Menu
Dzisiaj jest: 7 Czerwiec 2023    |    Imieniny obchodzą: Jarosław, Robert, Wiesław

Wsparcie Nadleśnictwa Dynów w przebudowę drogi w Hucie Poręby

fot. Anna Nosal - Wójciak Nadleśnictwo Dynów fot. Anna Nosal - Wójciak Nadleśnictwo Dynów

     W ramach współpracy pomiędzy Starostem Powiatowym w Brzozowie i Nadleśnictwem Dynów przebudowano drogę powiatową przebiegającą przez miejscowość Huta Poręby. W ramach I etapu przebudowy, którego łączny koszt wyniósł 366, 5 tys. zł, poszerzono drogę, wykonano nową podbudowę drogi oraz nową nawierzchnię asfaltową, a także utwardzono pobocza.

   Odbiór inwestycji, podczas którego obecni byli przedstawiciele wykonawcy zadania, Starostwa Powiatowego w Brzozowie, Zarządu Dróg Powiatowych, Gminy Nozdrzec oraz Nadleśnictwa Dynów, miał miejsce w dniu 22 listopada br. Inwestorem wiodącym był Powiat Brzozowski, a współudział środków Nadleśnictwa wyniósł 120 tys. zł, co stanowi niemal jedną trzecią środków przeznaczonych na ten cel.

  Partycypacja Lasów Państwowych w kosztach przebudów i remontów dróg publicznych ma szereg zalet. Zarządcy dróg pozwala zrealizować inwestycję w pełniejszym zakresie, poprawia także ich dostępność dla wszystkich użytkowników. Bardzo często bowiem lokalne drogi są wykorzystywane nie tylko przez mieszkańców, ale również przez firmy przewozowe zajmujące się transportem drewna, co ma niebagatelne znaczenie dla rozwoju gospodarczego naszego regionu.

  Tak jest  w przypadku drogi w Hucie Poręby – to współpraca korzystna dla wszystkich: mieszkańców  i przedsiębiorców

Małgorzata Kaczorowska

Ostatnio zmienianyśroda, 24 listopad 2021 12:25
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne