkoły”I miejsce - kl. 1TI ( wychowawca Pani Honorata Mikoś), II miejsce kl.1THL (wychowawca Pani Katarzyna Marcinek ), III miejsce kl. 1TPS (wychowawca Pani Alina Paściak). Przedstawiciele w/w klas z rąk opiekuna Samorządu Uczniowskiego Pani Honoraty Mikoś otrzymali pamiątkowe dyplomy wraz z nagrodą (wyjazd do kina).

Podziękowania za całoroczny trud dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczy przekazali na ręce Dyrektora szkoły: Pan Jan Sieńko Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w imieniu Pana Józefa Jodłowskiego – Starosty Rzeszowskiego i swoim własnym, Przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz i Pan Piotr Krupa oraz w imieniu Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Urszuli Domaradzkiej - Pan Piotr KrupaNa koniec uczniowie podziękowali pięknymi kwiatami za całoroczny trud dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczy dyrektorom szkoły: Pani Halinie Cygan, Panu Stanisławowi Tymowiczowi, Panu Wicedyrektorowi Piotrowi Zdebowi, Panu Kierownikowi Szkolenia Praktycznego Marcinowi Kałamuckiemu, zaproszonym Gościom, swoim wychowawcom oraz pracownikom administracji i obsługi. (HC)

 

 

 

Ostatnio zmienianypiątek, 21 czerwiec 2019 21:03
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne