Menu
Dzisiaj jest: 8 Sierpień 2022    |    Imieniny obchodzą: Iza, Cyprian, Dominik

Ślubowanie kadetów w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie

fot. arch. LO w Dynowie fot. arch. LO w Dynowie

    W piątek 8 października.30 kadetów drugiej klasy oddziału przygotowania wojskowego złożyło w obecności zaproszonych gości, rodziców oraz starszych i młodszych kolegów ślubowanie. Uroczystość miała miejsce w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie a uświetnili ją swą obecnością Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz, Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak, mjr Konrad Radzik z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rzeszowie, kpt. Daniel Buż, dowódca 4 kompanii 31 batalionu lekkiej piechoty 3 Podkarpackiej Brygady OT w Rzeszowie, radni Powiatu Rzeszowskiego Ewa Hadam i Aleksander Stochmal, przewodniczący Rady Gminy Dynów Franciszek Pilip, komendant Policji w Dynowie Mariusz Pilszak,  reprezentujący Nadleśniczego Nadleśnictwa Dynów Paweł Pawłowski, przewodnicząca Rady Rodziców pani Irena Baran, emerytowani nauczyciele szkoły oraz rodziny kadetów składających ślubowanie.

    Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu narodowego, dyrektor szkoły Elżbieta Klaczak-Łach powitała gości i podkreśliła wagę wydarzenia nie tylko dla społeczności szkolnej ale i lokalnego środowiska. Następnie przedstawiła czym są oddziały przygotowania wojskowego i jakie możliwości dają uczniom,. którzy podjęli w nich naukę. W dalszej części uroczystości głos zabrał Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz, gratulując kadetom wyboru klasy a szkole prowadzenia edukacji wojskowej tak ważnej dla przyszłości kraju. Słowa do młodzieży skierował też ks. prał. Norbert Podhorecki, proboszcz parafii Dynów, przekazując list z życzeniami i pięknym ponadczasowym przesłaniem. Częścią kulminacyjną uroczystości było złożenie ślubowania na sztandar szkoły przez kadetów oddziału przygotowania wojskowego. Po odczytaniu roty, pani dyrektor Elżbieta Klaczak-Łach podkreśliła, że złożenie ślubowania to zaszczyt ale i obowiązek .Życzyła kadetom, by wypowiedziane przez nich słowa przysięgi jak najdłużej pozostały w sercu, by nigdy nie splamili złym zachowaniem munduru, który noszą, by zawsze byli piękną wizytówką Powiatu Rzeszowskiego, miasta Dynowa i szkoły.

Podziękowała również tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania oddziału przygotowania wojskowego w szkole. Słowa podziękowania oraz kwiaty złożyli również kadeci OPW, dziękując Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego na czele ze Starostą Rzeszowskim Józefem Jodłowskim oraz Wicestarostą Rzeszowskim Markiem Sitarzem, dowódcy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Dariuszowi Słocie oraz kpt. Danielowi Bużowi, koordynatorowi OPW z ramienia WOT, Małgorzacie Rauch Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty  dowódcy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rzeszowie ppłk. dypl. Januszowi Kwietniowi, dyrektor szkoły Elżbiecie Klaczak-Łach, koordynatorce ds. wojskowych w szkole pani Beacie Trzynie oraz wychowawcy klasy Bogdanowi Peszkowi.

 Kwintesencją uroczystości był program artystyczny w wykonaniu młodzieży liceum, w którym piękne słowa o potrzebie pamiętania o ojczyźnie i ponadczasowych wartościach, wzmocnione przesłaniem Jana Pawła II, przeplatały się z równie pięknie wykonanymi piosenkami. Program, którego autorami były panie Katarzyna Kłyż – polonistka  oraz pani Karolina Próchnicka – nauczycielka muzyki,  spotkał się z dużym uznaniem gości.

Po programie głos zabrali Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak oraz Komendant Komisariatu Policji w Dynowie aspirant sztabowy Mariusz Pilszak, gratulując kadetom wyboru edukacji wojskowej, artystom pełnego wzruszeń programu i szkole ważnej dla środowiska lokalnego uroczystości.

Na zakończenie pani dyrektor Elżbieta Klaczak-Łach jeszcze raz podziękowała wszystkim za obecność i zaprosiła na poczęstunek. Uroczystość zakończyła  się w miłej, rodzinnej atmosferze.

Oddział Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

Odziały przygotowania wojskowego to nowy rodzaj klas mundurowych, funkcjonujący od września 2020r., nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Na podstawie decyzji nr 57 Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r., od 1 września 2020 r.  taki oddział funkcjonuje również w naszej szkole jako jeden ze 149 w Polsce i jeden z 9 w województwie podkarpackim. Oddział został utworzony dzięki podjęciu decyzji o utworzeniu OPW przez Powiat Rzeszowski oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii dotyczącej szkolenia w tym oddziale od Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień. Jednostką patronacką OPW została 3 Podkarpacka Brygada OT w Rzeszowie Uczniowie tego oddziału, zainteresowani służbą kandydacką  w  akademiach wojskowych, zawodową służbą wojskową, terytorialną służbą wojskową oraz zasileniem rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP, realizują na mocy porozumienia podpisanego z 3. Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej, program szkolenia opracowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Planowany zakres  preferencji dla absolwentów OPW pragnących związać się z wojskiem po ukończeniu szkoły:

 • Punkty na uczelniach wojskowych
 • Przy podjęciu służby zawodowej – możliwość podjęcia służby niezwłocznie po służbie przygotowawczej
 • Preferencje w WOT – skrócone do 9 dni szkolenie początkowe
 • Preferencje przyjęcia na moduł podoficerski w Legii Akademickiej.

Minimalna liczba godzin przewidziana  na zajęcia realizowane w ciągu nauki w liceum ogólnokształcącym wynosi 230 godz. . Przewidziano w tym 53 godziny teoretyczne i 177 godzin praktycznych, w tym obóz szkoleniowy. Każdy uczeń klasy I OPW otrzymał komplet umundurowania o wartości 1320 zł a szkoła zyskała potrzebny do realizacji szkolenia pakiet wyposażenia specjalistycznego o wartości 63 700 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł  105 940 zł, w tym wysokość dotacji przyznanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej wyniosła 84 752 zł a wkład własny Powiatu Rzeszowskiego 21 188 zł., za co z całego serca dziękujemy. (materiał nadesłany)

Ostatnio zmienianywtorek, 12 październik 2021 02:36
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne