Menu
Dzisiaj jest: 19 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy, Julianna

Budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Dynowie

UM Dynów UM Dynów

Gmina Miejska Dynów uzyskała dofinasowanie w kwocie  3 891 163,41 zł na realizację projektu pn. „ Budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Dynowie”.

Wniosek o dofinansowanie w/w zadania złożony został  24 sierpnia 2023 roku. W wyniku pozytywnej oceny zespołu ds. oceny formalnej i oceny merytorycznej Projektu Gmina Miejska Dynów znalazła się na przedstawionej przez Zarząd Województwa Podkarpackiego liście wybranych projektów do dofinasowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacie 2021-2027.

Planowany całkowity koszt realizacji zadania wraz z wkładem własnym to 4 632 337,41 zł.

Przedmiotem wnioskowanego projektu jest budowa sieci wodociągowej w Dynowie na ul. Błonie, ul. Działowej, ul. Stawiska i ul. Bławatkowej o łącznej długości ok. 4 km oraz rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody  przy ul. Szkolnej 11 A. Zadanie obejmuje także dostawę i montaż 2 zbiorników prefabrykowanych wody uzdatnionej, dostawę i montaż średniociśnieniowej lampy UV w celu poprawy jakości wody oraz 5 przepływomierzy planowanych do montażu w istniejących przepompowniach w celu ograniczenia strat wody i  kontroli przepływów na istniejącej sieci.  Dla poprawy efektywności energetycznej SUW  zostanie zamontowana na dachu budynku instalacja PV wraz z układem magazynowania energii.

Realizacja inwestycji pozwoli kolejnym mieszkańcom Gminy Miejskiej Dynów na dostęp do wody sieciowej oraz zapewni wielu już korzystającym z sieci wodociągowej dostawę wody o jeszcze wyższej jakości.

 Urząd Miasta Dynów -  (materiał nadesłany)

Ostatnio zmienianywtorek, 30 kwiecień 2024 12:41
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne