Menu
Dzisiaj jest: 25 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Dorota, Łucja, Wilhelm

XXIII Podkarpacka Tęcza „Bajkowe Podkarpacie” w dynowskim Zespole Szkół Zawodowych

fot. ZSZ Dynów fot. ZSZ Dynów

13 kwietnia 2023r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się XXIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Bajkowe Podkarpacie”.

Patronat nad konkursem sprawowali: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Rzeszowski, Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, Burmistrz Miasta Dynów, Wójt Gminy Dynów, Podkarpacki Kurator Oświaty, Muzeum Archidiecezjalne im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Radio FARA – Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej, Via – Katolickie Radio Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów S.A., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Komendant Miejski Policji w Rzeszowie, Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „Kruszgeo SA”, Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie, Brzozowiana – portal regionu brzozowskiego na Podkarpaciu, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego – Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, „SZiK” z Tyczyna, Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dynowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. 

Galę konkursową prowadziła Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, która oprócz zaprezentowania nagrodzonych i wyróżnionych uczestników konkursów, serdecznie powitała zaproszonych gości i wszystkich którzy przybyli na konkurs, a byli to – Urząd Marszałkowski reprezentował:  Pan Karol Ożóg – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Starostwo Powiatowe w Rzeszowie reprezentowali: Pan Jan Sieńko – Radny Rady Powiatu Rzeszowskiego i Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, Pan Adam Kozak – Dyrektor Wydziału Społeczno – Oświatowego, Pani Elżbieta Kubicka – Zastępca Dyrektora Wydziału Społeczno – Oświatowego, oraz Radni Rady Powiatu Rzeszowskiego – Pani Ewa Hadam i Pan Antoni Ossoliński. Ks. Prałat dr Norbert Podhorecki –Dziekan Dekanatu Dynowskiego, ks. Prałat Marek Wojnarowski -Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Pani Barbara Zaborowska – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Pani Katarzyna Lubas – Dyrektor Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy  w Rzeszowie, Pan Jacek Górak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Pani Iwona Pruchnicka z Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Pan Adam Kus – Kierownik Działu Multimedialnych Technik upowszechniania kultury Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.  Komendę Miejską Policji w Rzeszowie reprezentowali: podinspektor Marek Worek – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie, starszy aspirant Tomasz Surowiak – asystent Referatu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, młodszy aspirant Małgorzata Dencikowska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, asp. sztab. Aleksander Sapa – z Komisariatu Policji w Dynowie. Miasto Dynów i Gminę Dynów reprezentowali: Pan Zygmunt Frańczak – Burmistrz Miasta Dynowa, Pan Wojciech Piech – Wójt Gminy Dynów, Pan Roman Mryczko – Przewodniczący Rady Miasta Dynowa i Radni Rady Miasta Dynowa, Pan Stanisław Tymowicz były Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, a zarazem Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pan Piotr Krupa – Radny Miasta Dynowa, Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, właściciel Zakładu Usługowo – Handlowego „KRUPP” z Dynowa, Pan Krzysztof Strzyż – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów, Pani Łucja Bachurska – Kierownik Przychodni Rejonowej w Dynowie, Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, Pan Łukasz Domin – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dynowie, Pani Anna Wandas – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie, Pan Jan Aleksander Gerula – Prezes Towarzystwa im. Św. Brata Alberta w Dynowie, Pan Adam Sochacki – Kierownik Domu Pogodnej Starości w Dynowie, Pani Urszula Domaradzka – Naczelnik Urzędu Pocztowego w Dynowie, Pani Krystyna Dżuła  – Prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie, Pan Zbigniew Duchniak – Prezes Zarządu Towarzystwa Sportowego „Dynovia Dynów”, a także szefowie instytucji, stowarzyszeń, zespołów artystycznych oraz dyrektorzy szkół, placówek oświatowych województwa podkarpackiego: Media reprezentował Pan Andrzej Kuca z Radia „Fara” – Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej.

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach, którym przewodniczyły niezależne zespoły jurorskie.

Warunkiem udziału w kategorii plastycznej było samodzielne przygotowanie pracy plastycznej/ ilustracji inspirowanej bajką Ignacego Krasickiego. Prace konkursowe – 287!!! w I grupie wiekowej: szkoła podstawowa (kl. I – IV) oceniali jurorzy w następującym składzie: Pan Łukasz Domin – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dynowie, Pani Jolanta Pyś – Miklasz – właścicielka „Galerii na Zabramie” w Dynowie oraz Pani Dominika Jasińska z Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Wyniki konkursu:

Szkoła podstawowa klasy I – IV

I miejsce   – Karol Czubat        – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Leżajsku

I miejsce   – Hanna Dec            – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim

II miejsce  – Kornelia Jakubów – Szkoła Podstawowa w Wierzbnej, Filialna Szkoła w Ożańsku

II miejsce  – Marcelina Hadam – Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły i Anny Jenke w Błażowej

III miejsce – Barbara Hul – Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły i Anny Jenke w Błażowej

III miejsce – Weronika Hubka – Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły i Anny Jenke w Błażowej

III miejsce – Eliza Ali – Szkoła Podstawowa w Wierzbnej, Filialna Szkoła Podstawowa w Tywoni

Wyróżnienia:

Karolina Wasiuta    – Szkoła Podstawowa im. prof. Kazimierza Sucheckiego w Wylewie

Piotr Knap              – Szkoła Podstawowa w Siedliskach

Blanka Kinel           – Niepubliczna Szkoła Podstawowa „NIEBIESKA 21” w Krośnie

Julia Piestrak         – Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Futomie

Diana Hanus           – Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Futomie

Emilia Hajduk         – Szkoła Podstawowa w Wierzbnej, Filialna Szkoła w Ożańsku

Liliana Leśniak       – Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Babicach

Maja Hozer            – Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Leżajsku

Emma Butyńska      – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dubiecku

Jagoda Strach        – Szkoła Podstawowa w Wierzbnej, Filialna Szkoła w Ożańsku

Marika Paździorna – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

Natalia Fijałkowska – Zespół Szkół w Birczy Szkoła Podstawowa im. mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala”

Lena Janowska        – Zespół Szkół, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły i Anny Jenke w Błażowej

Marta Frydryk          – Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły i Anny Jenke w Błażowej

Julia Sochacka         – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

Mikołaj Wilk            – Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Wólce Hyżneńskiej

Jakub Bielec           – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

Nadia Czarniecka    – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku

Alina Kochanowicz – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku

Nagrody laureatom w tej kategorii wręczyli: Ks. Prałat dr Norbert Podhorecki – Dziekan Dekanatu Dynowskiego, Pan Karol Ożóg – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pani Barbara Zaborowska – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Pan Jan Sieńko – Radny Rady Powiatu Rzeszowskiego i Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, Pan Krzysztof Strzyż – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów.

Prace konkursowe – 160 !!! w II grupie wiekowej: szkoła podstawowa (kl. V – VIII – 115)  i w III grupie wiekowej (45): szkoła ponadpodstawowa oceniali jurorzy w następującym składzie: Pan Janusz Miklasz – właściciel „Galerii na Zabramie” w Dynowie, Pani Agnieszka Karnas z Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu oraz Pani Agnieszka Żuk – Marut z Firmy Hurt – Papier z Rzeszowa.

Wyniki konkursu:

Szkoła podstawowa Klasy V – VIII

I miejsce   – Patrycja Czop     – Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Chałupkach Dębniańskich

I miejsce   – Wiktoria Szajnik – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

II miejsce  – Maja Maj             – Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Chałupkach Dębniańskich

II miejsce  – Agata Munia  – Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Kołodzieja w Kobylanach

III miejsce – Marlena Bluj  – Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi w Dydni

III miejsce – Rafał Buczyk – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

Wyróżnienia:

Jagoda Martowicz    – Szkoła Podstawowa w Dylągowej

Patrycja Bazan         – Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Hyżnem

Maria Data                – Zespół Szkół w Orzechówce

Barbara Urban          – Zespół Szkół w Niebocku

Gabriel Kaczmarz     – Publiczna Szkoła Podstawowa w Iskani

Gabriela Miazga        – Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu

Aurelia Olszańska      – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce

Zuzanna Hubkiewicz – Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Błażowej Dolnej

Elwira Kośmider       – Publiczna Szkoła Podstawowa w Bachórcu

Piotr Korniak            – Szkoła Podstawowa im. Gen. Władysława Sikorskiego w Hyżnem

Kacper Kielar            – Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce

Małgorzata Guzik      – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

Nagrody laureatom w tej kategorii wręczyli: Pan Adam Kozak – Dyrektor Wydziału Społeczno – Oświatowego, ks. Prałat Marek Wojnarowski  – Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Pani Katarzyna Lubas – Dyrektor Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy  w Rzeszowie, podinspektor Marek Worek – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie.

Wyniki konkursu

Szkoła ponadpodstawowa

I miejsce   – Alicja Kowa   –  Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

I miejsce   – Wiktoria Jaśkowiak – Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle

II miejsce  – Aleksandra Gierula   – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

II miejsce  – Wiktoria Nowak       – Zespół Szkół w Tyczynie

III miejsce – Julia Bieniek            – III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie

III miejsce – Gabriela Wiktor        – Zespół Szkół Techniczno–Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie

Wyróżnienia:

Joanna Zapora – I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie

Liwia Radoń     – Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

Nagrody laureatom w tej kategorii wręczyli: Pani Elżbieta Kubicka – Zastępca Dyrektora Wydziału Społeczno – Oświatowego, Pan Wojciech Piech – Wójt Gminy Dynów, Pan Roman Mryczko – Przewodniczący Rady Miasta Dynowa, Pan Jacek Górak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Warunkiem udziału w kategorii informatycznej było przygotowanie prezentacji na temat: „Czym i jak bawiły – bawią się dzieci na Podkarpaciu?”. W prezentacji można było wykorzystać stare fotografie ukazujące różne formy spędzania wolnego czasu przez naszych rodziców, dziadków oraz ich zabawy i zabawki. Praca mogła być również współczesnym obrazem dziecięcych zabaw i zabawek. Do konkursu można było zgłosić tylko 1 prezentację (w dowolnej aplikacji do tworzenia prezentacji), przygotowaną przez 1 osobę. Prace konkursowe (44) w dwóch grupach wiekowych: szkoła podstawowa i szkoła ponadpodstawowa oceniali jurorzy w następującym składzie: Pani Małgorzata Kopczak – specjalista ds. edukacji, promocji i gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Dynów, Pan Adam Kus – Kierownik Działu Multimedialnych technik upowszechniania kultury Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Pan Jan Kądziołka Kierownik Biura Handlowego, Z-ca Dyrektora ds. Handlowych Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA w Rzeszowie, aspirant Rafał Gawłowski z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie oraz młodszy aspirant Anna Kurek z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Patryk Trzyna         – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

I miejsce – Maja Cag – Zespół Szkół Publiczna, Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły i Anny Jenke  w  Błażowej

I miejsce – Olaf Kwartnik         – Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie

II miejsce – Weronika Zielińska – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

II miejsce – Aleksandra Gierula – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

II miejsce – Martyna Czopor     – I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie  

III miejsce – Małgorzata Szymczycha  – Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Jodłówce

III miejsce  – Lena Tendaj          – Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie

III miejsce – Oliwia Wiśniowska – Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

Wyróżnienia:

Natalia Gierlach – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Weronika Banat – Zespół Szkół Publiczna, Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły i Anny Jenke  w  Błażowej

Mateusz Ciećko – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Nagrody laureatom w tej kategorii wręczyli: Pan Adam Kus – Kierownik Działu Multimedialnych technik upowszechniania kultury Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, Pan Zbigniew Duchniak – Prezes Zarządu Towarzystwa Sportowego „Dynovia Dynów”, Pani Agnieszka Żuk – Marut z Firmy Hurt – Papier z Rzeszowa. Warunkiem udziału w kategorii fotograficznej było przygotowanie samodzielnie 1 fotografii (barwnej lub czarno – białej), związaną z hasłem: „Dziecko w obiektywie”. Uczestnik miał wykonać fotografię – formatu : 20×30 cm (A4) – portretową, rodzinną, plenerową, której bohaterem będzie dziecko. Prace konkursowe (80), oceniali jurorzy w następującym składzie: Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, Pani Magdalena Misiorowska z Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Pani Joanna Nieroda – Dyrektor Wydziału Parku Naukowo – Technologicznego i Promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Ks. Robert Ryba – redaktor Radia „FARA – Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej.

Wyniki konkursu:

Szkoła podstawowa klasy VI – VIII

I miejsce – Milena Karnas   – Zespół Szkół Publiczna, Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły i Anny Jenke w Błażowej

I miejsce – Emilia Such             – Szkoła Podstawowa w Pawłokomie

II miejsce – Karolina Kotula      – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim

II miejsce – Natalia Głodowska – Zespół Szkół, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły i Anny Jenke w Błażowej

III miejsce – Jakub Kurcoń        – Szkoła Podstawowa im. Ojca św. Jana Pawła II w Baryczy

III miejsce – Oliwia Kimak         – Zespół Szkół im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu

Wyróżnienia:

Małgorzata Szymczycha – Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Jodłówce

Blanka Szmuc                – Zespół Szkół w Malawie

Maciej Lorenc               – Zespół Szkół w Niebocku

Patrycja Węgrzyn          – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzyskach

Nagrody laureatom w tej kategorii wręczyli: Pan Zygmunt Frańczak – Burmistrz Miasta Dynowa, Pani Agnieszka Karnas z Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu, Pan Andrzej Kuca z Radia „Fara” – Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej, Pan Łukasz Domin – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dynowie.

Szkoła ponadpodstawowa

I miejsce – Krzysztof Krzywiński  – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

I miejsce – Mateusz Pustelnik       – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

II miejsce – Kamil Mioduchowski  – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

II miejsce – Małgorzata Kubicka   – Zespół Szkół Techniczno–Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie

III miejsce – Franciszek Chruszcz – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

III miejsce – Daria Kijowska         – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Wyróżnienia:

Aleksandra Gierula      – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Weronika Dziechciarz – Zespół Szkół w Tyczynie

Albert Szymański        – Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie

Nagrody laureatom w tej kategorii wręczyli: Pani Urszula Domaradzka – Naczelnik Urzędu Pocztowego w Dynowie, Pani Krystyna Dżuła – Prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie, Pani Łucja Bachurska – Kierownik Przychodni Rejonowej w Dynowie, Pan Jan Aleksander Gerula – Prezes Towarzystwa im. św. Brata Alberta w Dynowie, Pan Piotr Krupa – Radny Miasta Dynowa, Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, właściciel Zakładu Usługowo – Handlowego „KRUPP” z Dynowa.

Każdy uczestnik XXIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem: „Bajkowe Podkarpacie”, otrzymał pamiątkowy dyplom oraz przepiękne nagrody ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Członka Zarządu Powiatu Rzeszowskiego Pana Jana Sieńko, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA w Rzeszowie, Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Przemyślu, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Nadleśnictwo Oleszyce, Bank Spółdzielczy w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Burmistrza Miasta Dynowa, Wójta Gminy Dynów, Firmę „SziK” z Tyczyna, Firmę Hurt – Papier z Rzeszowa, Miejską Bibliotekę Publiczną w Dynowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dynowie, Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie,  Zakład Usługowo – Handlowy „KRUPP” z Dynowa a szkoła (68 szkół) i opiekunowie (150 osób), podziękowania.  

     Gala konkursowa tradycyjnie rozpoczęła się, odśpiewaniem hymnu imprezy pt.: „Podkarpacie”. W trakcie gali konkursowej kilkakrotnie, zaprezentowała się Szkolna Grupa Artystyczno – Teatralna „ANTRAKT” (opiekunowie Pani Kinga Oleksa – Skubisz i Pani Magdalena Wolańska) z programem artystycznym opartym na bajkach Ignacego Krasickiego, a także Szkolna Grupa Sportowo – Taneczna „APALUZ” (opiekunowie Pani Alina Paściak i Pani Karolina Bal). Jak co roku gali towarzyszyła także bardzo bogata oprawa scenograficzna pod hasłem: „Zaczarowany świat zabawek” jak i prace które zostały nagrodzone podczas konkursu.    Na wystawie znalazły się,  (głownie z prywatnych zbiorów Pani Beaty Irzyk, Pani Katarzyny Stpiczyńskiej, uczniów i innych osób) m.in. zabawki drewniane, lalki, konie na biegunach, inne maskotki, różne wydania bajek, stroje dziecięce, specjalnie przygotowana choinka ozdobiona postaciami z bajek, a także można było obejrzeć bajki, m.in. „Reksio”, „Bolek i Lolek”, „Koziołek matołek”, wyświetlane za pomocą dawnego projektora.Ponadto na wystawie znalazły się plansze dotyczące bajek z Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy  w Rzeszowie, który towarzyszył aktor przebrany w postacie bajkowe.Dodatkową atrakcją, nie tylko dla oka, była wystawa prac malarskich Pani Krystyny Bogusz” zaprezentowana w szkolnym holu.

Końcowa część konkursu to podziękowania za jego organizację, przekazali je: w imieniu Pana Józefa Jodłowskiego – Starosty Rzeszowskiego i Pana Marka Sitarza – Wicestarosty Rzeszowskiego oraz swoim własnym Pan Jan Sieńko –Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego i Pan Adam Kozak – Dyrektor Wydziału Społeczno – Oświatowego,  Ks. Prałat dr Norbert Podhorecki – Dziekan Dekanatu Dynowskiego, Pan Karol Ożóg – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pan Zygmunt Frańczak – Burmistrz Miasta Dynowa, Pan Wojciech Piech – Wójt Gminy Dynów, Pan Stanisław Tymowicz i Pan Piotr Krupa ze Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie i Pan Łukasz  Domin – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dynowie, Pani Anna Wandas – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Dynowie, Pani Iwona Pocałuń – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni, Pan Jacek Górak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

          Tradycyjnie już przygotowano degustację wyrobów: Cukierni Elżbiety i Wiesława Dominów z Bachórza, Piekarni Stanisława i Małgorzaty Krupów z Dynowa. Były też podziękowania od dyrekcji szkoły – za pomoc dla wielu sponsorów oraz zaproszenie do degustacji regionalnych potraw. Jak co roku gala konkursowa została wzbogacona o poczęstunek proziaki, chleb ze smalcem, masłem czosnkowym przygotowane przez „Karczmę pod Semaforem” z Bachórza oraz przepyszne ciasta, owoce i inne smakołyki ufundowane przez sponsorów konkursu m.in. (Państwa Marię i Romana Nowaków, Firmę „BEWA” z Dynowa, Państwa Marka i Monikę Pinkowiczów).

Mamy nadzieję, że kolejna edycja konkursu – XXIV w przyszłym roku zgromadzi znów rzeszę talentów i przysporzy jeszcze więcej niespodzianek.

Organizatorzy

Całą galerię zdjęć zobaczysz TUTAJ: https://old.zsz-dynow.net/galerie-zsz/ZSZ-galeria%202022-23/2022-23_XXIII%20PT-wystawy/index.html

Ostatnio zmienianyśroda, 19 kwiecień 2023 18:08
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne