Menu
Dzisiaj jest: 3 Październik 2023    |    Imieniny obchodzą: Teresa, Gerard, Bogumił
Magdalena Korona
reklama
Józef Gdański
reklama

Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie.

fot. ze zbiorów ZSZ w Dynowie fot. ze zbiorów ZSZ w Dynowie

    W dniu 24 czerwca 2022r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie (szkoły prowadzonej przez Powiat Rzeszowski) odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022. Uroczystość rozpoczęli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego (pod opieką Pani Honoraty Mikoś i Pani Katarzyny Marcinek). Następnie Pani Dyrektor Halina Cygan w swoim wystąpieniu przedstawiła najważniejsze sukcesy szkoły, podsumowała działalność dydaktyczno –opiekuńczo –wychowawczą szkoły, podziękowała Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Niepedagogicznym za całoroczny trud oraz Rodzicom za pracę na rzecz szkoły. Słowa podziękowania za całoroczne prowadzenie szkoły, okazane wsparcie i zrozumienie zostały skierowane także do Organu Prowadzącego Szkołę – Powiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą Józefem Jodłowskim i Panem Wicestarostą Markiem Sitarzem oraz Rady Powiatu Rzeszowskiego na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu Rzeszowskiego Panem Tomaszem Wojtonem.

        W trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego 2021/2022 odbyło się także pożegnanie Pani Haliny Ryby – nauczyciela bibliotekarza i Pani Marii Szmul – nauczyciela przedmiotów ekonomicznych. Odchodzący na emeryturę nauczyciele otrzymali: nagrody Starosty Rzeszowskiego, listy gratulacyjne, upominki od Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego i Wicestarosty Rzeszowskiego Pana Marka Sitarza. Słowa podziękowania wraz ze skromnymi upominkami i kwiatami do odchodzących pracowników skierowali: Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, przedstawiciele Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Trzyna. Natomiast Pani Maria  Szmul w imieniu swoim i Pani Haliny Ryby podziękowała wszystkim za wieloletnią współpracę, pomoc, i zrozumienie. Wyrazem podziękowania były przepiękne kwiaty, które otrzymała Pani Dyrektor Halina Cygan.  

     Wyróżniający się uczniowie (średnia ocen 4,75 i wyżej) z rąk Dyrektora szkoły Pani Haliny Cygan oraz Wicedyrektora szkoły Pana Piotra Zdeba otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy wzorowego ucznia. Ponadto uczniowie klasy 3a  i 3b (Branżowa Szkoła I stopnia w Dynowie w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych – wychowawcy: Pan Krystian Serwatka i Pan Marek Paściak) otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Poza tym
wyróżniający się uczniowie z średnią ocen 4,0 - 4,74 otrzymali z rąk Dyrektora szkoły i
wychowawców listy gratulacyjne dla rodziców i nagrody książkowe, część rodziców osobiście
odebrała słowa podziękowania za trud wychowawczy. Natomiast wyróżniający się uczniowie –
sportowcy otrzymali z rąk nauczycieli wychowania fizycznego nagrody rzeczowe.
Ponadto nagrody rzeczowe wyróżniającym się uczniom wręczyli także: Pan Aleksander
Stochmal - Radny Rady Powiatu Rzeszowskiego Pawłowi Bielcowi z kl. 3TIb (4 – letnie Technikum w zawodzie technik informatyk), a Pan Piotr Krupa - Radny Rady Miasta DynówPrzemysławowi Potocznemu z kl. 3TIb (4 – letnie Technikum w zawodzie technik informatyk).

      Podziękowania i gratulacje za całoroczny trud dydaktyczno – opiekuńczo –wychowawczy przekazali na ręce Dyrektora szkoły: Przedstawiciele Rady Pedagogicznej Pani Kinga Oleksa – Skubisz i Pan Krystian Serwatka, Przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz, Pan Piotr Krupa i Pani Bogusława Pinkowicz,  Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Trzyna i Samorząd Uczniowski.

     Na koniec uczniowie z klasy 3a i 3b oraz Samorządu Uczniowskiego (opiekunowie: Pani Katarzyna Marcinek i Pani Honorata Mikoś) podziękowali pięknymi kwiatami za całoroczny trud dydaktyczno –opiekuńczo –wychowawczy Dyrektorom szkoły: Pani Halinie Cygan, Panu Stanisławowi Tymowiczowi, Panu Wicedyrektorowi Piotrowi Zdebowi, Panu Kierownikowi Szkolenia Praktycznego Marcinowi Kałamuckiemu, zaproszonym Gościom, swoim wychowawcom oraz pracownikom administracji i obsługi. (materiał przesłany)

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 27 czerwiec 2022 18:57
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne