Menu
Dzisiaj jest: 2 Czerwiec 2023    |    Imieniny obchodzą: Marianna, Marzena, Erazm

Zakończenie roku szkolnego w dynowskim Zespole Szkół Zawodowych

fot. arch. ZSZ w Dynowie fot. arch. ZSZ w Dynowie

      26 czerwca w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie (szkoły prowadzonej przez Powiat Rzeszowski) odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

      Uroczystość rozpoczęli przedstawiciele Samorządu Uczniowskim, a wcześniej wychowawcy poszczególnych klas wręczyli na zewnątrz budynku świadectwa promocyjne oraz nagrody, listy gratulacyjne dla rodziców. Następnie Pani Dyrektor Halina Cygan w swoim wystąpieniu przedstawiła najważniejsze sukcesy szkoły, podsumowała działalność dydaktyczno – opiekuńczo –wychowawczą szkoły, podziękowała Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Niepedagogicznym za całoroczny trud oraz Rodzicom za pracę na rzecz szkoły. Słowa podziękowania za całoroczne prowadzenie szkoły, okazane wsparcie i zrozumienie zostały skierowane także do Organu Prowadzącego Szkołę – Powiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą Józefem Jodłowskimi Panem Wicestarostą Markiem Sitarzem oraz Rady Powiatu Rzeszowskiego. Wyróżniający się uczniowie–36 osób (średnia ocen 4,75 i wyżej) z rąk Dyrektora szkoły oraz Wicedyrektora szkoły otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy wzorowego ucznia, listy gratulacyjne dla rodziców i nagrody książkowe. W trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego odbyło się także pożegnanie nauczycieli oraz pracowników obsługi odchodzących na zasłużony odpoczynek: Pani Barbary Gierlach – nauczyciela matematyki i przedmiotów zawodowych, Pana Jarosława Mola –nauczyciela historii i wos, Pani Wandy Tymowicz – magazyniera – intendenta, Pana Józefa Bujdasza – starszego woźnego. W imieniu Zarządu Powiatu Rzeszowskiego do odchodzących nauczycieli i pracowników słowa podziękowania i gratulacji skierował Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz. Ponadto odchodzący nauczyciele i pracownicy otrzymali listy gratulacyjne, upominki od Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego i Wicestarosty Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza, poza tym Pani Barbara Gierlach,  Pan Jarosław Mol otrzymali nagrody Starosty Rzeszowskiego, a Pani Wanda Tymowicz oraz Pan Józef Bujdasz nagrody Dyrektora szkoły. Słowa podziękowania wraz ze skromnymi upominkami i kwiatami do odchodzących na zasłużony odpoczynek nauczycieli i pracowników skierowali także: Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, grupy „Antrakt” oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Trzyna. Pan Jarosław Mol w imieniu całej czwórki podziękował za wieloletnią współpracę, pomoc, i zrozumienie. Wyrazem podziękowania były przepiękne kwiaty, które otrzymali: Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, Pani Dyrektor Halina Cygan, były Dyrektor szkoły a zarazem Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz i Wicedyrektor szkoły Pan Piotr Zdeb.

Ponadto uczniowie klasy 3a (Branżowa Szkoła I stopnia w Dynowie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych) z rąk wychowawcy Pana Ryszarda Dymczaka otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, a wyróżniający uczniowie – nagrody  rzeczowe, listy gratulacyjne dla rodziców. Podziękowania za całoroczny trud dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczy przekazali na ręce Dyrektora szkoły: Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, Przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz, Pan Marek Paściak i Pani Bogusława Pinkowicz oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Trzyna. Na koniec uczniowie klasy 3a i Samorządu Uczniowskiego podziękowali pięknymi kwiatami za całoroczny trud dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczy Panu Wicestaroście Rzeszowskiemu Markowi Sitarzowi,  Dyrektorom szkoły: Pani Halinie Cygan, Panu Stanisławowi Tymowiczowi, Panu Wicedyrektorowi Piotrowi Zdebowi, Panu Kierownikowi Szkolenia Praktycznego Marcinowi Kałamuckiemu, Zaproszonym Gościom, swoim wychowawcom, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi.

Halina Cygan

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 29 czerwiec 2020 14:27
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne