Menu
Dzisiaj jest: 25 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Marek, Jarosław, Wasyl

ZSZ Dynów – stypendyści ‘23/24

fot. ze zbiorów szkolnej gazetki "Elemencik" fot. ze zbiorów szkolnej gazetki "Elemencik"

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego na czele ze Starostą Rzeszowskim Panem Józefem Jodłowskim i Wicestarostą Rzeszowskim Panem Markiem Sitarzem podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2023/2024.

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stypendystami zostało aż 12 osób, a są to: Anna Gierula (średnia ocen 5,1) i Eliza Tyka (średnia ocen 5,43) z klasy 2TL wychowawca Pani Katarzyna Marcinek, Alicja Kowal z klasy 3THL (średnia ocen 5,1), wychowawca Pani Natalia Chyłek, Aleksandra Gierula (średnia ocen 5,66) i Weronika Zielińska (średnia ocen 5,57) z klasy 4THL wychowawca Pani Renata Łybacka, Karol Sarnicki z klasy 4TI (średnia ocen 5,5), wychowawca Pani Bogusława Pinkowicz, Patryk Trzyna (średnia ocen 5,53) z klasy 5THLa, wychowawca Pani Anna Kałamucka, Natalia Gierlach (średnia ocen 5,63), Martyna Potoczna (średnia ocen 5,3) z klasy 5TIa, wychowawca Pani Barbara Ślemp, Krzysztof Krzywiński (średnia ocen 5,58), Miłosz Turczyn (średnia ocen 5,1)oraz Łukasz Tymowicz (średnia ocen 4,89), z klasy 5TPSa wychowawca Pan Paweł Gierula.

    Stypendia te zostały wręczone w/w uczniom podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 przez Starszego Wizytatora Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie - Panią Magdalenę Ćwikłę i Panią Halinę Cygan - Dyrektora szkoły.  

Stypendium w wysokości 200 zł. miesięcznie przez okres od września do czerwca danego roku szkolnego tj. na okres 10 miesięcy, a w przypadku uczniów klas maturalnych przez okres od września do kwietnia tj. na okres 8 miesięcy zostało przyznane uczniom, którzy uzyskali w poprzednim roku szkolnym średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz spełnili minimum jeden z poniższych warunków:

1) uzyskali tytuł laureata olimpiady przedmiotowej bądź konkursu o zasięgu wojewódzkim,  ogólnopolskim lub międzynarodowym,

2) posiadali osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim,  ogólnopolskim lub międzynarodowym.

       W szkole rywalizacja o zdobycie takiego stypendium była bardzo duża, a stypendystami zostali najlepsi z najlepszych. Od początku funkcjonowania Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego, tj. od 2009r. wszystkie wnioski stypendialne były i są przygotowane przez dyrektora szkoły Panią Halinę Cygan. W ciągu dotychczasowych  piętnastu edycji programu było i jest stypendystami 107 uczniów. (materiał nadesłany)

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 11 wrzesień 2023 15:48
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne