Menu
Dzisiaj jest: 15 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Henryk, Włodzimierz, Brunon
NAJNOWSZE:

„Nadzieja” w Harcie – to już 15 lat

„Nadzieja” w Harcie – to już 15 lat

     Początki działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi „ Nadzieja” przy OSP w Harcie sięgają inicjatywy z dnia 4 kwietnia 2008r., która skutkowała założeniem pierwszego takiego klubu na terenie Gminy Dynów. W Domu Strażaka odbyło się spotkanie zainteresowanych druhen i druhów z prezesem Zarządu Rejonowego PCK w Rzeszowie Markiem Pawełkiem oraz przewodniczącym Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK w Przemyślu, jednocześnie prezesem klubu HDK PCK „Płomyk” przy Komendzie Miejskiej PSP w tym mieście Zdzisławem Wójcikiem. Na spotkanie założycielskie przybyli także zaprzyjaźnieni strażacy z OSP w Ulanicy. Prezesem klubu został Jacek Stochmal, który pełni tę funkcję nieprzerwanie od 15 lat. W ówczesnym składzie Zarządu znaleźli się: wiceprezes Jacek Kamiński z OSP Ulanica; sekretarz druhna Gabriela Pałac z OSP Harta i skarbnik druhna Emilia Ignasiak z OSP Ulanica. Obecny zarząd uzupełniają: wiceprezes Artur Szczutek, skarbnik-Urszula Szczutek, oraz sekretarz – Józef Sieńko.

 W 2009 r. zorganizowana została pierwsza zbiórka krwi. Dzięki przychylności Burmistrza Miasta Dynowa Zygmunta Frańczaka i ludzi dobrej woli udało się przeprowadzić zbiórkę krwi na Rynku w Dynowie. Ważne zadanie wypełnili również koleżanki i koledzy z OSP Harta i TKiRW Harta, którzy przybyli w podwójnej roli przyłączając się czynnie do akcji oddawania krwi, jak i pomocy w organizacji całego przedsięwzięcia. Krwiodawcy oddali wtedy 29,5 litrów krwi.

Zbiórkę krwi uświetniły dwie orkiestry dęte: z Harty i Dynowa pod batutą kapelmistrza Edwarda Laski. Dla najmłodszych uczestników został zorganizowany konkurs związany z tematyką krwiodawstwa, a ich wysiłek został nagrodzony nagrodami rzeczowymi, które ufundowało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, odbierające krew od dawców.

Pierwsza udana akcja jeszcze bardziej zmotywowała członków klubu do działania.

 Przez pierwsze lata działalności organizowana była jedna zbiórka krwi w roku, później trzy – dwie przy OSP Harta i jedna w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie.

Szczytny cel naszej zbiórki wspierają nie tylko mieszkańcy Harty i pobliskich miejscowości, ale także strażacy ochotnicy z jednostek OSP rekrutujący się z terenu powiatu rzeszowskiego, przeworskiego, leżajskiego i przemyskiego.

Od 10 listopada 2014r. Klub włączył się aktywnie w działalność Ogólnopolskiego Stowarzyszenia HDK Rzeczypospolitej Polskiej, zrzeszającego 40 klubów z całego kraju.

Klub wraz z OSP Harta oraz Towarzystwem Kultury i Rozwoju Wsi Harta organizuje ponadto wydarzenia towarzyszące, mające na celu uatrakcyjnienie i popularyzację idei honorowego dawstwa krwi oraz promocję zdrowia i zdrowego stylu życia. Hasło ”Ratuj życie – żyj bezpiecznie” towarzyszy wszystkim akcjom.

Niecodziennych zadań podjęli się członkowie Stowarzyszenia Glazurników i Specjalistów Robót Wykończeniowych, którzy w czasie trwania zbiórek krwi wykonali z glazury sześć prac: Patrona Strażaków św. Floriana, Logo Klubu HDK „Nadzieja” przy OSP w Harcie, Logo SHDK RP, postać św. Maksymiliana Marie Kolbe, który został przekazny do Niepokalanowa, wizerunek Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz postać św. Andrzeja Boboli, który został przekazany do  sanktuarium w Strachocinie. Wykonali również postacie bajkowe – „Wioskę Smerfów”, które  zostały przekazane do Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie oraz Ośrodków dla Dzieci w Czerwonkach i Łańcucie.

Od ponad 10 lat członkowie klubu, strażacy i sympatycy biorą udział w Podkarpackiej Pielgrzymce HDK do Kalwarii Pacławskiej. Ponadto klub może się poszczycić dwukrotnym udziałem  w Maksymilianaliach w Niepokalanowie.

Członkowie klubu uczestniczyli w spotkaniach Rady Prezesów i Rady Głównej SHDK. Klub zorganizował dwa spotkania Rady Prezesów, a w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbył się IX. Walny Zjazd Delegatów - Kongres Zwyczajny Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP.

Znakomicie układa się współpraca z Fundacją Dunajec z Nowego Targu. Wspólnie z nią klub zorganizował zbiórkę pod hasłem „Pomoc Polakom na Białorusi” oraz pomoc Polakom na Kresach w Solecznikach na Litwie. Wieloletnia współpraca z Fundacją Pro- Spe zaowocowała udziałem strażaków z Harty w wolontariacie na rzecz Centrum Leczniczo -Rehabilitacyjnego im św. Kamila w Tibilisi w Gruzji.

W ostatnich latach działalności zostały napisane dwa projekty, które były współfinansowane przez Fundację PGE i skierowane do dzieci i młodzieży. W ramach projektu odbyły się między innymi szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy.

Klub HDK „Nadzieja” wspólnie z Urzędem Gminy Dynów zorganizował Gminny Konkurs Plastyczny pod hasłem „Krew Ratuje Życie”. Adresatami konkursu byli uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych z terenu Gminy Dynów.

W roku 2010 został ufundowany Sztandar klubu, który do chwili obecnej został odznaczony przez 3 kluby z Polski oraz przez Związek Sybiraków O. Rzeszów.

Sierż. sztab. SG Mariusz Hryń zaprojektował Medal “ Zasłużony dla Klubu HDK “ Nadzieja”.

Na dzień dzisiejszy klub HDK „Nadzieja” przy OSP w Harcie liczy 72 członków. W czasie swojej 15-letniej działalności zorganizował 35 akcji zbiórek krwi: przy remizie OSP Harta oraz na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, przy Firmie Greinplast oraz przy Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.

19.08.2023r. miały miejsce obchody 15-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi "Nadzieja" przy OSP Harta. Te lata wypełnione 35 akcjami zbiórki krwi zgromadziły 2000 potencjalnych dawców, z których 1317 oddało łącznie 634, 58 litrów krwi. Jednym ze współpracujących podmiotów jest Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, na terenie którego odbywa się doroczna zbiórka.

Partnerem obchodów jubileuszowych było Województwo Podkarpackie, patronat objął Starosta Powiatu Rzeszowskiego Józef Jodłowski. Obchody Jubileuszu rozpoczęły się uroczystą mszą świętą koncelebrowaną przez proboszcza parafii Harta ks. Tomasza Węgrzyńskiego oraz księży rodaków: Bogusława Kośmidra i Macieja Gierulę. Niezwykły  charakter uroczystości podkreślał udział 20 pocztów sztandarowych z całej Polski. W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, między innymi : Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Senator RP Stanisław Ożóg, radny Sejmiku Podkarpackiego Karol Ożóg, Starosta Powiatu Rzeszowskiego Józef Jodłowski, Wójt Gminy Dynów Wojciech Piech, Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak, Dyrektor RCKiK w Rzeszowie Ewa Zawilińska.

Prezes Klubu- Jacek Stochmal - podziękował za wsparcie finansowe ze strony różnych darczyńców i instytucji oraz przede wszystkim krwiodawcom. Wydarzenie było okazją do wręczenia medalu: Zasłużony dla HDK „Nadzieja”.

Prezes złożył serdeczne podziękowania za pomoc finasową  na zorganizowanie Jubileuszu: Urzędowi Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Urzędowi Gminy Dynów i Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dynowie, Nadleśnictwu Kańczuga, Nadleśnictwu Dynów, Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Policjantów w Rzeszowie oraz Piotrowi Hadam i Krystynie i Wiesławowi Gudyce z Harty.

Podziękował również wszystkim honorowym krwiodawcom za to, że odpowiadają na apel, kiedy organizowane są zbiórki krwi oraz wszystkim  koleżankom i kolegom za okazaną pomoc przy organizacji zbiórek oraz na  uroczystości jubileuszowe

Ewa Hadam

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne