Menu
Dzisiaj jest: 25 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Dorota, Łucja, Wilhelm

Otwarcie Klubu Senior + w Dynowie

fot. UM Dynów fot. UM Dynów

     W dniu 16 stycznia br.  w Dynowie dokonano uroczystego otwarcia nowo utworzonego  Klubu Senior+. W uroczystościach uczestniczyli:  Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak, ks.  Proboszcz Norbert Podhorecki , Radni Miasta Dynów na czele z przewodniczącym  Panem Romanem Mryczko, Pani Anna Draganik – kierownik MOPS w Dynowie, kierownik Klubu Senior+ Pani Teresa Pyrda  oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Dynowie oraz seniorzy. 

 Klub  powstał, aby zapewnić wsparcie Seniorom poprzez umożliwienie korzystania  z oferty opiekuńczej, aktywizującej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej.

Klub znajduje się w budynku przy ul. Ks. J. Ożoga w Dynowie (dawne Pogotowie Ratunkowe). Remont części pomieszczeń parteru budynku użyteczności publicznej przy ul. Ks. J. Ożoga w Dynowie został  zrealizowany w ramach Wieloletniego Programu SENIOR+ na lata 2021 – 2025, moduł I „Utworzenie i wyposażenie klubu  Senior+”. Najpierw został złożony wniosek do Wojewody Podkarpackiego, po podpisaniu umowy na finansowanie została wykonana dokumentacja. Następnie w miesiącu listopadzie 2023 r. przystąpiono do remontu pomieszczeń w budynku, celem utworzenia i wyposażenia ośrodka Senior+. Wykonawcą zadania było  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Efekt” S.C. z/s w Piątkowej 224. Wartość robót budowlanych wraz z wyposażeniem wyniosła: 457 418,02 zł.( w tym: dofinansowanie 178 000,00 zł., pozostała wartość 279 418,02 zł.  środki własne  budżetu miasta).

Funkcjonujący Klub Senior + będzie miejscem spotkań mieszkańców Miasta Dynów w wieku 60 lat i więcej, którzy są nieaktywni zawodowo o różnym zainteresowaniu w zakresie aktywności i integracji. Klub Senior + przyczyni się do zwiększenia aktywności seniorów z terenu miasta Dynów w życiu społecznym oraz do  poprawy ich standardu życia.  (UM Dynów)

Ostatnio zmienianyczwartek, 01 luty 2024 23:21
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne