Menu
Dzisiaj jest: 8 Sierpień 2022    |    Imieniny obchodzą: Iza, Cyprian, Dominik

Zakończenie roku szkolnego w dynowskim Zespole Szkół Zawodowych

Zakończenie roku szkolnego w dynowskim Zespole Szkół Zawodowych

     25 czerwca w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie  odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Uroczystość rozpoczęli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, a wcześniej wychowawcy poszczególnych klas wręczyli świadectwa promocyjne. Następnie Pani Dyrektor Halina Cygan w swoim wystąpieniu przedstawiła najważniejsze sukcesy szkoły, podsumowała działalność dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczą szkoły, podziękowała Gronu Pedagogicznemu, pracownikom niepedagogicznym za całoroczny trud oraz Rodzicom za pracę na rzecz szkoły. Słowa podziękowania za całoroczne prowadzenie szkoły, okazane wsparcie i zrozumienie zostały skierowane także do Organu Prowadzącego Szkołę – Powiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą Józefem Jodłowskim i Panem Wicestarostą Markiem Sitarzem oraz Rady Powiatu Rzeszowskiego.

Początek uroczystości był okazją do wręczenia Panu Stanisławowi Tymowiczowi medalu "Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego" przez Wicestarostę Marka Sitarza. W trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego odbyło się także pożegnanie ks. katechety Pawła Bara oraz Pana Ryszarda Sochackiego. W imieniu Zarządu Powiatu Rzeszowskiego do ks. katechety i pracownika obsługi słowa podziękowania i gratulacji skierował Wicestarosta Marek Sitarz. Odchodzący pracownicy otrzymali listy gratulacyjne, upominki od Starostwa Rzeszowskiego  poza tym ks. Paweł Bar otrzymał nagrodę starosty a Pan Ryszard Sochacki nagrodę dyrektora szkoły. Słowa podziękowania wraz ze skromnymi upominkami i kwiatami do odchodzących pracowników skierowali: dyrektor Halina Cygan, przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, przedstawiciele Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Trzyna. Ks. Paweł Bar podziękował wszystkim za wieloletnią współpracę, pomoc, i zrozumienie. Wyrazem podziękowania były przepiękne kwiaty, które otrzymali: wicestarosta Sitarz i dyrektor Cygan. Wyróżniający się uczniowie– 42 osoby(średnia ocen 4,75 i wyżej) z rąk dyrektora i  wicedyrektora szkoły otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy wzorowego ucznia. Ponadto uczniowie klasy 3a (Branżowa Szkoła I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych) otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, a wyróżniający się uczniowie (136 osób) nagrody rzeczowe. Poza tym nagrodę od Pana Piotra Krupy - Radnego Rady Miasta Dynów otrzymał Paweł Bielec z kl. 2TIb (4 – letnie Technikum w zawodzie technik informatyk).

Na koniec uczniowie klasy 3a (wychowawca Pan Tomasz Chrapek) i Samorządu Uczniowskiego (opiekunowie: Pani Katarzyna Marcinek i Pani Honorata Mikoś) podziękowali pięknymi kwiatami i drobnymi upominkami za całoroczny trud dydaktyczno –opiekuńczo –wychowawczy dyrektorom szkoły: Kierownikowi Szkolenia Praktycznego Marcinowi Kałamuckiemu, zaproszonym gościom, swoim wychowawcom oraz pracownikom administracji i obsługi. (materiał nadesłany)

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne