Menu
Dzisiaj jest: 7 Grudzień 2023    |    Imieniny obchodzą: Agata, Ambroży, Marcin

przedzimowo

Dynów. Zakończenia roku szkolnego klas maturalnych w ZSZ

fot. arch. ZSZ w Dynowie fot. arch. ZSZ w Dynowie

    29 kwietnia w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie  odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów klas maturalnych (4TI – wych. Pani Honorata Mikoś, 4TPS – wych. Pani Alina Paściak, 4THL – wych. Pani Katarzyna Marcinek). Uroczystość rozpoczęli przedstawiciele uczniów klas młodszych, którzy pod opieką: Pani Beaty Irzyk, Pani Izabeli Jach, Pani Kingi Oleksy – Skubisz, Pani Katarzyny Stpiczyńskiej, Pani Magdaleny Wolańskiej, zaprezentowali krótki program artystyczny związany z 231. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Następnie Pani dyrektor Halina Cygan w swoim wystąpieniu przedstawiła najważniejsze sukcesy szkoły, podsumowała działalność dydaktyczno–opiekuńczo–wychowawczą szkoły, podziękowała gronu pedagogicznemu, pracownikom niepedagogicznym za trud oraz rodzicom za pracę na rzecz szkoły.

    Słowa podziękowania za całoroczne prowadzenie szkoły, okazane wsparcie i zrozumienie zostały skierowane także do organu prowadzącego szkołę – Powiatu Rzeszowskiego na czele z Panem starostą Józefem Jodłowskimi, Panem wicestarostą Markiem Sitarzem oraz Rady Powiatu Rzeszowskiego. Wyróżniający się uczniowie z klas maturalnych (średnia ocen 4,75 i wyżej) z rąk Pana wicestarosty Rzeszowskiego Marka Sitarza otrzymali świadectwa  z wyróżnieniem i  dyplomy wzorowego ucznia.  Ponadto każdy uczeń otrzymał na forum z rąk wychowawcy klasy świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie a wyróżniający się maturzyści nagrody, wyróżnienia, dyplomy wzorowego ucznia listy gratulacyjne dla rodziców.

      Wszyscy maturzyści otrzymali z Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu zaświadczenia o udziale w dodatkowych zajęciach. W uroczystości uczestniczył jej przedstawiciel Pan Marcin Sowiński. Uczniowie klas trzecich wspólnie z wychowawcami: Panią Beatą Irzyk, Panią Kingą Oleksą – Skubisz i Panią Magdaleną Wolańską przygotowali drobne upominki i „szczególne” bardzo sympatyczne dyplomy dla wybranych dla maturzystów. Ponadto na zakończenie został zaprezentowany krótki program artystyczny, m.in. w wykonaniu Szkolnej Grupy Sportowo – Tanecznej „Apaluz” (opiekun Pani Alina Paściak) skierowany  bezpośredni do maturzystów. Wyrazem podziękowania były przepiękne kwiaty, które otrzymali: Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz i Pani dyrektor Halina Cygan. Podziękowania za czteroletni trud dydaktyczno – opiekuńczo –wychowawczy przekazali na ręce Dyrektora szkoły: Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pani Bogusława Pinkowicz i Pan Marek Paściak oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Trzyna.

      Na koniec uczniowie klas czwartych podziękowali pięknymi kwiatami za  trud dydaktyczno–opiekuńczo –wychowawczy dyrektorom szkoły: Pani Halinie Cygan, Panu Stanisławowi Tymowiczowi, Panu wicedyrektorowi Piotrowi Zdebowi, Panu kierownikowi szkolenia praktycznego Marcinowi Kałamuckiemu, zaproszonym gościom, swoim wychowawcom, przedstawicielom grona pedagogicznego,  oraz pracownikom administracji i obsługi. (materiał nadesłany)

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 02 maj 2022 02:19
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne