Menu
Dzisiaj jest: 19 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy, Julianna

Dynów. Pożegnanie IV klas w LO.

Dynów. Pożegnanie IV klas w LO.

      Pożegnanie maturzystów to ważne wydarzenie, któremu towarzyszy wiele emocji. Cztery lata spędzone w murach naszego LO to indywidualna historia każdego ucznia, ale również całej społeczności szkolnej.

W dniu 26 kwietnia 2024 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych. W roku szkolnym 2023/2024 szkołę ukończyło 71 uczniów klas czwartych, w tym 13 z wyróżnieniem.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor, która serdecznie powitała zaproszonych gości. W akademii udział wzięli: szef WCR w Rzeszowie ppłk. Dariusz Brzeżawski, kpt. Tomasz Magdoń -instruktor z ramienia 3PBOT, p. Ewa Hadam- Radna Powiatu Rzeszowskiego, p. Małgorzata Szafran- kierownik Centrum Medycznego „Dynmed” , p. Iwona Hadam- przewodnicząca Rady Rodziców Liceum. Na uroczyste rozdanie świadectw zostali również zaproszeni rodzice uczniów klas maturalnych. W trakcie apelu Pani Dyrektor podsumowała wyniki dydaktyczno-wychowawcze i przedstawiła wyniki klasyfikacji klas czwartych. Okazało się, że najwyższą średnią ocen i najwyższą frekwencję zdobyła klas o profilu promedycznym, czyli 4B. Rada Pedagogiczna przyznała wyróżniającym się uczniom nagrody za osiągnięcia w nauce, sukcesy naukowe, sportowe, wojskowe, artystyczne, działającym w wolontariacie, samorządzie szkolnym i klasowym, biorącym udział w uroczystościach środowiskowych i szkolnych, posiadającym wzorową frekwencję i zachowanie. Następnie wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody, a ich rodzice listy gratulacyjne za wkład włożony w rozwój swoich dzieci.

Nagrody dla najbardziej aktywnych uczennic w klasie promedycznej ufundowała p. Małgorzata Szafran, kierownik Centrum Medycznego „Dynmed”, z którym szkoła współpracuje od kilku lat. Szef  WCR w Rzeszowie, ppłk Dariusz Brzeżawski  oraz  kpt. Tomasz Magoń reprezentujący 3 PBOT rozdali kadetom oddziału przygotowania wojskowego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wojskowego. W kolejnej części uroczystości głos zabrała  p. Ewa Hadam-Radna Powiatu Rzeszowskiego, która odczytała list od Rady i Zarządu Powiatu Rzeszowskiego. Następnie wystąpili wychowawcy klas czwartych, którzy dedykowali swoim uczniom humorystyczny wiersz na temat każdej z klas. Wszyscy dobrze się bawili, a utwór wywołał uśmiech na twarzach maturzystów.

Na koniec Pani Dyrektor podziękowała za współpracę, opiekę nad klasą OPW, klasą promedyczną, za finansowanie wielu przedsięwziąć skierowanych do młodzieży. Podziękowania za życzliwość i przychylność skierowane były do Starosty Powiatu  Rzeszowskiego- p. Marka Sitarza, całego Zarządu, Rady Powiatu, dowódcy 3PBOT- płk. Michała Małyski, dowódcy 31 bataliony lekkiej piechoty ppłk. Przemysława Jaremy, instruktorów 3PBOT, p. Małgorzaty Szafran za życzliwość i przychylność w prowadzeniu klasy promedycznej, ppłk. D.Brzeżawskiego –szefa WCR w Rzeszowie za bardzo dobrą współpracę ze szkołą i klasami maturalnymi, p. B.Trzyny –koordynatorki klas wojskowych i Rady Rodziców.

Po wyprowadzeniu pocztu odbyła się krótka część artystyczna, gdzie tradycyjnie uczniowie klas 3 przyznali swoim kolegom z klas 4 tytuły odejścia. Uczennica klasy 3ad Gabriela Żak zaśpiewała utwór „Ważne są tylko te dni”, który dedykowała  tegorocznym maturzystom. Kończąc uroczystość Pani Dyrektor życzyła absolwentom połamania piór na maturze. (LO Dynów)

Od redakcji, w związku z tym, że uroczystości te zobrazowano 78 zdjęciami – zamieszczamy przekierowanie do szkolnej galerii: https://lodynow.edupage.org/news/?gtnid=610#photos:album:632 Wybierając plik POŻEGNANIE KLAS IV

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 06 maj 2024 00:43
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne